Tag: folketræf

Grøn iværksætter? Så giver Lejre kommune erhvervssparring

Lejre Erhvervsservice tilbyder GRATIS og GRUNDIG erhvervssparring til grønne iværksættere på DET FÆLLES BEDSTE. HUSK at tilmelde dig.

Lejre Kommune, bidrager til folketræffet DET FÆLLES BEDSTE med en af sine gode tiltag, nemlig erhvervssparring for iværksættere. På folketræffet kan grønne iværksættere fra hele landet tilmelde sig en gratis mentor session hos Lejre Erhvervsservice  i samarbejde med Lejres Erhvervschef, Thomas Hørdam. Går du og har en iværksætterdrøm i maven, så book en tid hos Erhvervschef i Lejre Kommune på telefon: 3056 4683. Din mentor session vil foregå sammen med en del af mentorteamet i Lejre Erhvervsservice. Der er tider til mentoring for iværksættere på folketræffet lørdag den 23. april kl. 10-13 – Husk at du skal tilmelde dig pr. telefon. -For den bedste sparring, kommer ud af god forberedelse.

Læs mere om iværksætteri i Lejre kommune HER http://www.lejre.dk/nyheder/2015/december/erhvervslivets-praestationer-er-i-top-i-lejre-kommune

Thomas Hørdam, Erhvervschef i Lejre Kommune // thho@lejre.dk // 3056 4683 //Foto: Lejre Kommune

Thomas Hørdam, Erhvervschef i Lejre Kommune // thho@lejre.dk // 3056 4683 //Foto: Lejre Kommune

Rundbordssamtale (2016)

Rundbordssamtale

Med Trine Krebs, Tanja, Ærtebjerg, Niels Aagaard, Karen Abrahamsson, Cathrine Dolleris og Sara Christensen fra Det Fælles Bedstes tillidsgruppe, som koordinerer planlægningen af Folketræffet.

Hvorfor er din forening med i Det Fælles Bedste?

Trine, PØ: Landsforeningen Praktisk Økologi ved dybt ind i sit DNA at ingen er alene eller kan løse verdens store opgaver alene, derfor ønsker vi at være med til at skabe en grøn bevægelse i Danmark.

Tanja, Omstilling Danmark (OD): Omstilling Danmark er med i DFB fordi vi ser det som en nødvendighed at samle alle de grønne kræfter der i Danmark/verden, for at få momentum i omstillingen til en bæredygtig resilient fremtid. Omstillingsbevægelsen ser på alle aspekter i omstillingen, men ser hvert enkelt initiativ som et vigtigt skridt, det være sig byggeri, samfund, økologi, permakultur, fællesskaber og økonomi. Og alle de andre foreninger repræsentere disse kræfter, og ved samarbejde kan starte videre initiativer sammen.

Niels, LØS: Verden har kurs direkte mod en klimakatastrofe hvor store dele af kloden risikerer at blive ubeboelig. De sidste 30 år har vist os, at det er civilsamfundet, som må tage initiativet for at finde løsningerne til en omstilling til andre måder at leve på. LØS er med i DFB, fordi vi ønsker at få startet denne omstilling i praksis. Sammen med alle grønne kræfter – så bredt som muligt – for at få alle synsvinkler og kompetencer med, så vi kan omstille alle aspekter af livet. Og for at skabe en slagskraftig forening af kræfterne, som ikke kan siddes overhørig.

Karen, LØB: En økologisk udvikling kræver samarbejde. Sunde huse med naturlige, lokale materialer med et minimal lokal energiforbrug i gode design med omtanke og respekt for håndværket – er stort set UMULIGT at bygge i Danmark. I LØB synes vi at det er alt for galt. At tvinge os alle til at bo inde i tvangsventilerede plastikposer opbygget med industrielt gift – vi tror det er godt for mennesker på alle måder at bo i et sundt hus i gode omgivelser. Huset hører jo sammen med menneskene og ”det udenom” – haven, maden, dyr, arbejdspladser osv. I LØB er vi super lykkelige for at være med til at skabe et stort Folketræf, sammen med de foreninger som også arbejder med økologisk udvikling.

Cathrine, PKDK: Permakultur er helhedsdesign af menneskets virke og liv på jorden i samarbejde med naturen. Hvis vi skal skabe helheder og design, vi alle kan leve godt, bæredygtigt, resilient og regenererende med, så skal vi være med dér, hvor helheden skabes. Og så findes der ikke et bedre sted at være end Folketræffet!

Sara, KBHFF: I Københavns Fødevarefællesskab har vi altid arbejdet for at gøre vores virke så bæredygtigt som muligt samtidig med at fællesskab, vidensdeling og samarbejde er helt essentielle grundpiller i vores forening. Derfor kan vi ganske simpelthen ikke lade være med at deltage i så stort og fantastisk projekt, som DET FÆLLES BEDSTE er. Det er helt i tråd med vores værdier at folk med samme dagsorden for en grønnere verden mødes og udveksler erfaringer, inspirerer og deler stort og småt med hinanden.

Hvad ser du som formålet med Folketræffet?

Trine, PØ: Vi skal gøre scenen for alle grønne entreprenører i Danmark større – flere skal vide, hvem, der ved hvad, og er på vej hvorhen og det skal være lettere at finde hinanden, bruge hinanden. Vi er sikre på denne store energi, og at så mange træder ind med det de kan på den grønne scene, betyder at vi får skabt flere jobs indenfor det grønne område.

Tanja, OD: Folketræffet er muligheden for at skabe momentum, engagement og en helt unik fællesskabsfølelse mellem alle der arbejder/ønsker at tage ansvar for en omstilling fra et samfund baseret på fossile brændstoffer og udpining af Jordens ressourcer, til en verden i balance med de ressourcer der er. Vi skal sammen blive en stemme, der først og fremmest lokalpolitisk kan høres og lyttes til, og derfra blive normen nationalt, såvel som internationalt. Foreningerne skal sammen på træffet finde de bedste måder lokalt til at få denne agenda igennem. Densitet skaber synlighed. Det er formålet med dette års træf.

Niels, LØS: Folketræffet skal vise at omstillingen allerede er mulig – vi kan producere alle fornødenheder til et bæredygtigt hverdagsliv, og vi har den nødvendige viden til at omstille. Samtidig skal det vise den kæmpebredde, der allerede er i omstillingen, skabe følelsen af samhørighed og bane vej for et stærkt fremtidigt samarbejde rettet mod de vigtigste næste skridt for omstillingen. Kommunevalget 2017 kan være et konkret skridt, hvor vi kan sætte en ny omstillingsdagsorden. På længere sigt måske en grøn bevægelse. Folketræffet skal være startskuddet på ’we the people gør det, tager ansvar, venter ikke’.

Karen, LØB: At vi mødes, at vi taler med hinanden, at vi bliver klogere om økologi, omstilling og sociale forhold. Her mødes 1000 mennesker, vi viser hinanden det bedste vi kan og har det sjovt forhåbentlig, – og om søndagen ser vi alle frem: hvordan kan der ske en økologisk udvikling i en industrialiseret og kapitaliseret verden? Hvad kan vi hver især gøre, derfra hvor vi står?

Cathrine, PKDK: Vi mærker en stigende interesse for permakultur, bæredygtighed og regeneration af ressourcer og for at gøre noget selv. Det er nu, vi skal være klar til at gribe al den energi, som folk har at lægge i en grøn forandring. Det Fælles Bedste og foreningerne kan være fokuspunkter og fødselshjælpere, hvor gode projekter kommer til verden og initiativerne går fra tanke til manifestation.

Sara, KBHFF: I min verden er formålet med Folketræffet at alle der er interesserede i grøn omstilling, erfarne som helt uerfarne og måske endda skeptiske, kan mødes og vidensdele, snakke, skabe, inspirere, lære af og med hinanden.

Hvad kan deltagerne få ud af Folketræffet?

Trine,PØ: netværk, nye løsninger, nye tanker og et mindset til at arbejde videre lokalt på tværs af foreninger. Vi skal i fællesskab have sat den grønne dagsorden smukt og konkret og glædeligt helt op foran næsen på alle politikere og borgere lokalt til næste kommunalvalg i 2017 – og det er hverken svært eller uladesiggøreligt – det kræver “bare” at vi samarbejder.

Tanja, OD: Når man kommer til DFB i år, vil man kunne få et unikt indblik i den diversitet, der er i omstillingen. Uanset om man er til havebrug, økonomi, byggematerialer, dyrehold, vegansk livsstil, indre omstilling eller skønhedspleje. Alle aspekter af livet er i fokus, så længe det er orienteret mod bæredygtig livsstil. Man kan derfor både dele egne erfaringer, og lære nyt, finde andre med fælles interesser eller bare blive inspireret.

Niels, LØS: Jeg håber de bliver overvældet, ivrige og glade, gribes i hjertet og af lyst til at tage del, og bliver engageret på en helt ny måde, fordi de kan se perspektiverne i dét, Det Fælles Bedste står for. Og at de vil gå hjem og handle (ikke kun tænke eller snakke, som også skal til J), sammen med andre, lokalt. Måske vil de starte initiativer, samle folk, blive en del af den helhed omstillingsbevægelsen er på vej til at blive.

Karen, LØB: Vi er alle deltagere og aktører på Folketræffet. Enhver vil få sin egen vej i det enorme workshop program, hvor enhver vil støde på den musik, som kan leve i hjertet, når vi går videre fra Folketræffet. Jeg ved, at jeg kommer til at samarbejde med en masse folk, om økologisk erhverv og økonomi, byggeri, permakultur osv.. Stå på markedspladsen og vise og fortælle om vores arbejde i Fornyet Energi og holde en lille workshop. Midt i al det, vil jeg finde tid til at besøge nogle workshops, hvor jeg vil vide noget mere – tænker p.t. på den om økologisk bomuld og tøjproduktion. Det bliver sjovt, inspirerende og seriøst og vil give os alle mod og styrke til at fortsætte den økologiske udvikling.

Cathrine, PKDK: Jeg håber, at deltagerne får færden af en fælles gejst, at vi er i en bølge, en folkelig bevægelse, der breder sig som ringe i vandet. Vi vil blive begejstrede sammen over at så mange tænker og vil tage ansvar for en grønnere verden. Vi vil føle, at vi er med til at skabe historie og plante frø, der spirer og gror over de næste mange år og at vi kan tage fat i hinanden, når det bliver lidt meget op ad bakke. Og så en masse konkrete idéer, kontakter og inspiration til at fortsætte derhjemme.

Sara, KBHFF: Forhåbentlig kan deltagerne få en masse inspiration og inputs til hvordan man i både store og små sammenhænge kan gøre verden til et grønnere sted både helt personligt og i større perspektiver.
Hvad håber du kommer ud af Folketræffet – det vigtigste resultat?

Trine, PØ: På den korte bane: En smuk grøn mangfoldig kampagne til kommunalvalget i 2017, hvor vi deler og lærer af hinanden. På den lidt længere: at vi gentager successen til næste folketingsvalg og at vi ses til DET FÆLLES BEDSTE igen i 2018. PÅ den lange bane, håber jeg at den grønne bevægelse i DK finder nye samarbejdsformer, så vi i fællesskab kan påvirke hele verden til at passe bedre på naturen og mennesker – bredt forstået.

Tanja, OD: Det vigtigste at få ud af Folketræffet er dels fællesskabsfølelsen, og dermed synligheden af ønsket om en grøn bæredygtig fremtid, der ligger i befolkningen, og ikke mindst hvor mange hjerter og hænder der er i den – altså folk der GØR noget. Det signal skal ud til beslutningstagerne, og dermed på lokalplan som oplæg til lokalvalgene i 2017.

Niels, LØS: Jeg håber på et gennembrud, en start på at langt flere mennesker indser, at vi er NØDT til at omstille, og at vi KAN omstille. Og at den indsigt gennem et videre arbejde breder sig, så der efterhånden skabes en bred bølge, ikke bare i Danmark, men internationalt, som igangsætter den reelle forandring frem mod sådanne nye livsformer, som skaber mennesker der trives og ikke presser kloden uholdbart.

Karen, LØB: Vi vil skabe en verden, som mennesker kan leve i. Med rent vand, ren luft, levende jord og hvor ilden er sluppet fri. Vi har behov for at være mennesker med hinanden i taknemmelighed over de gaver, som jorden forærer os. Vi vil ikke være registrerede numre i store dokumentations databaser, hvor magt og krige over fossile energikilder er dagens virkelighed. DFB er et skridt på vejen mod en fremtid, hvor vi kan være os selv bekendt. For at denne omstilling kan ske i respekt og godt samarbejde må vi lære hinanden at kende, mødes og komme videre sammen.

Cathrine, PKDK: Jeg tror at skiftet i bevidsthed er lige indenfor rækkevidde. Som et lille korn der danner kernen i en iskrystal, tror jeg at Det Fælles Bedste kan danne kernen i en krystallisering af nye organisationer, projekter og sammenhænge, hvor menneskers længsel og energi efter en grønnere fremtid skrues i vinkel og sættes sammen på en meningsfyldt måde.

Sara, KBHFF: Jeg håber inderligt, at folk vil tage den massive viden, der kan tilegnes på Folketræffet, til sig og bruge det aktivt i deres hverdag til inspiration fra sig selv og sin omverden.

Hvad ønsker du skal være de kommende skridt for DFB?

Trine,PØ: se ovenfor

Tanja, OD: DFB er starten på et mere bredt samarbejde om er organiseret organ – et talerør, en samlingsplatform om man vil – for den samlede grønne bevægelse af græsrødder og frivillige initiativer og foreninger. Vi skal arbejde sammen om at koordinere initiativer og kampagner, dele viden og erfaringer, og ikke mindst holde momentum, og fastsømme fællesskabet alle grønne hjerter imellem, så ingen står og føler sig alene og ikke set eller forstået.

Niels, LØS: Mange ting kunne være kommende skridt: Samarbejde om at udvikle en økologisk økonomi i praksis, skridt for skridt. Samarbejde om en økologisk landbrugsreform. Få bæredygtighed ind i folkeskolen. Lave samspil med kommuner og borgergrupper om at i gangsætte en bæredygtig bosætning fx i form af økolandsbyer. Omstille hele kvarterer i byerne. Koordinere den grønne bevægelse endnu bedre.

Karen, LØB: Mere samarbejde på kryds og tværs af vores forskellige foreninger. Lokale DFB grupper, som mødes efter Folketræffet og arbejder videre lokalt. At der bliver fokus på Økologiske økonomi og Økologisk Erhverv. Konkurrence, kapitalisering og industrialisering hjælper os ikke videre på en sund måde. I byggeriet har vi de enorme kapitalophobninger i jord og ejendom, som fastbinder næsten alle familier i dag i et stort økonomisk pres. Jeg håber også, at der kan komme et gennembrud i Planloven for Særlige Økologiske Zoner (link)– og en hel masse mere J

Cathrine, PKDK: Det hjælper ikke at kæmpe mod et dysfunktionelt system – vi skal skabe et nyt system, som fungerer, så de gamle ubæredygtige måder kan forlades. En nytænkning af brugen af land, hvor lokale fødevarer, energi og andre ressourcer produceres med omsorg og glæde vil være en stor gave, sammen med økologisk økonomi, erhverv, byggeri, transport og meget mere.

Sara, KBHFF: Jeg ønsker at DET FÆLLES BEDSTE igen og igen kan samle mennesker, der vil verden det bedste og at vi sammen kan få sat Jordens kurs mod afgrunden i en ny og bedre retning i store som små perspektiver, lokalt som globalt. Der er så mange fantastiske kompetencer, mennesker, eksperter, græsrødder, borgere og andet godtfolk samlet under DET FÆLLES BEDSTEs store, grønne paraply og det håber og tror jeg virkelig kan flytte bjerge, måske ikke tilbage på deres plads men et nyt og bedre sted hen.
Hvad ser du som perspektiver for Det Fælles Bedste?

Trine, PØ: Verdensfred – vi får kun fred, hvis alle mennesker er mætte og er fyldt med håb for deres fremtid.

Tanja, OD: DFB skal som allerede fastslået i 2013 være et tilbagevendende arrangement hvert andet år. Det må gerne vokse, men det skal altid afspejle frivillighed og omhandle menneskene bag det arbejde foreningerne gør. Det vil uundgåeligt blive politisk. Men det vil kun have én farve: Grønt. Til gengæld vil det kunne blive et organ, der få indflydelse politisk af lige netop den grund. Det skal være nøgternt og kompromisløst grønt i sin agenda, og dermed ikke til at blive købt.

Niels, LØS: Omstilling i praksis. De mange små hjul og skridt, som vokser til et hav af initiativer. En bevægelse, der ikke kan standses, og på langt sigt et andet samfund, befriet for menneskers kamp mod naturen og hinanden.

Karen, LØB: Håb, mod og mulig fremtid.

Cathrine, PKDK: Nye meningsfyldte og kreative samarbejder, helhedstænkning og politisk gennemslagskraft.

Sara, KBHFF: Jeg er så rørende enig med de andre!

 

 

 

 

Har du glemt at bestille mad?

Vi kan se og høre, at der er en del tilmeldte, der ikke har bestilt nogle måltider. Vi laver derfor vores tilmeldingskema om, så man kan gå ind og bestille måltider uden at tilmelde sig én gang til. Vi giver lyd, når det det er klar.

Det er vigtigt, at du bestiller mad, da vi gerne vil undgå det madspild, der ofte forekommer til større arrangementer. Som arrangør vil man selvfølgelig ikke stå og mangle mad, så man brænder ofte inde med et stort overskud. Men vi vil kun lave det vi har brug for. Så hvis du ikke har bestilt mad, vil vi bede sig om at gøre det, så snart tilføjelsen til tilmeldingen er klar.

Har du spørgsmål, så kan du eventuelt kontakte os på tilmelding[at]detfaellesbedste.dk

 

 

 

Tilmeldingsfrist 15. april 2016 – så er du med

Kom til Hvalsø og vær med til folketræffet – du kan tilmelde dig helt frem til d. 15. april 2016.

Husk, at alle er velkomne og alle kan deltage. Du behøves ikke være medlem af nogen organisation, folketræffet er for alle. Men husk at bestil mad – vi sørger for at mindske madspild.

Du kan tilmelde dig HER og udfylde, hvad der vedrører dig.

Vi glæder os til at se dig. Det bliver vigtigt.

Programgruppen søger frivillige

I planlægningen af aktiviteter og musik til folketræffet søger vi i programgruppen flere folk.
Vi søger glade mennesker, der gerne vil være med til at lave programmet, ringe til virksomheder og også folk indenfor musikmiljøet til mange forskellige tjanser. Det kan være at komme med idé input til grupper, der skal spille, at stå for logistikken, at kunne sørge for alt det tekniske omkring lyd….

Hvis du har lyst til noget af det, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til Niels Aagaard.(naa_13@hotmail.com).

Har du tid på hånden? Så har vi en opgave til dig…

At lave et folketræf for økologi, bæredygtighed og omstilling med glæde og overskud – udelukkende baseret på frivilliges initiativ – kræver at vi er mange, som hver især løser en lille opgave. Du er velkommen til at deltage. Alle kan være med. Opgaven kan løses, hjemmefra, til arbejdsgruppemøder, i lokale grupper, over skype, over telefon eller over mail. Du bestemmer. Arbejder du bedste alene eller sammen med nogen? Alle opgaver, kan udføres lige på den måde, som passer dig. Så det er bare vigtigt, at du gør dig klart, hvor, hvordan, sammen med hvem og at du ved, hvem du kan bede om hjælp. Her beskriver vi nogle opgaver, som vi håber du vil være med til at løse. Vi glæder os til samarbejdet.

Opgaver, som kan udføres hjemmefra:


Søge penge fra legater og fonde til DET FÆLLES BEDSTE – vi har budgetter og beskrivelser og udkast til ansøgning – du skal tilpasse ansøgningen til de fonde, som du finder relevante. Du kan sende 1 eller flere ansøgninger afsted. Det tager nok ca. 10 timer for hver ansøgning, så du kan selv bestemme, hvor, hvornår og hvor meget. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Tanja Ærtebjerg // tanja[at]aertebjerg.nu

Sætte værter og gæster sammen – tilmeldingen for værter og gæster til DET FÆLLES BEDSTE er åben. Værter er lokale, som gerne vil åbne deres hjem for overnattende gæster. De begynder at tilmelde sig. Løbende begynder også gæsterne til folketræffet at tilmelde sig. Dit arbejde, eller din gruppes arbejde, bliver løbende – fx ugentligt at holde øje med tilmeldingerne og så langsomt og løbende at sætte gæster og værter sammen og give gæsten oplysning om, at de skal bo, hos denne vært, og at de meget gerne må kontakte værten for at aftale opholdet. Det er koordinering, som gerne skulle være afsluttet inden folketræffet, hvor alle værter og gæster har været i kontakt og aftalt, alt. Jobbet kræver 1 til 2 timers frivilligt arbejde om ugen. I marts måned 2016, bliver det mere intensivt og kræver ca. 2-4 timer om ugen. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Trine Krebs // formand[at]praktiskoekologi.dk

Bage kager, strikke udsmykning, lave planter, dekorationer, skære skilte og alt det sjove kreative, som du kan finde på. Der er brug for alle hygge kræfter. Ingen alvorlig grøn omstilling uden hygge, kage, skønhed, finurlighed, glæde på hvert et gadehjørne. Slip fantasien løs, strik, hækl, skær ud i træ, mal, tegn, skriv digte, sange, syng, bage kager til frivilige, passe på hinanden og lade hinanden op. ALT, hvad du kan nørkle i med hoved og hænder er RIGTIG velkomment til DET FÆLLES BEDSTE. Kun din fantasi sætter grænser – og vi håber at du vil gøre dit til at Hvalsø bliver i særklasse smuk til DET FÆLLES BEDSTE. Vi stiller lygtepæle, træer, buske, borde, stole, haller, veje, fortove, telte til din rådighed. OG vi glæder os til at nyde dine påfund. Du bestemmer selv, hvor mange timer du vil bruge på at lave fis, skønhed og ballade.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Trine Krebs // formand[at]praktiskoekologi.dk

Tilrette, renskrive, uddybe og klargøre tekster fra tilmelding til program. Tilmeldingen af aktiviteter, workshops, popups, kunst og alskens indhold til DET FÆLLES BEDSTEs program er nu åbent. Du får adgang til tilmeldingsmodulet, hvor du kan holde øje med nye tilmeldinger. Du læser tilmeldinger igennem, retter stavefejl, opklarer eventuelle forståelsesudfordringer med den tilmeldte og gør teksten klar og forståelig til programmet. Herefter sender du teksten til kommunikationsgruppen, som sørger for at lægge teksten på hjemmesiden og evt. bruge den på sociale medier og til programgruppen, som sætter programmet op. Jobbet kræver 1 til 2 timers frivilligt arbejde om ugen. I marts måned 2016, bliver det mere intensivt og kræver ca. 2-4 timer om ugen. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Niels Aagaard // naa_13[at]hotmail.com

Passe sociale medier i DET FÆLLES BEDSTE, facebook, instagram. Vi har brug for at du, følger med i, hvordan DET FÆLLES BEDSTE udvikler sig, og de opdateringer, som du finder vigtige, sender du så ud til vores følgere et par gange om ugen. Du er naturligvis med til at præge indholdet. Du kan vælge om du vil stå for 1 eller flere sociale medier. Jobbet kræver 1 til 2 timers frivilligt arbejde om ugen. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er

 Lave programmet og/eller layoute programmet for DET FÆLLES BEDSTE. Når alle aktiviteter, workshops, popups, musik, og kunst er tilmeldt til DET FÆLLES BEDSTE, så har vi brug for nogen, som vil sætte programmet sammen og lave en fysisk folder om folketræffet DET FÆLLES BEDSTE, som alle deltagere ved træffet kan bruge, som guideline for deres deltagelse i folketræffet. VI har fået sponsoreret tryk fra Naryana Tryk, så det er på plads. Vi har brug for at du vil lave et smukt program til vores folketræf. Indholdet er på plads. Det skal laves. Jobbet kræver i alt nok 50 timers frivilligt arbejde – hovedsageligt i marts måned. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er

Opgaver, som skal gøres liiiiige inden folketræffet, men planlægges hjemmefra – og bemandes under folketræffet

Lave en PØ bod. Til folketræffet drømmer Landsforeningen Praktisk Økologi om at en gruppe medlemmer laver en rigtig flot, involverende og sanselig PØ bod, så alle træffets gæster bliver inspirerede til at gå hjem og udleve praktiske økologiske råd. Foreningen skal nok ankomme med plakater, foldere, blade og forklæder. Bare du/I vil planlægge boden, sætte den op og lave en bemandingsplan. Jobbet kræver nok 6 timers planlægning, 2 timers opstilling og så bemandingen af boden. Der er ingen grænser for, hvor mange, som sammen kan stå for boden, jo flere jo bedre. Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Trine Krebs, formand@praktiskoekologi.dk

 

Opgaver, som skal løses under folketræffet

Bemanding af infopunktet –eller vandrende infopunkt. Vil du passe på, at alle kan finde rundt, ved hvor de er, hjælpe, løse, trøste, holde programmer opdateret, oplyse om aflysninger/flytninger – så har vi brug for dig i DET FÆLLES BEDSTES hjerte, Infopunktet. Allerhelst har vi brug for nogen, som helst ikke vil være andre steder under hele folketræffet. Du skal bare vide alt, eller vide, hvor du kan finde ud af det, så du kan hjælpe alle folketræffets gæster til at have et helt vidunderlig folketræf. Du kommer aldrig til at være alene. Du arbejder sammen med en gruppe mennesker, som har det rigtigt dejligt, fyldt med smil og varme hænder. OG du vil modtage store puljer af kærlighed fra alle gæsterne.Tjansen er hver dag fra den 21. til den 24. april fra kl. 10 til 18 – naturligvis med pauser, som I selv aftaler indbyrdes.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Trine Krebs, formand[at]praktiskoekologi.dk

Fotografer og Filmfotografer. Vil du tage film, fotos, hvor du går og står til folketræffet og løbende levere dem ind til DET FÆLLES BEDSTE, så vi kan bruge fotos til vores arbejde med at fortælle om DET FÆLLES BEDSTE, så TAK! Du kan levere fotos til DET FÆLLES BEDSTE, både før, under og efter – det vigtigste er, at du har lyst til at dele dit arbejde med alle i DET FÆLLES BEDSTE.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er

 Tovholdergruppe på et byttemarked til DET FÆLLES BEDSTE. Ursula Østerberg, som er ansat i Landsforeningen Praktisk Økologi, vil rigtig gerne lave et byttemarked til DET FÆLLES BEDSTE. På Byttemarked.nu er der en del guides til at lave byttemarked: http://www.byttemarked.nu/lav-et-byttemarked/guide/.

Har du lyst til at være med til at lave og bemande et byttemarked til DET FÆLLES BEDSTE, så skriv til ursula[at]praktiskoekologi.dk

 

Tovholder på folketræffets åbning, fredag den 22. april kl. 13.00. Der er brug for at du har hold i hanke med at teknikken fungerer, at alle talere er ankommet og at de kommer på scenen i den rigtige rækkefølge. Du laver en plan, som vi alle følger. Jobbet forventes at tage 10 timer at planlægge og 2 timer at udføre til DET FÆLLES BEDSTE. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Trine Krebs, formand[at]praktiskoekologi.dk

 

Tovholder for alsangs arrangement, fredag den 22. april kl. 22.00 Der er brug for at du har hold i hanke med at teknikken fungerer, at alle talere er ankommet og at de kommer på scenen i den rigtige rækkefølge. Du laver en plan, som vi alle følger. Jobbet forventes at tage 10 timer at planlægge og 2 timer at udføre til DET FÆLLES BEDSTE. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Trine Krebs, formand[at]praktiskoekologi.dk

 

Tovholder for folketræffets affaldssortering. Til folketræffet har vi naturligvis en affaldssortering i samarbejde med Lejre Kommune. Vi håber at du og dit eventuelle hold, vil holde øje med affaldssorteringen og sørge for at der bliver tømt og sat resurser ind, der hvor der er brug for det. Vi vil også rigtig gerne at du/I sætter affaldssorteringen op – og udtænker et grafisk system, der nemt viser deltagerne, hvor de skal gøre af deres efterladenskaber. Jobbet forventes at tage 6 timer at planlægge og kan løbende udføres til DET FÆLLES BEDSTE. Jobbet kan deles med andre, løses i gruppe, eller individuelt.

Din kontakt i DET FÆLLES BEDSTE er Trine Krebs, formand[at]praktiskoekologi.dk

Vil du være vært?

Kære borger i Hvalsø og Lejre Kommune,

Ja, vi drømmer om at dele din by og kommune til et stort varmt folketræf den 22. til 24. april 2016. Du er velkommen til at deltage i alle aktiviteterne. Til gengæld har vi rigtig meget brug for at du hjælper os med at skaffe overnatning til de mange gæster, som kommer til Hvalsø til DET FÆLLES BEDSTE. Vi mangler dig som værtsfamilie.

At være værtsfamilie indebærer, at du kan have gæster sovende – enten i dit gæsteværelse eller i telte på din græsplæne. Du er velkommen til at være vært fra alt fra 1 til 30 personer, det bestemmer du.

Du kan også bestemme, hvilke datoer, du vil have gæster. Nogle kommer lidt før folketræffet for at være med til at stille op og gøre klar, så derfor har vi også brug for overnatninger i flere dage end ovennævnte , men ikke i store mængder.

At være værtsfamilie betyder at du skal gøre dig klart hvad du gerne vil have i bytte for at være værtsfamilie. Vil du have kontanter, vil du have en hækkeklipning, en sang eller noget helt trejde, som du synes er rimeligt. Det aftaler du med din(e) gæst(er).

Endvidere skal I aftale, hvordan I sammen klarer morgenmåltiderne lørdag og søndag  og aftensmaden fredag den 22. april, for de skal nemlig indtages hos værtsfamilien. Igen beder vi jer om at aftale sammen, hvordan I vil gøre det. Vil I udveksle penge, vil I skiftes til at traktere? Vi blander os ikke i hvordan, men håber I kan finde ud af det sammen.

Når du har tilmeldt dig som værtsfamilie, så giver vi besked lige så snart vi ved, hvilke gæster, du vil få besøg af, så I kan tale sammen og planlægge.

Vi håber du synes det er sjovt at lave folkelige sammenkomster på denne måde – vi synes det er vigtigt at mennesker kommer hinanden ved og lærer hinanden at kende. Nu er vi i Hvalsø og så vil vi gerne lære hele Hvalsø og Lejre at kende. Ellers er det jo ikke et folketræf.

Du kan tilmelde dig som værtsfamilie her:

https://www.oekologi.dk/tilmelding/2016/det_faelles_bedste_2016_vaerter/

Tilmelding Folketræf 2016

Tilmeldingen til Folketræffet 2016 foregår via et tilmeldingmodul på Landsforeningen for Praktisk Økologis hjemmeside, som du ser herover. Deres system kan nemlig løfte opgaven. Du finder linket nederst på siden her.

Det er en god idé at tænke over, hvad du kan bidrage med inden du går til tilmeldingsskemaet, for vi vil gerne vide det, når du tilmelder dig. Derfor er skemaet også en smule omfattende.

Tilmelding for deltagere, workshops, aktiviteter og boder her:

https://www.oekologi.dk/tilmelding/2016/det_faelles_bedste_2016/

Vil du gerne være vært for en eller flere deltagere, så foregår

Tilmelding for værter her:

https://www.oekologi.dk/tilmelding/2016/det_faelles_bedste_2016_vaerter/

22.-24. april 2016, Hvalsø, Lejre Kommune

Folketræffet under DET FÆLLES BEDSTE skal i 2016 løbe af stablen for anden gang og valget er faldet på Lejre kommune, fordi kommunen har lavet et fire-årigt projekt sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening, og Landbrug og Fødevarer, hvor kommunen undersøgte, hvordan den kunne få økologi ud i alle afkroge af kommunen. Projektet er slut, men lever videre i kommunens strategi.

Derfor var alle initiativforeningerne enige om, at et folketræf der arbejder for at skabe en mere bæredygtig verden, socialt, klimamæssigt og økonomisk selvfølgelig måtte besøge Lejre kommune og dele viden på tværs af institutioner og foreninger, og mellem mennesker.

Vi tænker at alle foreningerne og deltagere på folketræffet skal lære og udfordre erfaringerne fra Lejre – den økologiske kommune. Derfor har vi også spurgt borgmester Mette Touborg om hun vil åbne mødet fredag den 22. april 2016 med en tale om erfaringerne fra Lejre – den økologiske kommune og hvordan grønne dagsordener kan snige sig højere op på dagsordenen til næste kommunalvalg. Hun er umiddelbart positiv og har sat kryds i kalenderen.

Selve træffet kommer til at tage udgangspunkt i byen Hvalsø i Store Bededags-weekenden 22.-24. maj.