Permakultur skole-skovhave i Vammen ved Viborg

Af Anna Pattis og Mette Brinch ,

Udgivet d. 11. juni 2021

På Langsø friskole i Vammen i Tjele kommune er 2.-3. klasse begyndt at anlægge en skole-skovhave i efteråret 2016.

Vores mål med skovhaven er at lære børnene om permakultur og om naturens vigtige, men ikke direkte synlige sammenhænge. Samspillet mellem svamper, planter, mikroorganismer og dyr. Vi vil gerne lære børnene, hvordan naturen – når den får lov til at fungere bedst – styrker menneskers livsbetingelser.
Det anser vi for at være en af de vigtigste ting, vi kan gøre for at sikre, at den næste generation vokser op med respekt og ydmyghed overfor naturen. Og ikke mindst får viden om, hvad raske økosystemer er. Denne læring, tror vi, foregår bedst ved en kombination af teoretisk og praktisk vidensformidling som bruger alle sanser.

Regnormesnak
Der er mange pædagogiske muligheder i både skolehave og udeskole. Udeskole bruger vi hele året og handler i bund og grund om at komme op af stolen og ud at bruge kroppen, opleve naturen og omgivelserne i læringen.
Skolehaven foregår både ude og inde, men på skolen. Ved at lade børnene lære om, hvordan fremtidens dyrkning af afgrøder kan gøres anderledes end man traditionelt har gjort det sidste halve århundrede, tænker vi at de kan være med til at præge en mere bæredygtig fremtid. Det er vigtigt for os, at børnene oplever og forstår sammenhængene i naturen, hvordan planter og dyr støtter hinanden i et naturligt system og forstår, at vi mennesker kan drage nytte af dette system. At børnene lærer hvilken rolle, vi mennesker skal spille for at støtte naturens system frem for at ødelægge det.

Havearbejde
Målet og drømmen er, at ”skolehave” kommer på skemaet fremover, hvor alle børnene skal have skolehaven fra jul til jul, så de når en hel vækstsæson i løbet af deres skoletid.
Børnene i 2.-3. klasse er selvfølgelig med til det hele her i opstarten og er rigtig glade for arbejdet, og vi har mange gode samtaler om, hvordan vi behandler og lever med naturen.
Vores ønske var at lave en skolehave, der opbygges igennem undervisningen. Haven design laver vi i fællesskab, så børnene lærer, hvordan man kan tænke planter og økosystemer sammen. Designet integrerer mange dele af permakulturens koncept. Permakultur betyder permanent kulturer, hvor man har flerårige planter i et system, der har skoven som forbillede. Det betyder at der er tale om stor diversitet imellem plantearter med både høje og lave træer, buske, samplantning af forskellige arter der udnytter jorden og sollyset uden at udkonkurrere hinanden. Vi arbejder med hele processen i en skovhave; laver fx kompost, som kobles til undervisning i jordopbygning, naturens nedvrydning af planter, lære om regnorme, mikroorganismer, og hvordan det hele fungerer sammen, når det er bedst. Næste opgave er at etablere og tilså højbede med en masse spiselige planter, så de lærer hvor meget forskelligt man kan spise.

Pænt store jordbær!
Det er en fest at være i haven, når man får lov til at slæbe hestemøg, høballer med kattelort og hoppe i en kæmpe bunke flis og også er med til at etablere bedene med flerårige planter som Skt. Hans urt, hosta, krydderurter, jordbær, rabarber, havesyre, hindbær og solbær mm. Nogle børn er så glade for arbejdet, at de gerne vil arbejde videre, selvom der er pause. Vi regner med en etableringsperiode på et år.

Insekthoteller og fuglekasser

I dette skoleår har vi haft mange oplevelser, der har med vores forhold til naturen at gøre. Vi har besøgt Morten Vissing fra Aqua i Silkeborg, hvor vi blev undervist i, hvad biodiversitet er, og hvordan vi kan bevare og forbedre den. I den forbindelse laver børnene insekthoteller og fuglekasser i matematik og billedkunst. Senere har de beskrevet forskellige biotopers biodiversitet og holdt små foredrag for Morten fra Aqua om det. Målet her er at deres skriftlige produkter udstilles på Aqua som ”børn formidler for børn”.

Genplant planeten

I november har klassen besøgt Lis og Leif Rasmussen i Lislund skov, hvor vi var med til at plante 100 træer – og fik kage, saft og gode historier i deres hyggelige skovhus efterfølgende. I Lislund skov har Leif plantet omkring 500 forskellige slags træer, både spiselige for mennesker og dyr, og Leif har sat ikke mindre end 400 fuglekasser op i forskellige størrelser, så der er et rigt fugleliv- og dyreliv i skoven. I Lis og Leif har klassen nærmest fået et par bedsteforældre, for vi har en aftale om, at de kommer på besøg hos os til foråret, når vi skal plante frugt- og nøddetræer. Vi satser også på at besøge Lis og Leif næste år, når der i november igen skal plantes træer hos dem.

Fællesskab
Projektet indtil nu har ikke kun vist børnene, at man kan dyrke afgrøder på en måde der er i samspil med naturen, men også åbnet dørene til mange flere mennesker som er bleve involveret i skole-skovhaven gennem plantedonationer (www.deljorden.dk), træplantning og vidensdeling gennem et voksende permakulturfællesskab.
Hvis andre har lyst til erfaringsudveksling om permakultur-skolehave, er I velkomne til at kontakte Mette på mettebrinch@gmail.com. Vi er også på LAND-kortet under medlemmer på www.permakultur.dk.

Forslag til kommunerne:
• Kommunen kan aktivt støtte skolelærerne i at lave skovhaver og dyrke sammen med eleverne
• Skolerne kan indbyrdes udveksle erfaringer og opbygge et genbrugs- og netværkssystem, som billiggør køb af planter, produktion af højbede osv.
• Kommunen kan bede skolerne om at beskrive deres profil vedrørende børnenes læring i bæredygtighed på skolens hjemmeside. Og fx indstifte en årlig pris for bedste indsats
• Bede alle skoler måle skolens økologiske fodaftryk/CO2 aftryk og lav et bæredygtighedsbarometer, som viser hvilke indsatser, der vil betyde mest for fodaftrykkets størrelse
• Kommunen kan medvirke til at der skabes netværk mellem kommunens skoler og dens grønne foreninger, så sidstnævnte kan støtte skolernes arbejde
• Der kan formuleres indsatsområder for alle skoler. Fx kan det være : Regnvandsopsamling, indsats for biodiversitet, insekthoteller, frøsamlinger, lokal fødevareforsyning, økologisk mad i kantinerne, produktion af væksthuse med dyrkning af spiselige planter til brug for skolens mad, indførelse af vedvarende energi, deleordninger

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.