ENERGIBESPARELSER

Af Janus Hendrichsen og Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen Vedvarende Energi,

Udgivet d. 9. juni 2021

Kommunerne spiller en central rolle i nedbringelse af energiforbruget blandt borgere og virksomheder

Der er overalt i Danmark store potentialer for energibesparelser i vore boliger. Det har bl.a. Vedvarende Energis afdeling EnergiTjenesten vist gennem 12 års aktiviteter med at nedbringe energiforbruget hos borgerne, primært med uvildig rådgivning og lokal informationsindsats. Aktiviteterne har vist at der er store muligheder for at realisere besparelser.

Det er desværre ofte en opfattelse blandt ejere af enfamilieshuse, at rådgivning er for dyrt. Det betyder at mange energibesparelser aldrig gennemføres. Nogle borgere skal have generel inspiration til at komme i gang, andre have nogen på besøg for at få et kvalificeret blik på husets detaljer, og atter andre skal have afklaret mulighederne, fx ved at tale med håndværkere og en rådgiver.

Der er stadig meget varmeforbrug at spare i Danmarks huse, også i varmeinstallationerne. Foto: Morten Kjærgaard.

Alle disse forskellige behov kræver forskellige tilgange og metoder. En landsdækkende undersøgelse om eksempler på borgerrettede aktiviteter viser, at der er stor effekt af at gennemføre aktiviteter for grupper af borgere. Der ligger en fastholdelseseffekt i at flere har medvirket i den samme aktivitet.

Ligeledes fremhæver borgerne, at det er afgørende, at de kan spørge en uvildig rådgiver. Energistyrelsen har I tilbuddet Sparenergi.dk givet adgang til en sådan service med en landsdækkende telefonlinje. Der er dog tale om en generel rådgivning som ikke fører den enkelte frem til selve byggeprojektet.
I en undersøgelse af effekten af BedreBolig tjek i enfamilieboliger, var det tydeligt at de, der modtager tilbud om en grundigere gennemgang, også gennemfører mest. Og flere kommuner har da også valgt at finansiere sådanne tilbud helt eller delvist for at fremme energibesparelser og beskæftigelse.

Beregninger af det samlede potentiale viser, at der er for ca. 200 milliarder kr. rentable energirenoveringer i den danske boligmasse. Og energirenoveringerne vil gøre det lettere at nå målet om et klimaneutralt samfund baseret på 100% vedvarende energi. Hvis vi vil gennemføre de rentable besparelser på fx 20 år, svarer det til at gennemføre energirenoveringer i størrelsesordenen 10 mia. kr. pr. år. Det svarer til 100 mio. kr. pr. år i en gennemsnitskommune og vil give beskæftigelse på omkring 110 arbejdspladser direkte i byggeriet i en sådan kommune + afledt beskæftigelse i andre erhverv.

Det er god og langsigtet beskæftigelsespolitik og borgernær klimahandling, at gennemføre borgerrettede aktiviteter om energibesparelser og vedvarende energi. Kommunernes rolle og deres nærhed til borgerne gør det naturligt, at de tager denne rolle.

Forslag til kommunerne:

• Start borgerrettede aktiviteter som skal fremme energibesparelser og vedvarende energi i kommunen, både overfor parcelhuse og etageejendomme
• Der er allerede udviklet effektive metoder og der findes masser af erfaringer, brug dem
• Argumenter med at aktiviteterne giver en nye indtægter fra skatteindbetalinger og samtidig er god borgerservice.
• Argumenter med at kommunen da også arbejder borgerrettet med sundhed med forventning om effekter i fremtiden. Det bør samme bør gøres for energibesparelser.

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.