Søndagen – den indadvendte dag – vores reflekssionsdag på DET FÆLLES BEDSTE.

Søndag er dagen, hvor temaer og lokalområder knytter nære bånd og kommer godt hjem fra DET FÆLLES BEDSTE med glæde, håb. Der er her vi skaber mulighed for at række ud lokalt eller i temaer og hjælpe hinanden med at støtte og virkeliggøre hinandens drømme og ønsker for fremtiden. Hvad enten, du mødes lokalt eller i et tema, så handler søndagen om at finde frem til, hvad du vil, hvad vi vil, og hvad vi vil gå hjem og sætte i gang, hver for sig og/eller i fællesskab.

Vi har det til fælles, at vi på hver vores måde arbejder med bæredygtig omstilling i praksis. Hvordan kan et øget samarbejde lokalt, og på tværs af foreningerne, være med til

1) at styrke og synliggøre de lokale omstillingsaktiviteter?

2) skabe et fundament der gør os i stand til at sætte grøn omstilling på den politiske/lokale dagsorden lokalt/nationalt?

I arbejdet kan I vælge at benytte de dertil oprettede Facebook grupper til HVER Kommune i Danmark. Hver gruppe hedder DET FÆLLES BEDSTE – Hvidovre/Rønne/Vesthimmerland og så fremdeles, hvis du er af den opfattelse at flere grupper skal slås sammen eller, der skal oprettes nye – så skriv til Sune Scherfig på gpost[at]sune.dk, så vil han få det til at ske.

Vil du gerne facilitere en Næste skridt-samtale enten på tema eller lokalområde, så find DET FÆLLES BEDSTE vejledningen til facilitering HER.

I bestemmer selv længden på jeres samtale og jeres tema.
I bestemmer selv om I vil deltage i et tema- eller i et lokalområde-samtale. Temaerne kommer fra deltagerne på DET FÆLLES BEDSTE og kan tage afsæt i hvad som helst, du mener er vigtigt. Nederst på siden her, finder nogle forslag til temaer fra programgruppen.

Vi glæder os til at være indadvendte sammen med dig og tænke stort, smukt og langt sammen til DET FÆLLES BEDSTE.

 

[grey_box]

Før Frokost:
  1. Permakultur – fremtidens fødevaredyrkning? udbredelse og uddannelse
  2. Udbredelse af økosamfundenes livsform – Bæredygtig bosætning og Andelstanken, fremtidens bæredygtige byer
  3. Fremtidens økologiske økonomi – principper og redskaber, hvordan kan den se ud og hvad kan være veje til den?
  4. Fremtidens bæredygtige skoler og uddannelser – ny former for læring for børn og unge, bæredygtig livsstil i praksis
  5. Fremtidens samfundsnyttige landbrug
Efter Frokost:
  1. Flygtninges inklusion i det danske samfund – bæredygtige flygtningelandsbyer eller?
  2. Naturen og det Bæredygtige livssyn – fra ego til eco, fra vækst til balance – hvordan?
  3. Omstillingsnetværk og –initiativer i Danmark
  4. Den grønne bevægelse fremover – kommunevalg 2017, nye aktiviteter og netværk i civilsamfundet, samarbejdet mellem DKs grønne foreninger
  5. Fødevaresystemer, selvforsyning og madkultur

[/grey_box]