FORSLAG TIL REDUKTION AF KLIMABELASTNINGEN FRA TRAFIKKEN I ÅRHUS, DANMARKS ANDEN STØRSTE BY

Af Midtbyens Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro ,

Udgivet d. 1. juni 2021

Transport udgør i størrelsesordenen 50% af de samlede CO2-udledninger i Aarhus Kommune. På den måde er Aarhus en typisk storby i Danmark, hvor det er særligt vigtigt at gennemføre en konkret og effektiv indsats for at reducere CO2 fra transportsektoren af hensyn til klimapåvirkningerne.

Dette understøttes af, at transportsektoren i øvrigt er særdeles miljøbelastende ift. luftforurening, støj og visuel forurening. Endvidere sker der mange trafikulykker med dræbte og tilskadekomne. Disse skadeeffekter er ikke mindst gældende for Midtbyen i Aarhus.

REDUCER MÆNGDEN AF BILTRAFIK
Overordnet kan reduktionen af klima- og miljømæssige belastninger ske ved at reducere mængden af biltrafik i, til og fra Midtbyen. Aarhus Kommune opfordres derfor til at iværksætte effektive tiltag, der reducerer mængden af biltrafik i og til og fra Midtbyen. Som eksempler herpå kan nævne:
1. Opsamling bil-pendler-trafik til Aarhus på omegnsplacerede store p-pladser med transit-elbusser og cykelstier videre ind til Midtbyen, ind ad de eksisterende større indfaldsveje.
2. Reducere den gennemkørende biltrafik i Midtbyen, især for de stærkt trafikerede Knudrisgade, Nørregade og Nørre Allé.
3. Undgå at store p-anlæg placeres i Midtbyen med deraf følgende biltrafik.

FREMME AF CYKLING
Etablere sammenhængende cykelstinet for hele Midtbyen med deraf følgende forbedring af trafiksikkerheden for cyklister, herunder ikke mindst for de mange skolebørn, der færdes i trafikken i Midtbyen.

ET RUTENETVÆRK AF MINDRE EL-BUSSER
Etablere et tværgående rutenetværk af mindre el-busser ved indfaldsvejene fra yderområder af byen og ind til Midtbyen

LADESTANDERE
Muligheden for Midtbyens beboere, forretningsdrivende m.fl. for at anvende elbiler bør fremmes, f.eks. ved etablering af ladestandere i bydelen.

FODGÆNGERES FORHOLD SKAL FORBEDRES
Fremme mulighederne for fodgængere og gøre det muligt at muligt at komme frem til fods med flere fodgængerovergange, forbedrede fortove og 30 km hastighedsbegrænsning i boligområder, bevaring af lokale butikker så indkøb kan ske i lokalområdet, lokale skoler og institutioner, som kan nås uden bil.

DET GRØNNE TEMA – GRØN BEPLANTNING AF HUSE, PLADSER OG TORVE
Beplantning kan bidrage til at bidrage til at binde CO2 og dermed bidrage til at reducere klimabelastningen. Dette gælder også for Midtbyen. Beplantning bidrager i øvrigt også til et visuelt og oplevelsesmæssigt forbedret bymiljø.

I fortsættelse heraf forslår vi, at indsatsen for at plante 10.000 træer i Aarhus speedes op. Konkret foreslås træer i Nørreport Krydset som en ny ”grøn byport”, i Knudrisgade, Nørregade-Nørre Allé, Vesterbro Torv og pladsen bag den tidligere Arkitektskole. Endvidere bør grønne gårde og forhaver bevares og udbygges.

AARHUS SOM KLIMAMÆSSIG FOREGANGSKOMMUNE
Aarhus Byråd opfordres til at gøre kommunen til en klimamæssig foregangskommune.

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.