Hus med holdning – økologisk, off grid og affaldsfrit byggeri

Af Asger Andersen, Højskolelærer, Brenderup Højskole,

Udgivet d. 11. juni 2021

Hvordan er det vi bor, bygger og organiserer vores liv – og hvad er det der sætter dagsorden? Er det muligt at skabe et liv, der er tilskudsfrit, gældfrit og affaldsfrit?

På Brenderup Højskole i Middelfart Kommune bygger vi i 2017 et hus, der er banebrydende på flere fronter, peger ind i fremtiden og udfordrer den måde, man normalt bor og bygger huse på. Huset, der er 130m2 stort (60m2 isoleret halmhus, 30m2 drivhus, 30m2 bryggers og 70m2 loftrum) er det tætteste vi kommer et selvforsynende og affaldsfrit hus. Det er off grid, og dermed afkoblet normal infrastruktur, som vand, kloakering, varme og el, – og er i stedet bygget ud fra selvgenererende principper. Med det menes at beboernes daglige behov for strøm, varmt vand m.m., skabes i huset. Der finder en produktion sted – og alle systemer er tænkt hele vejen rundt, som lukkede kredsløb. Huset ”hviler i sig selv”.

Væggene er af halm med ler- og kalkpuds, fundamentet af muslingeskaller, tagisoleringen er papir-uld og taget er en klimaskærm. Regnvand opsamles, renses, pumpes ind i huset og ledes ud som gødning til eget drivhus. Strøm produceres af solceller og TEG-celler, og varmen får vi fra pilleovn, solfangere og passive varmesystemer. Røgen rensens gennem røgvasker og der produceres gødningsvand, så nye træer og planter kan gødes. Huset er bygget i naturmaterialer, har et minimalt CO2 aftryk og udleder ingen affald.
Ved at sætte de mange byggeteknikker sammen, skaber vi et hus der ligger sig op af den cirkulære tankegang, som med stor sandsynlighed kommer til at præge fremtidens samfundsudvikling. En kredsløbs- og helhedsorienteret opmærksomhed på, hvordan tingene indgår i større økosystemer – hvor de kommer fra og hvor de ender.

Udover disse miljømæssige idealer, brugen af naturlige materialer og affaldsfrie byggeteknikker, har huset også et andet indbygget princip; Det er ekstremt billigt! Huset i sig selv bygges for ca. 250.00kr i materialer og koster ca. 6.000kr at bo i, om året. Det er bygget til at rumme to voksne og to børns daglige behov. På den måde er huset også led i en frigørelsesproces og et opgør med den gængse forståelse af, at boligudgifter og økonomisk fastlåshed går hånd i hånd. Ved at bygge dette hus, beviser vi at der er andre måder at leve på. Måder, hvor det ikke først og fremmest er økonomien det kommer an på.

I et samfund der er bundet op på gældsprincipper, – med mindre man tilhører den øverste elite naturligvis – udfordrer vi på denne måde både den konventionelle byggestil og de styrende mekanismer i samfundet, og rejser spørgsmålet – er der andre måder at bygge, bo og leve på? Til hvis fordel er det, at vi forgælder os og fastlåses i høje månedlige udgifter? Er det nødvendigt? Er det dét vi vil – og det system vi vil give videre til kommende slægter?

Vi har velfærd – men er det en færd, der er vel? Er endeløs vækst ønskelig eller overhoved nødvendig? Hvis du fryser, er det godt at få tøj på kroppen – men er det dobbelt så godt at få dobbelt så meget? Eller at få dobbelt så meget at spise? Hvornår er det nok? Hvornår bliver (over)forbrug, til misbrug?

I off grid huset har vi internet – ikke opvaskemaskine. Vi har varmt vand – ikke fryser. Det er mange udfordringer endnu – men dette er en begyndelse. Ikke på et mere primitivt liv – men måske et mere simpelt og ydmygt liv, hvor vi som mennesker er mindre styrede og mere frie. Frie til at have indflydelse og tage ansvar for vores eget liv. Frie til at handle på det vi føler er det rigtige for fællesskabet. Frie til at tage vores liv til os – og til at tage varer på vores eget, og vores fælles bedste, uden at blive styret af fastlåsende systemer, men i stedet bane vejen (en ud af flere) ind en tid, der indiskutabelt er præget af fortsat forandring og omstilling.

I Syddjurs Kommune er Grobund projektet under opbygning – et stort off-grid bosætningstiltag der skal støtte med mere liv og aktiviteter i landkommunen. Og også her i Middelfart Kommune rør tingene på sig. Vi håber flere kommuner vil støtte op om udviklingen af lignende projekter og tror på, at højskolerne kan og skal være bannerførere for grøn omstilling og fremtidig samfundsforandring. Vi giver plads til visioner og mulighed for handling.

Off Grid huse er en international bevægelse og kan skabe grobund for omtanke, og med tiden blive den platform hvorfra vores tid og samfund kan diskuteres og udvikles, og liv med holdning og værdier udleves.

Konkrete forslag til kommuner:
• Giv plads til udvikling og opbygning af off grid huse, eventuelt bydele og ”grønne lokalsamfund”.
• Brug disse ”grønne lokalsamfund” som udgangspunkt for dialog om vores måder at bo og bygge på. Diskuter med borgerne fælles infrastrukturelle løsninger. Hvor fungerer de, hvor fungerer de ikke godt nok endnu osv. Lad stederne skabe rammer for samfundsorienteret dialog: Hvor vil vi hen?
• Bruge teknikkerne og principperne til at renovere og udvikle (dele af) eksisterende boliger – f.eks. tomme boliger i landdistrikter.
• Støt folk der vil eksperimentere, udvikle og formidle erfaringer indenfor området igennem renovering af ældre ejendomme.
• Brug off grid huse som læringscentre for folkeskoler og gymnasier, så børn og unge lærer at forstå, hvordan husene fungerer, hvad der er og kan være ”inde i væggen” – og hvad der er formålet med dem. Nogle huse kan måske ligefrem bygges på eller nær ved skolerne, og bruges som undervisningslokale – og/eller bygges op af elever i forskellige aldre. En forening kan måske bygges op omkring det – og måske kan man en dag gå til ”byg og hyg” i sin fritid.
• Lad off grid husbyggerier inspirere internationalt i lande med dårlig eller helt manglende infrastruktur.
• Brug off grid huset til at diskutere økonomisystemer, værdier, fremtid og lignende med unge.
• Lad folk bygge off grid huse, så de kan blive gældfrie og få mulighed for at blive aktive medborgere og samskabere, der kan bidrage til kommunens og lokalsamfundets udvikling og forandring. Ved at sætte folk fri, skabes mulighed for at kunne bidrage positivt til det fælles bedste.

Se også:
Brenderuphojskole.com/baeredygtighed
Offgridbrenderuphojskole.dk
www.facebook.com/BHoffgrid
www.Grobund.org

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.