Udtalelse fra Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus, Danmark

Af Bedsteforældrenes KLimaaktion i Aarhus, den klimapolitiske gruppe,

Udgivet d. 20. juni 2020

Til COP25, Madrid dec. 2019.

Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus har sendt følgende 11 statements til COP25.

“Der er ingen middelvej i forhold til klimakrisen. Enten adresserer vi problemet meningsfuldt og i overensstemmelse med al videnskab, eller også gør vi ikke”, siger de.

Og angiver 11 overordnede løsninger, som verden bør følge, hvis vi skal nå at handle relevant og i tide i forhold til klimakrisen.

Der er ingen middelvej i forhold til klimakrisen. Enten adresserer vi problemet meningsfuldt og i overensstemmelse med al videnskab, eller også gør vi ikke.

Dette er ikke et spørgsmål om radikalisme, det er et spørgsmål om fakta og videnskab. Enhver beslutning vi træffer i tiden mellem nu og i løbet af det kommende tiår vil bestemme, hvordan menneskehedens fremtid vil forme sig. Om vi kommer til at lide voldsomt eller bygger op i fællesskab, – dét er vores valg. Klimakrisen er ikke noget, som vil ske ’engang’, – klimakrisen ér her allerede.

Klimakrisen er et resultat af et økonomisk system med krav om bestandig vækst. Det økonomiske system er siden 90erne blevet globalt og har skabt et pres for at producere, sælge og forbruge stadig mere i jagten på økonomisk overskud. Dette er nu i færd med at ødelægge klimaet og biodiversiteten. Vi har ganske få år til at omstille til en bæredygtig planet.

Som forbrugere er vi med til at drive klimaforandringerne frem. Størsteparten af borgerne i de rige lande kan omlægge det meste af det alt for store forbrug til en grøn, enkel livsstil og opnå en væsentlig effekt på klimaet.

Men vi er også nødt til at få verdens virksomheder – især de magtfulde og klimabelastende – med til at omstille. Få dem væk fra blind vækst og over til bæredygtighed og hensyn til klima. Al økonomisk aktivitet skal have livskvalitet som mål, ikke penge. Vi skal skabe en klimavenlig verdensøkonomi, der tager hensyn både til mennesker, klima og planet.

Vi er i disse år vidner til en menneskeskabt påvirkning af klimaet med alarmerende betydning for planeten, for alle økosystemer, biodiversiteten og for befolkningernes livsgrundlag og udviklingsmuligheder.

Vi skal handle nu. Både som enkeltpersoner og som verdensborgere i fællesskaber, der gennemfører de store og helt nødvendige omstillinger af energi, transport, landbrug, boliger, produktion, offentligt og privat forbrug.

Vi vil påvirke landenes politikere – lokalt og på landsplan – til at handle konstruktivt og relevant på klimakrisen. Og vi vil følge politikerne og prikke til dem, hvis de glemmer at handle.

Vi er bedsteforældre og vi vil at der bliver en fremtid for fremtidige generationer. Vores egne liv her på kloden er snart slut, men vi ønsker at give fremtidens generationer den bedste chance for deres liv. At genskabe liv og natur.

Vi opfordrer derfor alle verdens lande til at gøre følgende:

 • Lad olie-, kul- og gasreserver blive i jorden og havet – brugen af dem vil slå planeten ihjel. Udfas de fossile brændstoffer på 6-9 år, de står for 75% af verdens energiforsyning og bærer hovedansvaret for klimakrisen. Indfør i stedet 100 % vedvarende energi i løbet af få år. Gennemfør en massiv teknologiudvikling på alle de nødvendige områder som energilagring, batterier og varmeforsyning fra vedvarende
 • Stop skovrydningerne globalt og genopbyg skovene. Regnskovene kan redde planeten ved at opsuge og lagre CO2; men de fældes i stadig hurtigere tempo, fordi store private og globale tømrervirksomheder kan tjene på træet, og fordi fødevareindustrien kan tjene på at producere kød og foder til dyr i verdens helt uholdbart store kødproduktion.
 • Genopbyg biodiversiteten systematisk – skaf plads til naturen, plant træer, planter, blomster, genopbyg økosystemer – vi er midt i den 6. masseudryddelse. Naturen er ved at dø, og når den dør, dør menneskene. Gør verdens byer
 • Omstil verdens landbrug til giftfrie, biodiverse og CO2 lagrende jordbrug. Lav økologiske jordbrugsfonde der opkøber landbrug til bæredygtighed, biodiversitet og intensiv, klimavenlig
 • Omstil verdens transport: Fly, fossilbiler, toge m.m. – alt gøres CO2 neutralt. Minimer det samlede transport behov. Begræns den globale handel og udbyg i stedet en
 • Opbyg en ny bæredygtig og lokalt baseret klimavenlig økonomi overalt på kloden. Med 3 bundlinjer: Planet, People, Profit – i dén rækkefølge. Økonomiens mål skal være at skabe livskvalitet og opfylde menneskers legitime krav om basale livsfornødenheder.
 • Den klimavenlige økonomi skal overholde de 17 verdensmål som et socialt fundament og holde sig inden for de 9 planetære grænser som et miljømæssigt loft. Enhver produktion skal respektere One Planet-princippet og være reelt økologisk set i samlet livscyklus, dvs. være en cirkulær økonomi, uden
 • Den nødvendige omstilling skal ske på en socialt retfærdig måde med mest mulig lighed. Vores forbrug skal tjene alles gode liv. Vi omstiller øjeblikkeligt klodens forbrug, så vi globalt i fællesskab definerer den fremtidige, grønne
 • Opret Klimaborgerting i alle lande. Klimaborgertingene rådgiver, inspirerer og presser politikerne til at skabe de nødvendige radikale skridt mod bæredygtighed.
 • Gennemfør klimalove, som definerer mål for CO2 reduktion fra nu til 2050. Med 70%s reduktion i 2030 for hele verden. Loven skal fortælle hvordan hver enkelt samfundssektor præcist skal bidrage til reduktionen. Og angive konkrete, forpligtende og målbare mål for reduktionen, som man kan måle på hvert anden år.
 • Uddan alle mennesker i nødvendigheden af ovenstående

Alt dette er egentlig kun svært, på grund af de fås magtfulde interesser og de manges manglende kendskab til krisens alarmerende karakter. Vi tror på samarbejde i de enkelte lande og landene imellem. Vi tror klimaforandringerne kan blive vejen til at skabe en bedre fremtid, med fokus på livskvalitet og menneskelig omsorg. For kloden og for alt levende. Det giver os håb.

Med venlig hilsen
Bedsteforældrenes Klimaaktion – Bka i Aarhus, Danmark
Den klimapolitiske gruppe
Aarhus, den 10. december 2019

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.