Nyhedsbrev april 2022

Af Niels Aagaard,

Udgivet d. 6. april 2022

Her er Det Fælles Bedstes Nyhedsbrev april 2022 med status for vore aktiviteter, kommentarer til IPCC’s to seneste rapporter, hvidbog om havneudvidelsen og debatoplæg om fremtidens gode byliv.

Det Fælles Bedstes Nyhedsbrev, april 2022

Siden sidste nyhedsbrev okt. 2021 er der unægtelig sket voldsomme ting. Krigen i Ukraine har skabt tilstande, man dårligt kunne forestille sig for et halvt år siden – flygtningestrømme, krigsforbrydelser, bombardementer og elendighed i hjertet af Europa. Verden på randen af en 3. verdenskrig og i Rusland en Putin som mere og mere kommer til at ligne en vor tids version af Hitler.

IPCC er kommet med 2 nye rapporter, én fra 28. februar og en fra 4. april om henholdsvis klimakrisens konsekvenser for mennesker og samfund, og hvad vi kan stille op; de nødvendige løsninger. Det er unægtelig hård læsning.
I Danmark er regeringen i gang med at realisere sin Infrastrukturreform og dens mange dybt klimaskadelige projekter med broer, tunneller og motorveje. Man er begyndt at dumpe slam fra Lynetteholm. Det sker under voldsomme protester fra borgere, den svenske regering og syv omegnskommune borgmestre. Forundersøgelsen af Kattegatforbindelsen skrider planmæssigt frem. Nye motorveje bliver planlagt…

I Aarhus har Byråds forslag om en gigantisk Havneudvidelse medført en sand proteststorm. Projektet er et led i Infrastrukturreform sammen med Marselis Tunnel, som skal føre varer og biler fra havn til E45.

Status for Det Fælles Bedste
Vi har gang i flere store ting, bl.a. et nyt Projekt om Mad – “Madens fremtid er vores fremtid” sammen med en række ngo’er.
Det Fælles Bedste er blevet udvalgt til at stå for en diskussion om omstilling til fremtidens bæredygtige landbrug på Naturmødet i Hirtshals fredag den 20. maj 2022 kl. 19:00-19:45 med Anders Lund Madsen som facilitator. Her vil formanden for Frie Bønder Levende Land, Tonny Hansen, debattere med Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten og Lone Andersen viceformand i Landbrug & Fødevarer.
Vi har været stærkt involveret i Havneudvidelsen i Aarhus, som har medført sjældent set voldsomme borgerprotester.
Og vi er godt i gang med at arrangere næste “Aarhus synger for Klimaet”, som finder sted lørdag den 18. juni kl. 14-16 i Stakladen i Aarhus (Studenterhuset) med de grønne studenter som medarrangør.
Læs Status her

IPCC rapport om klimakrise og de hastende, nødvendige handlinger
IPCC fortæller, at vi har 3 år – tre! – til at vende kurven for CO2-udledninger, som i 2021 nåede sit højeste niveau nogensinde (IEA). Herefter skal vi formå at reducere de globale udledninger med 43% inden 2030, hvis vi vil undgå at overskride 1,5 grader målet.
IPCC fortæller samtidig at verden vil overskride vores globale CO2-budget inden 2030, hvis vi fortsætter som nu. CO2-budgettet er det, som fortæller hvor meget CO2, vi kan tillade os at udlede, før vi overskrider 1,5 grader. Og 1,5 grader er vigtig, for det angiver grænsen, hvor vi begynder at overskride Tipping Points, hvorefter de store systemer som holder verden i balance vil begynde at bryde sammen uden for menneskelig kontrol.
Vi har skrevet en kommentar til IPCC’s rapport med en række yderligere løsninger og nødvendige nationale og lokale handlinger.
Se kommentar her

Hvidbog om havneudvidelsen
Sjældent har så mange protester lydt, som i forbindelse med Byrådets forslag om en udvidelse af Aarhus Havn. Det Fælles Bedste gik med i en gruppe af foreninger, der ville forhindre projektet, fordi det sammen med projektet om Marselis Tunnel for os at se vil ændre byen for altid – skabe et Aarhus som snarere er nabo til en industrihavn end til bugt, skov og strande. Havneudvidelsen går samtidig stik mod enhver bæredygtighed og vil i sig selv tvinge Aarhus til at opgive sine klimamål.
Havnegruppen arrangerede to større borgermøder, det sidste på Rådhuset med deltagelse af 300 borgere og oplæg fra 6 eksperter. Der blev skabt en voldsom mediedebat; større virksomheder som Arla og Salling Group meddelte, at de var imod Havneudvidelsen. JP Aarhus meldte sig som modstander og undertegnede blev pludselig mediestar hos JP. Der kom over 1700 høringssvar, så mange som aldrig før, og systemet brød sammen, så svarfristen måtte skydes en uge. Nu har borgmesteren sammen med Steen Stavnsbo fra K forslået to konferencer om havneudvidelsen. Fire partier – EL, RV, DF og Nye Borgerlige – har foreslået, at man nedsætter en arbejdsgruppe, som kan udarbejde alternativer. Partierne vånder sig og håber at det hele bliver glemt.
Det Fælles Bedste forslår, at vi arrangerer en debat om fremtidens Aarhus – Hvad er det for en by, vi gerne vil leve i? Hvad er det for en verden, vi gerne vil give videre til vores børn?
– Debatten skal hedde “Aarhus som Grøn Foregangsby”. Vi har skrevet en Hvidbog om havneudvidelsen, hvor det sidste kapitel 6 er et oplæg til denne debat.
Hvidbogen kan læses her

IPCC’s anden rapport fra feb. 2022
Gordon Vahle, der er sciencejournalist og medlem af Det Fælles Bedstes klimagruppe, har skrevet dette åbne brev til Folketingets medlemmer “Naturens love står over loven”.
Han skriver: “IPCC’s sjette hovedrapport, del 2 kom den 28. februar 2022 og er endnu et wakeup-call til verdens ledere. Nu er det tid at gøre det umulige muligt, og det fik mig til at skrive dette brev til danske klimapolitikere. Vi skal lovgive i pagt med naturens love. De vil jo altid overtrumfe menneskenes love…”
For godt nok er ‘ingen over loven’, men det gælder ikke naturlovene. Her er politikerne nødt til at erkende, at der er noget som kan være så stort og så uomgængeligt, at vi som mennesker og samfund må rette ind efter det. Så når videnskaben fortæller, hvor galt fat det er med kloden – hvilket denne rapport har som sin opgave – så må alle lytte og indrette sig derefter, for dernæst at handle ud fra videnskabens anbefalinger.
Læs Gordon Vahles brev

Hvad er det gode byliv? – Fra Klimaklog
I stedet for at planlægge fremtiden efter den verden vi har haft, må vi planlægge efter den verden, vi bliver nødt til at skabe. Hvis ikke det har stået klar før, så må det stå lysende klart med IPCC’s seneste og dybt alarmerende klimarapport fra 28.feb. Det bliver mildt sagt IKKE nogen rar fremtid, med mindre vi øjeblikkeligt sadler fuldstændig om.
Fremtiden er ikke mere forbrug og mere fossil transport, som havneudvidelsen lægger op til. Det er en verden og en by, der er gennemført bæredygtig. Aarhus Havns ønske om en kæmpe arealudvidelse i bugten er aldrig på seriøs vis blevet vurderet i sammenhæng med byen Aarhus’ fremtidige udvikling som studie- og forskningsby, iværksætterby, IT-vækstcenter, et centrum for menneskelig udvikling og trivsel, en grøn foregangsby, m.m. Det kan vi gøre nu. Lad os satse på at blive en grøn foregangsby. En by man trives i.

Inden længe lever 70% af verdens og Danmarks befolkning i byerne. hvis vi skal undgå at det bliver et ragnarok med hedebølger, betonhøjhuse og trafik, så må debatten i gang: Hvad vil vi?
Læs artiklen her

Bedste hilsner
Niels Aagaard
Formand for Det Fælles Bedste

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.