LIVET TILBAGE PÅ LANDET

Af Niels Aagaard, Det Fælles Bedste,

Udgivet d. 9. juni 2021

Eksemplet ”GROBUND” i Ebeltoft, Djursland

Vi kan skabe liv, produktion og kultur på landet. I dag ligger vores landdistrikter stadig mere øde hen. Folk flytter, arbejdspladserne forsvinder, tilbage står spøgelsesbyer med tomme huse og store landområder uden aktivitet og liv. Og uden produktion, som i stort omfang er flyttet ud af Danmark til lande som Kina.
Det følgende er en ide til, hvordan vi kan gøre. Et projekt, ”Grobund”, skabt af lokale borgere på Djursland, der så småt er i gang, med ideer som er så indlysende livskraftige, at vi synes de fortjener at blive delt. For alle kommuner kan gøre det samme. Det kræver blot nogle aktive lokale borgere, en tom fabrik, noget jord og en kommune der støtter.

En fabrik og noget jord
Forestil dig en gammel, velholdt fabrik, stor nok til at rumme 60-70 små virksomheder og værksteder. Her produceres en række af de basale ting, vi har brug for – huse af træ eller halm, tøj, møbler, vindmøller, masseovne og energiproduktion, elektronik osv. I udkantsområderne står der mange tomme fabrikker, som kan købes billigt.
På jorden ved siden af fabrikken opbygges en bo-del på 55.000 m2 beboelsesområde. Et lille samfund til 60 familier med 100 voksne. Husene er bygget af virksomheder i fabrikken og er bæredygtige fra a til z. De fleste beboere arbejder lokalt, i virksomhederne, i projektets landbrug og fiskeri m.m. Alle producerer selv og er iværksættere.
På den anden side af bosætningen er der dyrkbar jord som bruges til et større bæredygtigt landbrug med dyr. Et permakulturlandbrug, som suppleres af grøntsagsmarker, skovhaver og frugthaver med fritgående får, køer, gæs, høns, ænder. Alt økologisk og højeffektivt i arealudbytte, samtidig med at jordens humuslag genopbygges og der bindes C02. Én del af landbruget er beregnet på selvforsyning til beboerne og en anden er produktionslandbrug til salg ud af Grobund.
Tæt ved ligger havet og færgehavnen i Ebeltoft. Her igangsættes et fiskeri, som giver føde og råmaterialer til produktion – fisk og tang, ålegræs, muslinger og andre produkter.
Kultur er en central del af initiativet, for vi lever ikke af brød alene – ånd og kultur skal der til for at skabe et spændende, kreativt liv. Fabrikken vil derfor også rumme virksomheder og værksteder, som arbejder med kultur – animation, film, billedkunst, musik, teater, rådgivning. Kulturvirksomhederne producerer kulturprodukter af mange slags som grundlag for jobs og indtægter. Samtidig medvirker udstillinger, koncerter, kulturaktiviteter til at udvikle fællesskabet mellem familierne og inddrage lokalsamfundet.
Koblet hertil skabes en lokal højskole med kurser og uddannelse inden for bæredygtighed og omstilling til en ny livsform. Højskolen uddanner ikke blot til tekniske færdigheder, men er også livslæring i at skabe et egentlig ’Folkestyre’, sådan som det oprindelig var tænkt, da demokratiet blev født – en styring af og ved folket eller borgerne selv.
Produktionsdelen består altså af egne virksomheder, som giver en høj grad af selvforsyning. Landbrug, dyr og fiskeri giver føden. Virksomhederne giver produktionen af basale livsfornødenheder og de grønne jobs til beboerne. Kulturen giver jobs og liv i kludene.
Bodelen: Bosætningen udgør tilflytning af et lokalt levefællesskab med liv – børn til skoler og institutioner. Engagerede, kompetente voksne som producerer, igangsætter, tager lokale initiativer og giver skattegrundlag for kommunen.
Stedet er baseret på lave leveomkostninger og en livsstil med lille klimabelastning. Fødevarerne er billige, lokale og sunde, vi producerer dem selv. Det samme gælder mange af forbrugsvarerne som tøj, elektronik, transportmidler og møbler, hvor brugte varer up-cykles, så der produceres nyt af det gamle, formgivet med håndværksmæssig kvalitet og beregnet på at være langtidsholdbare.

Læs mere på og

Husene er billige. Bl.a. fordi jorden er billig – det er udkants Danmark. Husene er bygget af naturlige materialer som halm, ler, strå, muslingeskaller og træ, som findes i rigelige mængder lokalt. Der bygges småt og enkelt, og husets brug er gennemtænkt for at minimere pladsbehov. Mange beboere er selvbyggere eller medbyggere. Energien produceres af huset selv via solceller, lokale vindmøller og masseovne.
Mange af husene er off grid og har derfor ingen omkostninger til kloak o.l. Et off-grid hus producerer sin egen el og varme. Opsamler og renser spildevand til eget forbrug og til vanding af afgrøder ved huset. Affald fra køkken og toiletter samt fra fx masseovn omdannes til gødning og naturgas i et kredsløb af næringsstoffer og vand. Husene er derfor ikke tilkoblet ’nettet’ i form af kloak-, el-, varmesystemer. Husene har lavt ressourceforbrug, lille klimapåvirkning og ingen affald.
Et off-grid hus på 60 m2 koster 200.000. 120 m2 koster omkring 400.000 kr. i materialer (er det rigtigt?- har I nogle mere sigende priseksempler) – se i øvrigt artiklen om Off Grid huset på Brenderup Højskole.
Det lokale fællesskab opbygges gennem fællesspisning, indkøbsforening, vaskehus, værksteder, fælles arbejde, frivillighed, projekter på tværs og kulturarrangementer. Vi deles om en række ressourcer, fx el-biler, el-cykler, lokaler, værktøj, fryserum. Og lokalsamfundet inviteres til at deltage i både virksomheder og foreninger.
I dette bæredygtige lokalsamfund udvikler vi en ny etik, hvor vi passer på hinanden og gør tingene sammen. Passer på kloden og miljøet, så vi også tænker globalt, på de større sammenhænge og på, at der skal være en fremtid for de kommende generationer.
På sigt er det tanken, at Grobund vil være et grønt og miljøvenligt kraftcenter for iværksætteri, lokale virksomheder og grønne jobs, innovation og kreativ udfoldelse. Og ikke mindst inspirere til en bæredygtig livsstil.
Grobund er samtidig tænkt som en anden måde at være borger på, hvor vi skaber vores eget liv og vores egen økonomi. Opsætter vores egne mål for vores liv og tager ansvar for vore handlinger. Det er ikke vækst, der er i centrum, men at leve et ordentligt liv, leve med ansvar for hinanden og naturen.

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.