SLAM JER!

Af Niels Aagaard,

Udgivet d. 13. marts 2022

“Der dumpes nu millioner tons giftigt slam i Køge Bugt”

SLAM JER!

Sådan skrev fiskerbåde på store bannere på siden af deres både.

De protesterede mod Københavns kommune, der var begyndt at dumpe slam fra Lynetteholm ved Køge Bugt. Slam der er stærkt forurenet med miljøgifte og tungmetaller som kviksølv, bly og crom. Og dumpning der ødelægger havmiljøet.

Det er det samme, man nu vil gøre i Aarhus: Opgrave havneslam og dumpe det ved Fløjstrup Skov og Hjelm Dyb. Millioner af kubikmeter – 2,2 mio. m3 ved Fløjstrup og op til 1 mio. m3 ved Hjelm Dyb. Det er mere end alt det, man har tænkt sig at dumpe fra Lynetteholm.

HAVET SOM LOSSEPLADS – “SAME PROCEDURE AS LAST YEAR”

Dumpning af så store mængder havneslam lægger sig som et liglagen over havbunden, hvor alt liv dør. En del af slammen føres med strømmen til kyster og strande, hvor det ødelægger rekreative områder.

Og giftene i slammet spreder sig til fisk, planter, dyr og til sidst til mennesker. Det er derfor, det er vigtigt at der ikke er ‘for meget’ gift i det, man dumper. Tungmetaller er som bekendt ikke til at spøge med.

ER COWI LIGE LOVLIG KREATIVE MED TALLENE?

Konsulenthuset, der har lavet Miljørapporten, hedder COWI. De har tilsyneladende fravalgt data fra 2020 om indholdet af miljøgifte i havmiljøet til fordel for tal fra 2017, SELV OM de kendte til begge datasæt.

De mest aktuelle data overskrider grænseværdierne for miljøgifte, mens tallene fra 2017 tilsyneladende overholder dem.

Det rejser spørgsmålet: ER DET PÅ GRUND AF DE OVERSKREDNE GRÆNSEVÆRDIER, AT COWI HAR FRAVALGT DE MEST AKTUELLE OG DERMED FORMENTLIG MERE VALIDE DATA?

Ikke nok med det: COWI’s analyser viser tilsyneladende at tallene fra 2017 som sagt overholder grænseværdierne. Men undervejs i disse datasæts vandring fra den ene myndighed til den næste, videre til COWI og derfra til Havnen, der har bestilt analyserne, er der tilsyneladende sket ændringer i tallene.

Det rejser spørgsmålet: HVORDAN KAN SÅDANNE TAL ÆNDRE SIG?

GENNEMSIGTIGHED – ELLER JERNTÆPPE?


Billedtekst: “Slam springvandet viser det sorte slam man helt bevidst nu også dumper i Køge Bugt”

TÆNKETANKEN GEOHAV har bedt Aarhus Kommune om AKTINDSIGT i de analyser, der ligger til grund for COWI’s konklusioner. Det drejer sig om i alt 880 analyserapporter som rummer alle hovedtallene bag deres analyser.

Men Aarhus Kommune har ikke disse analyser – det har Aarhus Havn.

GEOHAV spørger så Trafikstyrelsen om Aktindsigt. Samme svar.

Så går man til Havnen – som først siger nej. Hårdt presset udleverer man så ….noget… som tilsyneladende ikke er relevant. Geohav spørger om de 880 analyser og får så at vide: Der udleveres ikke mere materiale.

Det er svært ikke at stille dette spørgsmål:

ER DET KLOGT AT VI LADER PRIVATE FIRMAER (SOM AARHUS HAVN) BESTILLE VVM-RAPPORTER HOS ANDRE PRIVATE FIRMAER (SOM COWI) – RISIKERER VI IKKE AT ANALYSEN BLIVER FARVET EFTER DE BEHOV OG ØNSKER, SOM OPGAVEBESTILLEREN HAR?

…Taberne kunne gå hen og blive de sædvanlige: klima, miljø, natur, borgere, dyr.

COWI har fået 15 mio. for denne rapport, og ved – som alle konsulenthuse – at de kun får den næste opgave, hvis de løser den aktuelle til arbejdsgiverens tilfredshed, dvs. til Havnens tilfredshed.

“Det bliver nuværende og fremtidige generationer, der med deres helbred kommer til at betale en høj pris for denne vanvittige ødelæggelse af vores fælles natur.” Citater herfra:

Fotos: noah.dk

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.