UDVIDELSEN AF HAVNEN I AARHUS ER HELT I STRID MED KOMMUNENS KLIMASTRATEGI OG -MÅL. HVIS MAN GENNEMFØRER PROJEKTET, BETYDER DET AT KOMMUNEN ALDRIG VIL KUNNE NÅ SIT MÅL OM NULUDLEDNING I 2030

Af Niels Aagaard,

Udgivet d. 25. februar 2022

Aarhus Kommunes Klimaplan og -strategi siger, at kommunen skal nå nuludledning af CO2 senest i 2030. ”Det er verdens mest ambitiøse klimamål”, siger borgmester Jacob Bundsgaard og flertallet i byrådet.

Nu har Byrådsflertallet, inklusive SF og Radikale Venstre, tænkt sig at underminere det flotte klimamål i ét stort hug, nemlig gennem det gigantiske projekt ’Havneudvidelsen i Aarhus’ – en del af regeringens Infrastrukturreform sammen med Marselistunnel fra havnen til E45.

EKSTRA UDLEDNINGER

For anlægget af den nye havn vil ifølge Miljøkonsekvensrapporten betyde udledning af ekstra 170.000 tons CO2.
Det svarer til 60% af Egholmmotorvejens anlægs-udledninger på 292.000 ton CO2 eller 50% af Lynetteholms anlægs CO2-udledninger på 350.000 tons CO2.

Det var bl.a. de udledninger, der var så store, at Benny Engelbrecht mistede sin ministerpost i forsøget på at hemmeligholde dem.

Allerede selve anlægget af havnen svigter med andre ord byens og kommunens CO2-mål.
– I stedet for at reducere udledningerne, øger man dem.
På en måde så man ikke kan nå nuludledning i 2030 – eller for den sags skyld i de følgende årtier – hvis man gennemfører havneudvidelsen.

NÅR HAVNEN TAGES I BRUG, GÅR DET DA HELT GALT

Når havnen tages i brug efter anlægsfasen vil det resultere i EKSTRA 1000 kommercielle skibe årligt, heraf ekstra knap 400 containerskibe. Hvert containerskib udleder årligt som en middelstor by på 60.000 beboere.

Hertil kommer ekstra krydstogtskibe og måske flere Molslinje-afgange der allerede i dag står for 3800 anløb til havnen årligt = 7.600 ind- eller udsejlinger.

Havnens ibrugtagning forventes at resultere i 4.230 flere køretøjer døgnet rundt. Heraf 2800 ekstra lastbilkørsler med varer døgnet rundt.

Havneplanen vil medføre forøgede godsmængder – det er jo hele ideen i havneudvidelsen. Konkret ekstra 5,5 mio. tons godsmængder.

Det vil sige 5,5 mio. tons ekstra varer, som alle har indlejret CO2 fra deres produktion med olie, kul eller gas, som alle bruger klodens sparsomme ressourcer og hvis lange transport på skibe eller lastbiler udleder CO2.
De ekstra godsmængder svarer til ekstra mængder indlejret CO2 – et udtryk for et øget klimaaftryk.

Alle tal er hentet fra Miljøkonsekvensrapporten på 678 sider og dens 1400 siders bilag. En rapport der er lavet på bestilling fra det private firma, Havnen, af det private firma COWI.

Konsekvenserne: Flere varer med indlejret CO2, flere biler og lastbiler samt containerskibe m.v. – det vil tilsammen resultere i enorme ekstra CO2-udledninger.  Hertil kommer så mere industri og flere bygninger på havnen.

Konklusion: Havneudvidelsen vil i sig selv vil umuliggøre, at Aarhus når nuludledning – hverken i 2030, i 2040 eller nogen af de følgende årtier.

VI UDELADER CO2 FRA REGNSKABERNE OG SÅ ER DET IKKE LÆNGERE KLIMASKADELIGT!

International transport medregnes ikke i de globale CO2-regnskaber, og dermed hverken i Danmarks eller Aarhus’ CO2-opgørelser pga. Kyoto aftalen fra 1997 (under FN) som fastlagde, at det er sådan man gør.

Skibstransportens gigantiske CO2-udledninger udelades derfor af Aarhus klimaregnskab. Containertransporten står i dag for 5% af al global CO2 udledning, dvs. det samme som al flyvning, når alle drivhusgasser medregnes.

Det samme gælder nettoimporten af varer: Det medregnes ikke, hverken i Aarhus eller i Danmark. For sådan er FN’s beregningsgrundlag, vedtaget af alle verdens lande og fuldstændig i strid med hvad enhver kan regne ud: Bare fordi et rigt land som Danmark lægger stadig mere produktion ud til Asien osv. så forsvinder CO2 udledningerne selvfølgelig ikke. Tværtimod bliver de formentlig værre, fordi produktionen i disse lande næsten altid vil foregå med fossile brændstoffer og resultere i lang transport, før de havner hos os.

Byrådet i Aarhus haft ‘planer om’ at indregne disse ting (scope 3), men det er indtil videre blevet ved snakken.

Men selvfølgelig: Uanset at de officielle klimaregnskaber IKKE indregner sådanne CO2-udledninger så forøger det jo belastningen af klimaet lige hårdt af den grund. Det er fuldstændig samme historie som med brugen af biomasse.

Det er kun myndigheder, økonomer, erhvervsliv, ansvarlige politikere etc. der lader som om det giver mening at se bort fra den del af udledningerne, og derefter bruge de pæne tal til at tale om at det er bæredygtigt!

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.