PERSPEKTIVER I BALTIC PIPE

Af Niels Aagaard, Det Fælles Bedste,

Udgivet d. 22. juni 2021

BALTIC PIPE ER STARTEN PÅ NOGET STORT – OG DYBT KLIMASKADELIGT.

BALTIC PIPE ER STARTEN PÅ NOGET STORT – OG DYBT KLIMASKADELIGT.

Under arbejdet med Baltic Pipe fandt vi, at der ligger mange flere perspektiver i det, end (slemt nok) at føre norsk gas til Polen. Og ligesom Baltic Pipe i sig selv, er de stort set alle sammen dybt klimaskadelige.

Rørledningen fører ikke kun gas til Polen (og derfra videre til Tjekkiet, Ukraine og Tyskland), men også mere gas til Danmark. Så med den ene hånd udfaser Dan Jørgensen altså de små private gasfyr og kalder sig grøn, og med den anden åbner han for en langt bredere brug af gas via netop dette nye gasrørssystem.

GAS UD TIL LOKALE VIRKSOMHEDER, BYER OG LOKALOMRÅDER

Det er nemlig en del af Baltic Pipe-projektet OGSÅ at sende gas til virksomheder og lokalområder i Danmark – altså at udbygge brugen af det fossile brændstof gas i Danmark, trods klimalov og Parisaftale.
Det er nemlig planen, at der skal laves afstikkere fra hovedrøret mange steder undervejs, så der føres naturgas (og biogas) ud til større fx virksomheder, småbyer, lokalområder.

Lige nu har eksempelvis to sukkerfabrikker ansøgt om at få ført et rør fra hovedrørledningen ved Næstved (Everdrup) til Falster og Lolland – med 70% gas fra Baltic Pipe røret og 30% biogas fra landbrug undervejs langs røret. Beslutningen ligger på Dan Jørgensens bord lige nu.
Det er starten på at lave stikrør mange steder fra hovedrøret, så man kan føre gas ud til både virksomheder og lokalområder overalt i Danmark.
Et særligt perspektiv ved dette er, at noget af denne gas måske kommer som returgas fra Polen. Polen har nemlig bygget en stor terminal på deres havneanlæg, som kan rumme og modtage gas fra hele verden, fra Qatar og USA.

Gassen kan herfra returneres til Everdrup ved Næstved i Danmark, for i Baltic Pipe projektet ligger at der et returrør fra Polen til Danmark som kan transportere ca. 4 milliarder m3 gas årligt, eller svarende til mere end dansk og norsk samlede årlige gasforbrug.
På den måde kan vi risikere i Danmark at bruge gas, der er baseret på klimaskadelig tjæresand og fracking, der lægger landskaber øde.
Rørledningen resulterer altså ikke bare i gas til Polen, men også til mere gas til Danmark. Og dermed endnu større klimaskader, foreløbig planlagt for 30 år mere!

Det er den socialdemokratiske regering med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen, der har ansvaret for projektet. Dan Jørgensen kunne have sagt nej til Baltic Pipe da han blev minister, men valgte at lade det fortsætte. Lige nu skal han tage stilling til rørledningen til Lolland og Falster. Og sådanne afgørelser er ikke til debat i Folketinget, for alle beslutninger vedrørende Baltic Pipe tages enten af ministeren som et forretningsanliggende eller lægges ud i det statslige virksomhed Energinet. Sådan har man konstrueret projektet.

Det er således den statslige virksomhed Energinet, som udfører regeringens energipolitik, med den nyudnævnte Mogens Lykketoft som bestyrelsesformand.

BIOGAS I RØRLEDNINGEN FRA KLIMASKADELIG KØDPRODUKTION

Det er planen, at rørsystemet fra Baltic Pipe i fremtiden – også – skal anvendes til biogas fra landbrug, hvor biogassen kommer fra affald fra landbrugets kødproduktion.

Rørsystemet fastholder os derfor til en klimaskadelig landbrugsproduktion vi skal væk fra. For kødproduktionen i landbruget står for 80% af landbrugets samlede CO2 udledning, som udgør 1/3 af Danmarks samlede udledning.

Planen er nemlig på sigt at udbrede anvendelsen af rørsystemet til transport af biogas, der som bekendt udleder CO2 ved afbrænding. Rørledningen til de to sukkerfabrikker er blot et første eksempel på det.

Biogas er restaffald (gylle og planterester) fra dyreproduktion af grise og køer. Hele produktionskæden bag biogas er stærkt klimaskadelig – startende med / at fælde regnskov i Latinamerika som kunne have lagret CO2, / dyrkning af sojabønner på de fældede områder på måder, der udleder CO2, / lang transport af sojaen på CO2 udledende skibe til / dyrene som udleder metan ved bøvser og prutter (25-30 gange så kraftig drivhusgas som CO2) / og endelig affald, der laves til biogas, og udleder CO2 ved anvendelse.

Brugen af biogassen i B.P. rørsystemet fastlåser os derfor til en form for landbrugsproduktion, vi skal bort fra af hensyn til klimaet – de store svinefabrikker og ko-industrien.

Og det er samtidig planen i landbruget at udvide svineproduktionen fra de nuværende 33 mio. årligt til mere end 50 mio. årligt, hvilket den socialdemokratiske landbrugsminister er indforstået med. På den måde knytter Baltic Pipe landbrug og energisektor sammen og understøtter brug af en biogas, der skader klimaet.

PÅ SIGT SKAL BALTIC PIPE OGSÅ UNDERSTØTTE POWER-TO-X

Samtidig er det planen, at rørledningen skal understøtte power-to-x.

PtX er talt op som fremtidens ’grønne energi’ der især skal bruges til fremtidens tunge lastbilstransport, til skibe og fly samt til en række industriprocesser.

Det er en primær opgave for PtX at sikre, at vores enorme nationale og især internationale transport kan fortsætte ’business as usual’ uden reduktioner. Derfor er centrale aktører bag PtX firmaer som Mærsk (skibe), SAS (fly), Københavns Lufthavn, DSV (lastbiler), DFDS og Ørsted (energi).

PtX er tiltænkt en fremtrædende rolle i fremtidens energi, selvom teknologien er ifølge udviklere og eksperter ikke klar før engang i midten af 2030’erne. Og selvom PtX når/hvis den bliver klar vil sluge en enorm stor del af den samlede sol og vind energi, som jo gerne skulle være til rådighed for fx el-biler, varmepumper, industri.

FORKLARING OM PtX:
Fra store (hav)vindmølleparker får man elektricitet, som ledes gennem vand, der spaltes i brint og ilt. Brinten lagres i store beholdere. En af de måder brinten bruges på er at lave methanol:
Brinten kobles med CO2 der er opsuget fra store centrale anlæg af biomasseafbrænding og affaldsafbrænding, dvs. fra større centrale anlæg som UDLEDER store mængder CO2. Det er overhovedet derfor man kan opsuge CO2’en.

MEN DET RUMMER EN RÆKKE KLIMASKADELIGE FORHOLD:

For det første: Når methanol anvendes i tung transport som brændstof udledes CO2.

For det andet: CO2’en til denne PtX form opsuges som sagt netop fra store CO2-UDLEDENDE biomasseanlæg og affaldsanlæg. Så hele forudsætningen for den form for PtX er med andre ord, at vi fastholder kraftvarmeværker med energiformer, som UDLEDER CO2:

For det tredje: Dermed fastholder vi også en massiv brug af biomasse, der som bekendt er dybt klimaskadelig. For træmassen stammer fra træer der fældes rundt i verden og dermed ikke længere kan opsuge CO2, men til gengæld udleder CO2 ved afbrændingen.

Og det fjerde: Ligesom vi fastholder udledningen af CO2 ved storskala affaldsafbrænding, trods vores mål om at skabe en cirkulær økonomi uden affald.

Planen er med andre ord at fortsætte med at udlede CO2 (kraftvarmeværkerne), for at kunne opfange selvsamme CO2, for at kunne kombinere det med brint og dermed lave fx methanol, som udleder CO2 ved brug. Og hele formålet med dén øvelse er at mindske CO2 udledningen i transporten. Hvor bæredygtigt!

– Det er godtnok Klods Hans – at gå over åen efter vand og komme retur med mer CO2.

DEN MEST KLIMAVENLIGE ENERGI ER DEN VI IKKE BRUGER

Baltic Pipe Nej Tak! kampagnen lavede en udsendelse med Mogens Lykketoft som ny formand for Danmarks statslige energivirksomhed, Energinet. Den illustrerede en række af de ovennævnte forhold, ligesom den viste, at han og Energinet satser på en stærkt voksende energiproduktion i fremtiden.

– Ikke noget med, at den energi vi IKKE anvender er den reneste, og mindst klimaskadelige form for energi. Ikke noget med at reducere det samlede energibehov (jo, inden for energieffektivitet, men ellers ikke).

Men al energi koster jo på klimaet, selv sol og vind. Og det er spørgsmålet om der bliver tilstrækkelig elektricitet til de mange andre formål, vi skal omstille til af hensyn til klimaet. Varmepumper, el-biler, el til industri osv.

Set med mine briller vil det være klogt også at satse på at bruge mindre energi gennem nye boligformer, ting som samkørsel, elbils-deleordninger, decentrale arbejdspladser og på 1000 andre måder.
Baltic Pipe er starten på noget stort – blandt andet på et større forsyningssystem med både el og gas, ikke bare i Danmark, men også i Europa og ja, globalt.

Udbygningen af et sammenhængende europæisk gasmarked, har det primære formål at sikre den fortsatte form for traditionel vækst i Europa. Og bagsiden af det er at det skader klimaet.

Så godt nok har Baltic Pipe Borgerforslaget sin sidste dag i dag – og vi nåede langtfra de 50.000 stemmer, -men for nogen amatører som os, nåede vi alligevel en del: 13.000 stemmer og ikke mindst er der opbygget et stort netværk til aktivister over hele landet. Og Baltic Pipe projektet er krøbet fra sit skjul i de bonede korridorer til offentlighedens kendskab.

MEN: det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet, for der er desværre ’så meget skidt i vente’ med udbygningen af energisystemet.

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.