Tag: DET FÆLLES BEDSTE

De otte foreninger (2014-2016)

Initiativtagerne til DET FÆLLES BEDSTE er otte foreninger der alle arbejder for en grønnere og mere bæredygtig fremtid; klimamæssigt, socialt og økonomisk. Vi arbejder på at skabe mere information om de enkelte foreninger og indhold til DET FÆLLES BEDSTE i det hele taget. Indtil vi er mere med, så kan du finde de enkelte foreningers hjemmesider her:

Landsforeningen Økologisk Byggeri, Landsforeningen for Økosamfund, Permakultur Danmark, Omstilling Danmark, Omstilling Nu, Københavns Fødevarefællesskab, Slow Food København/Nordsjælland, og Landsforeningen Praktisk Økologi.

Samtalemiddagens historie

D. 15. januar 2015 blev der afholdt ca. 60 samtalemiddage rundt om i Danmark (plus et par stykke i Norge) under overskriften Det Fælles Bedste.

Idéen spirede i løbet af efteråret 2014, og fandt næring og voksede ud af samarbejdet mellem de seks foreninger, der stod bag det økologiske årsmøde på Samsø i april 2014. Sammen satte vi os for at gøre torsdag den 15. januar 2015 til en fælles samtaledag for hele Danmark. En dag, hvor vi kunne tage en pause fra hverdagens travlhed og samles til samtalemiddage over hele landet for at tale sammen med folk, som ikke ligner os selv, og som vi måske ellers ikke ville have talt med. Hvor vi kunne tale om vores håb og bekymringer for fremtiden. Om hvilken fremtid vi ønsker at skabe sammen.

Mere end 20 organisationer og foreninger på tværs af det danske civilsamfund deltog og var medafsendere på projektet. Ud over de 6 grønne foreninger var der bl.a. højskoler, kirker, tænketanke, aviser og oplysningsforbund, der opfordrede deres medlemmer og netværk til at invitere til deres egne samtalemiddage.

Vi havde tre mål med projektet:

For det første at give folk lokalt en anledning til at mødes og tale med folk, de ellers ikke ville have talt med.
For det andet at skabe grobund for, at disse samtaler kunne lede til nye relationer og samarbejder.
Og for det tredje, at vise hinanden og vores politikere, at vi gerne vil tale om fremtiden.

På denne måde håbede vi, at samtalemiddagene kunne fungere som en slags “lyttekampagne”, hvor middagsværter og -gæster ville dele deres håb og bekymringer for fremtiden med os, så vi kunne tegne et billede af danskernes tanker om fremtiden.

Mere end 60 middage blev afholdt, og efterfølgende har vi modtaget tilbagemeldinger fra ca. 50 værter og gæster. Responsen var overvældende positiv. Deltagerne oplevede stor glæde og håb ved bare dét at mødes og tale sammen. Og for mange bekræftede middagen vigtigheden af at samarbejde på tværs og styrke de lokale fællesskaber.

Kreditering

Initiativet til samtalemiddagene for Det Fælles Bedste blev taget af Andreas Lloyd og Sandra Villumsen. Inspirationen til projektet kom fra Samtalesaloner og Living Room Conversations. Videoer og grafik blev lavet af Thomas Elsted.

Følgende organisationer deltog

Følgende organisationer støttede op om samtalemiddagene om Det Fælles Bedste d. 15. januar 2015:

Logo

Første skridt mod at samle otte foreninger og alle de enkelte engagerede mennesker i DET FÆLLES BEDSTE har været at skabe et fælles logo, som kan bruges frem mod Folketræffet i 2016. En proces, som altid er krævende, og det har heller ikke været let her. At lave en fælles identitet for noget så bredt funderet, som den grønne omstilling, er en kæmpe udfordring, for ikke at sige en umulig opgave. Men det starter en vigtig debat om, hvad DET FÆLLES BEDSTE er for en størrelse. Er det en bevægelse? “Bare” et folketræf? Eller en fiks idé? Er vi nok interesserede til at skabe en grøn drejning politisk og praktisk, og er vi enige om retningen?

Logoet sidder måske ikke helt i skabet, men måske betyder det heller ikke det store, for DET FÆLLES BEDSTE er mange ting, men bestemt ikke en størrelse, som er statisk og lige i skabet. Men meget mere en dialog om, hvordan vi når et fælles mål om en grønnere og mere bæredygtig verden. Klimamæssigt, socialt og økonomisk.

Under alle omstændigheder vil man, om ikke andet, frem til folketræffet i Store Bededags-weekenden d. 22.-24. april 2016 kunne genkende vores fælles indsats under dette logo.