Genskab naturen i rabatter og hegn

AF Mogens Mikkelsen. Med naturen går det den vej hønsene skraber! Men her er et par bud på tiltag der kunne understøtte en presset natur. Vores natur er under pres, den mangler sammenhængskraft – den danske fauna og flora mangler opholdssteder og spredningskorridorer. Der har de senere år været fokus, fra flere sider, på at […]

Read more