Det Fælles Bedstes tænketank består af:

Karen Lumholt, Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation og Selskabet for Fremtidsforskning

Jens Hoff, professor på Institut for Statskundskab, KU

Jesper Theilgaard, Klimaformidling

Jacob Thorsen, CISU

Bjarke Rambøl, Vedvarende Energi

Steen Møller, Grobund

Thomas Ravn Petersen, Verdens Bedste Nyheder

Nina Tofte-Hansen, Arternes Aarhus

Carsten Borup, Frivilligcenter for Seniorer

Søren Stocholm, World Perfect

Theresa Scavenius, lektor i klimapolitik, Aalborg Universitet

Paul Natorp, Sager der Samler

Katherine Richardson, Sustainability Science Center, KU

Steen Hildebrandt, professor emeritus, AU

Tor Nørretranders, forfatter

Andreas Petersen, Verdens Skove

Thomas Damkjær Pedersen, Ingeniørforeningen IDA, Broen til Fremtiden