Invitation til stiftende generalforsamling for Det Fælles Bedste

Vi indkalder hermed til stiftende generalforsamling for Det Fælles Bedste. Det foregår lørdag den 16. november kl. 12-16 på Fjordsgades forenings- og fritidshus, N. J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C, iForedragssalen, lokale 2.4 på anden sal (der er elevator, indgang fra gårdens hovedindgang).

Det Fælles Bedste er skabt, fordi vi mener det er tvingende nødvendigt at gennemføre en omstilling til et bæredygtigt samfund, hvor bæredygtigheden er både økologisk, økonomisk, social og kulturel. Klimaforandringer og biodiversitetskrisen viser til overmål nødvendigheden, men i virkeligheden også en række andre grundlæggende kriser, som allerede er på vej, fx fødevarekrisen, flygtningekriser og manglen på vand.

Vi tror på, at der er brug for en borgerbevægelse. En stærk, visionær, bredt samlende bevægelse som igangsætter, inspirerer og koordinerer omstillingen. En bevægelse som skaber samspil mellem de mange kræfter inden for civilsamfund, privat og offentlig sektor, som arbejder for den bæredygtige dagsorden. 

Der er brug for at arbejde på mange måder, på mange områder og inden for alle sektorer. Mens nogen gør én ting, må en masse andre gøre et hav af andre ting for at skabe den tilstrækkeligt brede, fælles omstilling i praksis og handling.

Uddannelserne skal omformes fra grundskole til universiteter, så vi overalt uddanner til fremtidens udfordringer. Landbruget skal omstilles fundamentalt, så alle jordbrug kommer til at opbygge muld, lagre CO2 og understøtte biodiversitet samtidig med at vi sikrer en effektiv fødevareforsyning.
Transporten skal ændres til vedvarende energikilder og minimeres overalt gennem fx deleordninger og lokale arbejdspladser. Byggeriet skal omstilles til bæredygtige materialer, grønne facader der er CO2 lagrende, baseret på vedvarende energikilder både til produktion og drift.
Al fremstilling og produktion skal omstilles så man fremadrettet respekterer de planetære grænser og princippet om ”One Planet” m.m. Vores himmelstigende private forbrug skal ændres, så vi lever med en ansvarlig grøn enkel livsstil. Det offentlige forbrug til energi, huse, transport, fødevarer osv. skal indrettes, så det bliver reelt bæredygtigt. Overalt skal vi anvende vedvarende energi og udfase de fossile brændstoffer.

Vi skal igangsætte ny forskning som hjælper os til at skabe mere og bedre handling. Samtidig skal vores byer omformes, så de ikke længere belaster planeten. Alle sider af samfundet skal omstilles på én gang, samtidig. Og vi skal klare det på omkring et tiår, fortæller FN’s klimapanel, for derefter overskrider vi en række afgørende tipping points.

Opgaven er enorm. Vi har kun mulighed for at klare den ved at alle hjælper med og støtter hinanden. Det løses ikke med teknologiske fix, ved enkelte omstruktureringer af energisektoren eller lignende. Alt skal gøres anderledes, så vi bliver reelt bæredygtige.

Det kan politikerne umuligt klare alene – de har brug for industrien, landbruget, forbrugerne, byerne, kommunerne, de unge, de gamle osv. Vi har brug for hinanden.

Det er derfor vi stifter ’Det Fælles Bedste’ – som starten på en regulær borgerbevægelse, der tager klimakrisen præcis så alvorligt, som den fortjener. I Grundlaget kan du læse vores forslag til handlinger. Læs også forslaget til foreningens vedtægter samt en dagsorden for dagen.

Vi håber at du vil møde op. Hvis du er forhindret, men gerne vil udtrykke din støtte til det Fælles Bedste, så skriv gerne dét.
Når foreningen er stiftet vil vi invitere til deltagelse i diverse projekter og initiativer, der hvor det er relevant.

Meld gerne tilbage om du deltager til tenna@detfaellesbedste.dk  

De bedste hilsner

På vegne af Det Fælles Bedste

Niels Aagaard og Det Fælles Bedstes baggrundsgruppe