Her på siden finder du information om nogle af vores samarbejdspartnere

 

CISU – Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. 


Økologisk Landsforening er et fællesskab for økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi baner vej for mere og bedre økologi – med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse. Vi arbejder vi for en verden, der tænker og handler økologisk – til glæde for mennesker, dyr og vores jord.


Landsforeningen Praktisk Økologi en forening for alle, der brænder for økologi og bæredygtighed. Vi tror på, at jord under neglene fører til en forståelse for vores jord, natur og miljø. Den forståelse er den direkte vej til en bæredygtig husholdning og livsstil.


Greenpeace er en international miljøorganisation, der går fra ord til handling for at konfrontere og stoppe global miljødestruktion og fremdrive løsninger, som leder til en verden i fred og balance. 


 

SED – Sociale Entreprenører i Danmark er en landsdækkende forening for alle med interesse for socialt iværksætteri, samproduktion og andre former for løsninger på konkrete samfundsproblemer, der kan iværksættes på tværs af civilsamfund, markedet og det offentlige.


 

I NOAH ønsker vi en verden baseret på reelt og lokalt demokrati og løsninger. Dette indbefatter lokalt, kollektivt ejet vedvarende energi, landbrugskooperativer baseret på agroøkologi med korte produktionskæder, som skaber madsuverænitet. Landbruget skal sikre sunde og bæredygtige fødevarer til alle, samtidig med at biodiversitet, vandkvalitet og jordfrugtbarhed forbedres. Ressourcer skal anerkendes som endelige og behandles derefter. Dette kræver et nedsat forbrug samt genbrug og genanvendelse i stedet for affaldsgenerering. NOAH vil en lige fordeling af jordens ressourcer og et opgør med det økonomiske system, der bygger på kortsigtet profit og uendelig vækst på en planet med endelige ressourcer. NOAH vil et politisk system, der skaber gode liv.
NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth


Permakultur Danmark er en medlemsstyret forening, der arbejder for permakulturens udbredelse i Danmark. Permakultur er et helhedsorienteret designsystem, der bruger naturens økosystemer og bæredygtige principper som model for vedvarende landbrugssystemer, innovative bygninger, lokale samfund og grønne byer.  I permakultur lægger vi vægt på principperne Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker og Fair fordeling af ressourcer og arbejder med naturen i ønsket om at begrænse fodaftrykket på jorden til glæde for os selv og kommende generationer.

Øko-net – “Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis” er en miljø- og folkeoplysnings-organisation, stiftet i januar 1994. Øko-net engagerer sig i at tjene det overordnede mål om fremme af en økologisk og bæredygtig samfundsudvikling.


Grønt Overblik, oprettet og administreret af Øko-net, er en portal til oplysning om grønne og bæredygtige initiativer. Her finder du bæredygtige projekter, arrangementer og udgivelser.
Portalen giver brugerne overblik over, hvad der rører sig på det grønne og bæredygtige område i Danmark.


Frie Bønder – Levende Land er foreningen for de mindre og naturvenlige landbrug. Vores mål er et landbrug med større mangfoldighed og højere kvalitet i de fødevarer, som produceres. Dette skal sikres via en høj dyrevelfærd og en langt større alsidighed i afgrøder. Der skal mere liv på landet og landbrugsjorden skal fordeles på flere hænder! Vi bakker 100% op omkring årets FolkeTræf. Bæredygtighed, i ordets rene betydning, handler meget om ordenlighed i de menneskeskabte processer. Ordenlighed omkring det ressourceforbrug, som er kørt helt galt – og som nok er vores fælles klodes alvorligste udfordring i dette århundrede. Dette vil vi give fuld fokus på årets FolkeTræf i Vejle.


Grandmothers Circle The Earth Danmark er en organisation, der støtter initiativer, der ærer visdom, kærlighed, fred og bæredygtighed på Moder Jord. Tiden er nu, hvor kvinder over hele jorden forener sig, og står frem for at rette opmærksomheden på vores planet og i respekt for de næste 7 generationer. Over hele Jorden samles kvinder og mænd i cirkler, baseret på bedstemødrenes vision om en verden i balance med naturen, med trivsel for alle og for bæredygtighed og fred.


GROBUND er et nyt initiativ i Ebeltoft, der kombinerer bosætning og erhverv på en ny måde. Formålet er at opbygge et bæredygtigt lokalsamfund ved Ebeltoft. 


Skoleliv i Nepal arbejder for at sikre nogle af de fattigste mennesker i Nepal flere muligheder gennem sund skolemad fra økologiske skolehaver, mere og bedre skolegang, mikro-entrepreneurskab og økologi.

 

Den Grønne Friskole sætter bæredygtighed på alle fronter i fokus. Vi underviser i grupper på ca. 15 børn, delvis aldersintegreret og rummer nu en børneflok på 128 børn fra børnehaveklasse til ottende klasse. Vi ønsker at uddanne børn til at tage del i den grønne omstilling, til aktivt at vælge og prioritere den fremtid, som tager udgangspunkt i en grøn og bæredygtig indstilling til ressourcemæssige, politiske og sociale systemer. Vi ønsker at uddanne børn til at kunne finde naturlig ro, glæde og skaberkraft i en omskiftelig tid.

 

Brenderup Højskole er en almen grundtvigsk højskole med fokus på  det globale kulturmøde og bæredygtighed. Højskolen er en spydspids inden for undervisning i bæredygtigt byggeri, bæredygtig omstilling og permakultur. Foreninger og bevægelser der arbejder med bæredygtighed bruger i stort omfang højskolen som et centralt mødested.


Brandbjerg Højskole er en almen højskole med et stort hjerte for både bæredygtighed og væredygtighed. Vi arbejder på en langsigtet plan om at blive en bæredygtig virksomhed og øsnker at formidle om bæredygtighed til vores elever. Vi arbejder også meget med begrebet væredygtighed, som handler om skabe robuste unge mennesker der kommer ud fra højskolen med tro på sig selv og mod på at gøre noget for den verden vi lever i.