Mere Økologi på Samsø

Af Mai Fihl Worre, Jordbrugsfonden SamsØkologisk,

Udgivet d. 10. juni 2021

Samsø ligger et godt stykke under landsgennemsnittet hvad angår økologisk areal, og i 2013 besluttede en gruppe borgere at tage sagen i egen hånd, og gøre noget ved det. I dag arbejder en stor gruppe frivillige på flere niveauer for mere økologi på øen, og har vist at deres indsats batter!

På fire år er der både stiftet en forening, en Jordbrugsfond og et aktieselskab som alle arbejder for mere økologi og bæredygtighed på Samsø (se faktabokse). Igennem et aktivt foreningsfællesskab afholdes både masser af oplysende og sociale arrangementer for borgere, såsom plante-bytte-dage, foredrag, workshops og fællesspisninger.

Og i den erhvervsdrivende fond arbejdes der på højtryk for at købe jord og gårde op, og få nogen unge økologiske landmænd i gang med at dyrke jorden på en god og bæredygtig måde. Kort sagt arbejder Samsøs økologi-interesserede borgere sammen for mere økologi, og har i løbet af fire år opnået flotte resultater og et bæredygtigt fællesskab.

Økologisk Samsø:
Er foreningen som alt andet udspringer af. Økologisk Samsø arbejder for at udbrede økologien på Samsø genne viden og oplysning. Samtidig arbejder foreningen for at styrke samarbejdet mellem landmand og forbruger samt tiltrække nye producenter og forbrugere. Det er foreningens målsætning at det økologiske areal på Samsø skal øges, og at arbejde for økologi i bred forstand, forstået som sund mad, renere drikkevand, mere natur, fællesskaber og dyrevelfærd.
Foreningen har 240 medlemmer.

Jordbrugsfonden SamsØkologisk:
Er en almennyttig erhvervsdrivende fond som udspringer af foreningen. Fonden er stiftet med det formål, at arbejde for mere økologi på Samsø. Fonden skal opfylde sit formål ved at opkøbe jord og gårde, omlægge dem til økologi, og forpagte dem ud til økologiske landmænd.
Fonden arbejder også for at fremme den økologiske produktion på øen ved at skabe lokale forædlingsvirksomheder som slagtehus og mejeri. I fondens bestyrelse sidder til enhver tid to medlemmer som er udpeget af foreningen Økologisk Samsø

Med dannelsen af Jordbrugsfonden Samsøkologisk er taget et vigtigt skridt for at invitere forbrugere til sammen med landmænd og andre forretningsdrivende, at skabe bæredygtig fødevareproduktion og dermed tage et større naturhensyn samt øget dyrevelfærd.

Initiativet blev grundlagt i foreningen Økologisk Samsø i 2013 med det primære formål at danne en fond der opkøber jord og ejendomme på Samsø der forpagtes ud til (unge)landmænd på gode vilkår. Der forventes mangedobling af den økologiske produktion på øen og en positive sideeffekt at unge familier bliver tiltrukket og dermed bidrage til øens udvikling både hvad angår flere nye produkter, jobs, flere børn og dermed en styrkelse af Samsø`s renomme som ”grøn Ø”.

Arbejdsdelingen imellem foreningen og fonden er at foreningen skaber basis for det folkelige engagement, Jordbrugsfonden udvikler nye modeller for fødevareproduktionen og et datterselskab under fonden, Samsø Økojord A/S, opkøber gårde som herefter bortforpagtes.

Samsø Økojord A/S:
Er et datterselskab af Jordbrugsfonden. Aktieselskabet tilbyder aktier i økologiske landbrug på Samsø og inviterer således borgerne til at blive medejere af den økologiske produktion. I aktieselskabets bestyrelse sidder til enhver tid to medlemmer udpeget af jordbrugsfonden, og Jordbrugsfonden ejer A-aktien. I 2016 købte aktieselskabet sin første gård, nemlig Yduns Have som ligger i Alstrup, og som nu drives af unge forpagtere. På gården har både foreningen og fonden deres kontor og samlingssted.

Læs mere om økologi på Samsø på hjemmesiderne:
www.oekologisksamsoe.dk
www.samsoekologisk.dk
www.samsoe-oekojord.dk

Forslag til læseren, foreninger og kommuner:
* I hver kommune kan man oprette en økologisk jordbrugsfond og dermed starte opkøb af landejendomme og omstille dem til bæredygtig fødevareproduktion, giftfri og uden C02 udslip. Kommunen kan hjælpes med borgerne om dette

* I kommunen kan man gennemføre en debat om fremtidens landbrug og fødevareproduktion, hvor man snakker om spørgsmål som: ”Hvordan vil du gerne have at landbruget skal se ud i din kommune:
Mere økologi? Mindre enheder? Mere liv på gårdene? Mulighed for unge landmænd for at komme i gang? Mere lokal afsætning? Tættere relation mellem producent og forbruger?”

* Kommunen kan understøtte lokale torvedage & markeder i byerne, som sælger økologiske fødevarer

* Og man kan understøtte dannelsen af fødevarefællesskaber, som står for indkøb og distribution af økologiske fødevarer og dermed giver en tæt relation mellem producent og forbruger uden fordyrende mellemled

Man kan læse om erfaringer og inspiration fra 11 cases – heriblandt Jordbrugsfond Samsøkologisk – på Det samfundsnyttige Landbrug, Økologisk Landsforening på følgende side:
https://samfundsnyttigtlandbrug.dk/materialer-og-artikler/inspirationskatalog

Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har gang i en landsdækkende økologisk jordbrugsfond DØJ (Danmarks økologiske jordbrugsfond). Du kan læse mere på hjemmesiden:
https://www.jordbrugsfond.dk/

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.