BÆREDYGTIG BOSÆTNING PÅ LANDET

Af Niels Aagaard, Det Fælles Bedste,

Udgivet d. 9. juni 2021

Nyt liv på landet

”Økosamfund er det bedste middel mod landsbydød, vi har”, siger landsbyforskeren Jørgen Møller fra Aalborg Universitet (DR, regionale nyheder, Nordjylland, 9.8.2014) – for det medfører tilflytning af ressourcestærke voksne, skaber liv og omsætning lokalt, børn til skolerne, skattegrundlag, nye lokale jobs m.m. Og det smitter af på lokalsamfundet og skaber nyt liv. Og så er det tilflytning af små samfund, hvor man lever bæredygtigt med en enkel grøn livsstil, som understøtter omstillinger i resten af kommunen.
Økosamfund er bosætninger, hvor et antal familier går sammen om at leve bæredygtigt, i et fællesskab hvor man hjælpes i det daglige og skaber en række lokale bæredygtige jobs, måske med selvforsyning. Det kan være alt fra 5 til 200 familier. Undersøgelser viser, at økosamfunds C02 udledning ligger 60% under normalsamfundets (Kaj Hansen,”Lifestyle Change as Climate Strategy”, LØSNET no. 61-62, 2009).
Gennem de sidste 30 år har økosamfundene verden over udviklet eksempler på nye bæredygtige livsstile og lokale samfundskulturer, hvor man ikke bare lever økologisk hvad angår bolig og fødevarer, men også eksperimenterer med at leve på måder, der skaber livsglæde, fællesskaber og kreativitet. Der er skabt rum for at gentænke – leve og lære, eksperimentere, udvikle – og give videre til andre i en vekselvirkning med det øvrige samfund.
I den forstand er økosamfundene levende laboratorier for en bæredygtig fremtid.
Økosamfundene repræsenterer udviklingen af en innovations- og iværksætterkultur, hvor man ikke venter på, at andre – staten, de multinationale, offentlige institutioner osv. – gør det, men gør det selv. Inden for alle livets områder: Energi, kultur, transport, boformer, produktion, fællesskaber, lokalsamfund, byggeri, miljø. Man iværksætter, alene eller i fællesskab med andre.
I dag er der over 100 økosamfund i Danmark og 35 nye er på vej. Trenden startede for 30-40 år siden, og har aldrig været stærkere end i dag, især blandt unge familier fra byen. Mange kommuner har allerede skabt initiativer for at tiltrække økosamfund, fordi de kan se fordelen i tilflytning. Men der kan gøres meget mere.

Forslag til kommunerne:
NYE ØKOSAMFUND OG BÆREDYGTIGE BOFÆLLESSKABER I HVER KOMMUNE DE NÆSTE 4 ÅR
• Kommunen kan aktivt støtte borgergrupper i at etablere lokale økosamfund ved at finde, sælge eller udleje egnede kommunalt ejede jordareler til rimelige priser, som fx Hjørring Kommune, Sorø og Odsherred kommune gør det
• Kommunen kan hjælpe med at udforme bæredygtige lokalplaner sammen med de tilflyttende – lokalplaner, som understøtter økologisk byggeri, bæredygtig transport, lokal vedvarende energi m.m. Der laves en hurtig og fleksibel sagsbehandling, for vi ved, at mange bosætninger bremses af lang sagsgang
• Kommunen kan skabe såkaldte Særlige Økologiske Zoner, hvor det er muligt at eksperimentere ud fra økologiske værdier, fx med økologisk husbyggeri, off-grid huse og fødevareproduktion, så mulighederne for reelt at leve bæredygtigt øges
• Økosamfundskoordinator: Kommunen kan – ligesom Odsherred Kommune har gjort det – afsætte medarbejdertimer til at hjælpe nye økosamfund/bofællesskaber ind i kommunen til bosætning, gennem PR, ved at bygge bro til potentielle tilflyttere i byerne og borgergrupper i kommende økosamfund
• Og kommunen kan sammensætte en lokal borgergruppe, som formulerer de første rammer for en kommende bæredygtig bosætning, ligesom fx Hjørring Kommune har gjort det i Lønstrup
• Man kan sikre, at der er én person i teknisk forvaltning med særlig kendskab til økosamfund som fast behandler byggesager, vandrensning, affaldssortering, kloak, el-net, veje osv. så der er én indgang til kommunen på denne række af centrale områder
• Kommunens boligselskaber kan sammen med kommunen sikre, at der er billige bæredygtige lejeboliger i nye økosamfund
• Kommunen kan samarbejde med Landsforeningen for Økosamfund med henblik på at lave startpakker til nye økosamfund, og hjælpe kommunen med landsforeningens erfaringer og kontakter
• Skabe forudsætninger for en velfungerende bæredygtig transport, fx ved elbils-deleordninger med strøm fra lokale vindmøller, så indbyggerne i økosamfund, der måske har jobs i byer et stykke væk, har bedre betingelser for deres transport
• Kommunen kan understøtte økosamfunds skabelse af lokale jobs og virksomheder, ligesom fx Friland på Djursland, Andelssamfundet i Hjortshøj ved Århus eller Hertha nær Skanderborg har gjort. Her er der skabt bæredygtige lokalsamfund for mange 100’de millioner, hvor man producerer til lokalsamfundet, skaber butikker, værksteder, landbrug, inklusion af handicappede osv.

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.