Det Fælles Bedste er et netværk af foreninger, virksomheder, uddannelser og forvaltninger i Danmark, der arbejder for bæredygtighed på alle planer – socialt, miljø- og klimamæssigt, kulturelt og økonomisk. Gennem et samspil i – og på tværs af – samfundets tre hovedsektorer arbejder vi for en større gennemslagskraft og på at blive en reel faktor i omstillingen ved at være mange bæredygtige aktører, repræsentere vigtig viden/praksis og en bred folkelig tilslutning.

Det Fælles Bedste arrangerer hvert andet år “Folketræf for et Bæredygtigt Danmark” og er initiativtager til og koordinator af bæredygtige projekter og aktiviteter i hele landet.

Det Fælles Bedstes historie
Det Fælles Bedste startede i 2012 som initiativ fra fem grønne foreninger, der ønskede en omstilling til et samfund og en livsform, hvor vi tager helt anderledes fundamentalt og langt dybere hensyn til natur og miljø, klima og mennesker.

I 2014 afholdt vi et stort fællesmøde på Samsø. I 2016 og 2018 gik Det Fælles Bedste bredt ud og skabte ”Folketræf for et Bæredygtigt Danmark” i henholdsvis Lejre og Vejle Kommune for grønne foreninger, økologiske virksomheder, forvaltninger og en række uddannelser i samarbejde med kommunerne.
Folketræffene viser et bredt udsnit af bæredygtige, praktiske løsninger indenfor alle sektorer, deler vigtig bæredygtig viden og erfaringer, skaber dialog om omstillingen til et bæredygtigt samfund og er grobund for fælles, konkrete projekter og initiativer.
Til folketræffet i 2018 samlede Det Fælles Bedste 115 grønne aktører til tre dage med et væld af aktiviteter lige fra workshops og paneldebatter til teater, musik, børneaktiviteter og foredrag.

Som optakt til kommunalvalget 2017 udgav 37 grønne foreninger med Det Fælles Bedste som redaktion i fællesskab “Folkeavisen” med bæredygtige løsninger. I 2019 har Det Fælles Bedste indgået i kampagner og aktiviteter ift. folketingsvalget og præsenteret ideen om “En stærk, samlet grøn bevægelse i Danmark” ved Folkemødet på Bornholm med et panel fra centrale bæredygtige foreninger, forskningsinstitutioner og interessenter fra de tre hovedsektorer.