WORKSHOPS

Hvad sker
Hvornår
Hvor
Tovholder
WEB
▌<b>Hvem skal eje den vedvarende energi?</b>
Hvem skal eje den vedvarende energi? v/ Søren Egge Rasmussen, MF Enhedslisten.
Uddybning : Energiforsyningen skal omstilles til 100% vedvarende energi. Hvordan sikrer  vi at kommuner, boligforeninger og folkelige initiativer kommer til at eje vindmøller og solceller ?
Skal vi arbejde for at pensionskasser og energiselskaber kommer til at eje den vedvarende energi og hvordan sikrer vi at forbrugerne får mest gavn af den vedvarende energi.
Fredag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Scaling up Transition – from groups to fluxes
PÅ ENGELSK</b>
For people trying to manage the transition process. Useful for people that can try in real life and is not about »what I’ll do in my garden« but how I can change my community.
Både fortælling og arbejde om hvordan man i Italien fik politisk indflydelse lokalt, ved at skabe densitet i initiativer omkring omstilling, og om hvordan man skaber de fællesskaber og samarbejde for at det kan ske. Fra at intet kunne lade sig gøre pga love og regeler, til at samarbejde med by og kommune om hvad der skal til for at imødekomme de udfordringer regionen allerede lider under pga klimaforandringerne.
Fredag 10:00-11:50[K] Kulturhuset Sal<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Konfliktløsning i foreningslivet – hvor der er hjerteblod er der konflikter</b>
Workshoppens formål er at give deltagerne en dybere konfliktforståelse og en bredere opfattelse af konflikter som en del af hverdagen i foreningslivet, og som noget man har mulighed for at påvirke i positiv retning. Vi påbegynder en proces imod at skabe en konflikthåndterende kultur. Indholdsmæssigt vil vi bl.a. arbejde med kommunikation i konflikter, handlemønstre i konflikter (egne og andres), og opbygning af grundlaget for den konflikthåndterende gruppe.
Fredag 10:00-12:00[S] Hvalsø Skole 53<span ID=www2 class=size8>www.konfliktloesning.dk/side/12/cfk-ung</span>
▌<b>Uddannelse i bæredygtig omstilling: - et nyt globalt aktionsprogram er vejen videre for Uddannelse for bæredygtig udvikling</b>
Hvad sker der for bæredygtig udvikling på uddannelsesområdet i Danmark . Hør indlæg fra forskellige aktører, der arbejder på området. Oplæg fra bl.a : Den Grønne Friskole, Skolen for Livet, Haver til Maver, Grøn Generation, Øko-net, Jakob Jespersen m.fl.
Ordstyrer : Lars Murthu-Nielsen, øko-Net 
Arr. øko-net i samarbejde med grønne uddannelses-aktører i Danmark
Fredag 10:00-12:00[S] Hvalsø Skole 56<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Introduktion til biodynamisk havebrug og sunde afgrøder</b>
Kom og hør hvor let det er at dyrke sin have biodynamisk. Lær at bruge såkalenderen, hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Vi skal også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet og dette er videnskabeligt bevist/sandsynliggjort
Fredag 10:00-12:00[S] Hvalsø Skole 54<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>** Annulleret **
Naturforbindelse - Inka værktøjer til at kontakte og kommunikere med naturen (medbring evt en blomst eller tre blade)</b>
En nøgle til ro og kærligt samarbejde med naturen Er du sådan en, der kan ses kramme træer på øde steder?! Kom og lær værktøjer, som er bevaret gennem århundreder hos Inkafolket i Andesbjergene. Værktøjer til at kontakte steder i naturen, udveksle energi og kommunikere med naturen direkte. Jeg har gennem mange år arbejdet med og undervist i disse værktøjer.
Fredag 10:00-12:00#N/A<span ID=www2 class=size8>www.inkatraditionen.dk</span>
▌<b>Mobilisering til omstilling gennem kunst og forestillinger - skabende samarbejde mellem ildsjæle og kunstnere</b>
En stor del af befolkningen kan ikke se, hvordan de i deres levede hverdagsliv skal kunne arbejde for omstillingen. Der mangler fortællinger, scenografier og indtryk, der kan gøre det muligt for dem at forestille sig deres hverdag i en omstilling. Fremtidsfabrikken vil derfor arbejde med erfaringer fra hverdagsliv i omstilling og forestillinger om hvordan livet under og efter omstillingen vil blive. Formatet ligger endnu ikke fast, men der bliver brug for, og plads til både omstillere og ildsjæle, som vil dele deres erfaringer, og for kunstnere og kreative skabende, som vil bygge på disse erfaringer i deres skabende arbejde.
Fredag 10:00-12:00[S] Hvalsø Skole 55<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Skole og grøn omstilling - lejer og åben skole</b>
Den Grønne Friskole på Amager og Skolen for livet fra Møn og Træstubben – urbant udviklingsværksted/omstillingsformidling for børn i alle aldre og Kærlighed til Bier. natural beekeeping samtØstergro – Danmarks eneste taghave flytter vores skoler og aktiviteter til folketræffet og slår lejr. Vi holder skole her i disse dage for at inspirere til – og lære noget om, hvordan skole, læring og grøn omstilling hænger sammen. På lejren holder vi åben skole: Vi samtaler, danser, lave mad over bål, syr, laver yoga, teaterlege, demokratiskole og meget mere. Kom forbi og kig, snak med os, eller måske er der plads til at du kan være med til noget på et værksted. Du kan også deltage I et af vores programsatte arrangementer. programsatte workshops: Fredag kl. 13.00: Peter Henriksen og Skolen for Livet afholder workshop om Natural Beekeeping. For Alle. fredag kl. 16–17: Børnesamtale. Børnene fra Den grønne Friskole og Skolen for livet taler med hinanden og andre børn, der er plads til i teltet, om, hvad grøn omstilling og god skole er for dem. lørdag kl 12: Cirkus Yoga – for så mange børn og voksne, der er plads til i vores telt. lørdag kl. 15: Historiefortælling. Kom og lyt til en fortælling
Fredag 10:00-Til Søndag[U] Ungdomsskolen Hele området<span ID=www2 class=size8>www.dengroennefriskole.dk/ http://www.skolenforlivet.blogspot.dk/</span&gt;
▌<b>Byg et dome-drivhus - vi bygger dome-drivhus og danner netværk (Der er deltagergebyr, pris afhængig af om man er med 1 eller 2 dage. Kontakt hermansen.ebbe@gmail.com for info.)</b>
Vi bygger et dome-drivhus på et par dage – og skaber samtidigt et netværk af gør-det-selv-folk, hvor vi kan bruge hinanden til sparring, hjælp og inspiration til fremtidige dome-projekter! Ambitionen er, at vi som led i ‘Det fælles bedste’ bliver færdige med at bygge selve skelettet til domen op i FCS-certificeret douglasgran fra de lokale skove omkring Hvalsø.
Fredag 11:00-[Z] Skovvej 40 På adressen<span ID=www2 class=size8>www.domosgeodecicos.es</span>
▌<b>Spis mindre kød, debat mellem vegetarer og veganer</b>
Klimabelastningen fra animalsk fødevareproduktion er enorm. Hvad skal der til for at ændre kostvaner, og kan man leve godt som vegetar eller veganer ? Enhedslistens fødevareordfører har været vegetar i 34 år og diskuterer kostvaner, klimabelastning, etik og globale konsekvenser med folketingskandidat og veganer Anne Hegelund. Workshoppen ledes af Søren Egge Rasmussen, MF (Enhedslisten)
Fredag 11:15-12:00[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8>http://sjaelland.enhedslisten.dk/</span&gt;
▌<b>Natural Beekeeping</b>
Natural beekeeping - Snak om bygning af bistader og bihold for alle
Fredag 13:00-13:45[U] Ungdomsskolen Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Merkur Andelskasse - Hvad kan vi bruge de alternative banker til ?</b>
debat om hvad de alternative banker betyder for samfundet
Fredag 14:30-15:15[S] Hvalsø Skole 55<span ID=www2 class=size8>WWW.Merkur.Dk</span>
▌<b>Omstillingsbutikken Grønne Hjerter - om omstilling i alle erhverv</b>
Omstil dit arbejdsliv til bæredygtigt, meningsfyldt og nærværende.

I en tid hvor systemet og arbejdsmarkedet giver mindre og mindre mening, drømmer
vi alle om at få et bæredygtigt arbejdsliv, både mht tid, økonomi,
klimaforandringer og socialt. Hvordan gør man det? Jeg kommer med historier og
eksempler, og så arbejder vi på hvordan man kan nytænke sit arbejdsliv, der hvor
man er
Fredag 14:30-15:15[S] Hvalsø Skole 25<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Fra Gyllegate til landbrug i økologisk balance</b>
Kom og hør om skandalen om landbrugspakken og vær med til at debattere, hvordan vi får skabt en bred politisk opbakning til en bæredygtig udvikling for dansk landbrug. Workshoppen ledes af Maria Gjerding, MF (Enhedslisten)
Fredag 14:30-15:15[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8>http://sjaelland.enhedslisten.dk/</span&gt;
▌<b>Hvordan omstiller vi transporten</b>
Transport har igennem mange år fulgt én tendens: flere og flere kører mere og længere, hvilket medfører betydelig øget CO2-udledning samt natur- og sundhedsbelastning, bl.a. som en konsekvens af flere og flere motorveje. Hvordan ændres denne udvikling i befolkningens adfærd?
Fredag 14:30-15:15[S] Hvalsø Skole 57<span ID=www2 class=size8>www.jmom.dk</span>
▌<b>Hvad er permakultur? Introduktion til tankegang og begreber</b>
Formålet med workshoppen er at introducere tankegangen og permakulturbegreberne for folk, som ikke før har stiftet bekendtskab med permakultur
Fredag 14:30-15:15[S] Hvalsø Skole 26<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Lejre – den Økologiske Kommune. Lyt, spørg og bliv inspireret</b>
Lyt, spørg, bliv inspireret og gå igang. Formålet med denne workshop er at præsentere hvorfor over 100 forskellige initiativer – alle med udspring i den økologiske tanke – er groet ud af Lejres muld de seneste år. Hvad har fungeret? – og hvorfor? Hvad kan genbruges og udvikles videre på andre steder? Denne workshop skal sætte tankerne i spil. Hvordan får vi rigtigt mange selvgroede økologiske kommuner i Danmark?
Fredag 14:30-15:15[S] Hvalsø Skole 14<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>** Annulleret **
Lokal energi: Et svar på en overophedet debat om brændefyring</b>
Lokal energi: Et svar på en overophedet debat om brændefyring. Vi har inviteret en række politikere for at høre om deres interesse i at sikre gennemførelsen af bæredygtigt byggeri. Der er allerede fornuftige vedtagne politiske målsætninger for det offentlige byggeri, men i praksis anvendes de problematiske stoffer, der er reguleret imod, fortsat. Lokale,
helhedstænktende off-grid initiativer møder massiv modstand. Er det Green-wash, lobbyisme, træghed, manglende forskningsmidler eller slet og ret uvidenhed? 
Fredag 14:30-16:15#N/A<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Hvordan kan højskolerne bidrage til den bæredygtige omstilling?</b>
I denne workshop inviterer vi til samtale om hvordan højskolerne kan bidrage til bæredygtig dannelse af nuværende og fremtidige generationer – og hvordan de kan blive omstillingsfyrtårne lokalt og nationalt.
Mere end 20 højskoler har i 2015 meldt sig ind i Netværk for Bæredygtige Højskoler, så bevægelsen er klar til at rykke!
I workshoppen vil vi gerne starte en dialog og kreativ ideudvikling med ildsjæle, politikere, borgere, erhvervsliv og grønne organisationer om højskolernes bidrag til den omstillingen.
Hvordan vi sammen udvikle undervisning, lokale projekter og samarbejde med alle de gode kræfter som arbejder på sagen?
Og hvad er højskolens rolle i omstillingen?
Skal der være flere kurser i havedyrkning og permakultur?
Skal vi blande os kraftigere i den politiske debat om miljøet?
Eller noget helt tredie?
Vi glæder os til at se dig!
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 27<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Er det grøn religion og spiritualitet, der skal til for at redde verden?</b>
Jens-André Herbener vil ud fra sin bog " Naturen er hellig" give en generel introduktion til fænomenerne økoreligion og økospiritualitet sådan som de manifesterer sig verden over i al deres mangfoldighed.
Ditlev Nissen, forhv. formand for Landsforeningen for Økosamfund, fortæller om, hvordan økospiritualitet udfoldes i økosamfundene og fortæller om Bæredygtighedshjulet.
Der vil indgå et par ritualer i workshoppen. Derefter tid til korte spørgsmål.
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 21<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Aktive ældre for bæredygtighed</b>
Formål: At skabe et samtalerum hvor aktive ældre, som er involveret I bæredygtighed, udveksler erfaring. Desuden gennemføres en proces, der skaber initiativer, som kan inspirere flere ældre til at blive aktive.
Opmuntre deltagerne til efterfølgende at finde og aktivere andre ældre.
Give oplevelsen af at der er brug for dig som ældre

Indhold - Forløb :

Workshoppen er opdelt i 2 moduler a 45 min :

Modul 1 : Proces for ældre deltagere for identifikation af aktiviteter / projekter der kan få flere aktive ældre engageret i bæredygtigheds projekter. Her vil være fokus på erfaringsudveksling, og efterfølgende er der en proces for identifikation og udvælgelse af konkrete aktiviteter og projekter, der efterfølgende kan gennemføres lokalt.

Modul 2 : Udvælgelse af et antal af de identificerede projekter som viderebearbejdes til efterfølgende realisering. Her gennemføres en Open Space proces, hvor et antal af områderne konkretiseres sammen med de personer, som ønsker at tage ansvar for dem lokalt.  
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 11<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Speaking Circles - hjælper folk til at træde i kraft og være sig selv når de giver en præsentation, holder tale, eller faciliterer et møde. </b>
Speaking Circles hjælper folk til at træde i kraft og være sig selv når de giver en præsentation, holder tale, eller faciliterer et møde.
Det hjælper til at engagere sit publikum på en let og naturlig måde, i stedet for kæmpe med usikkerhed og performe for at få et budskab igennem.
Denne intro workshop giver en smagsprøve på, hvordan man kan skabe en ægte og levende tilstedeværelse med sine tilhører og lade sit budskab komme fra dette fokuspunkt.
Samtidig lærer man at lytte med mere åbenhed og modtagelighed.
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 31<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Forandring gennem leg/ at bevæge – at bevæges</b>
Formålet er at sætte fokus på vores måde at være tilstede med hinanden og vores omverden på.
Når vi leger indgår vi i et fællesskab, hvor såvel udtalte som tavse regler og samværsformer råder og udfordrer os.
Her er vi i et samspil med andre mennesker og og det rum legen udspiller sig i.
Vi er udfordret på vores opmærksomhed, engagement og personlighed.
Vi sætter os selv og hinanden i spil!
Fredag 14:30-16:20[Y] Vindmøllen udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Bæredygtige flygtningelandsbyer</b>
Projektet sigter mod at opføre billige og på alle måder bæredygtige flygtningelejre, som kan etableres i nærområderne – eller i dansk kontekst.
Dette indebærer en bæredygtig, spekulationsfri finansieringsmodel såvel som en bæredygtig lokal produktion og drift af boligerne.
Workshoppen sigter mod præsentation af projektideen, dialog og feedback til konceptet samt rekruttering til en projektgruppe, der kan arbejde videre med ideen.
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 13<span ID=www2 class=size8>www.socialeentreprenorer.dk</span>
▌<b>Borgerdag – 3. onsdag i måneden</b>
Workshoppens formål er at sprede kendskab til og give en oplevelse af koncept og potentiale i Borgerdag.
Det er ønsket, at workshoppen giver deltagerne appetit på at deltage i eller selv afholde Borgerdage i deres lokalområde.
En fortællende, involverende og udforskende workshop om pilotprojektet Borgerdag
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 16<span ID=www2 class=size8>www.borgerdag.dk</span>
▌<b>Udvikling af lerplade. byggeri med ler</b>
Formål: At informere om byggeri med ler og kalk.
Indhold: oplæg v. Jens Helt. Jens fortæller om udviklingsarbejdet på at udvikle en lerplade til byggeri på det danske marked.
Samt nogle af de projekter og erfaringer Jens har gjort sig med økologisk byggeri.
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 51<span ID=www2 class=size8>helthuse@live.dk</span>
▌<b>Korndyrkning og bearbejdning i småskala (medbring gerne korn til bytte eller småredskaber som du synes de andre kunne have glæde af at se)</b>
Erfaringsudveksling – vi deler viden om sorter, erfaring med dyrkning, majemetoder, tærskning, tørring, opbevaring og alt det man efterfølgende kan bruge dem til.
Fredag 14:30-16:20[S] Hvalsø Skole 54<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Hurtig omstilling til bæredygtig energi</b>
Det bliver stadig mere tydeligt at vi ikke kan vente med at omstille Danmark til vedvarende energi til 2050, hvis vi skal bidrage til at reducere de globale drivhusgasudslip til et niveau, der er til at leve med.
Samtidig kan vi ikke bare bruge løs af biomasse og erstatte fossil energi med biomasse.
Miljøorganisationen VedvarendeEnergi har derfor opstillet forslag til en hurtigere og bæredygtig omstilling til vedvarende energi. Omstillingen kræver en bred folkelig medvirken og forståelse, men har samtidig mulighederne for at bidrage til en bedre og mere ligelig udvikling af Danmark.
Workshoppen skal starte med en præsentation af forslagene, hvorefter deltagerne inviteres til en debat om hvordan vi får omstillet hurtigere, og til at komme med forslag til løsninger, ikke mindst lokalt. Det kan både være udbygning af vedvarende energi som vindmøller og lokalvarme og det kan være energibesparelser eller f.eks. et mere bæredygtigt lokalt trafiksystem.
Vi håber med workshoppen at samle aktive, der vil være med til at styrke indsatsen for en hurtigere omstilling, gerne med egne aktiviteter, også efter workshoppen.
Fredag 14:30-17:25[S] Hvalsø Skole 56<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Naturvenlig klimatilpasning hos dig / i øko-samfundet</b>
Formålet er at revurdere / udvikle konkrete planer for, hvordan de områder, du har adgang til kan tilpasses klimaet, så det både giver positive klimabidrag OG forbedrer den biologiske variation. Problemstilling: Mange finder mindre hus-justeringer eller økologi på marken tilstrækkelig for at mindske vores fodaftryk. Økologi og især selvforsyning er uhyre krævende, men hvis vi skal videre end den gode samvittighed, skal vores praksis være klima og natur-forsvarlig. I workshoppen samler vi vores konkrete erfaringer.
Fredag 14:30-17:25[S] Hvalsø Skole 52<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Besøg Valsølillegård – bofællesskab og selvforsyning gennem 33 år</b>
Kom og besøg Valsølillegården. Valsølillegård har været kollektiv / bofællesskab for 10 familier gennem 33 år – og de fleste af os har boet her i over 25 år. Glidende generationsskifte er noget, man taler om – i praksis er det en utopi, når ingen flytter! Vi snakker om erfaringer med konsensus-demokrati og fællesmøder og skiftende behov gennem livet – og om fælles kaffe og rosiner. Desuden skal vi se på gårdens selvforsyning med økologiske grøntsager fra mark/haver og orangeri. 4 traktorer til ½ tdr.land er ikke for meget.
Fredag 14:30-17:25[Y] Vindmøllen udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Micro Macro Habitat</b>
Fredag 14:30-17:25[S] Hvalsø Skole 34<span ID=www2 class=size8>www.npflint.com/micromacrohabitat/Velkommen_til_MMH.html</span>
▌<b>Cykelpolitik i Lejre kommune - Paneldebat med moderator Kaare R. Skov</b>
At få belyst via forskellige foreninger, hvad man kan gøre for at lave en vision om cyklingens placering i udviklingen af Lejre Kommune.
Skal man prioritere cyklen frem for biler? Husk at knapt 40% af al bilkørsel er på under 3 km.
Fredag 15:00-17:00[Å] Åben Scene Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Penge som tryllestøv - kontopenge, finansbobler og alternative pengesystemer</b>
Lektor Ib Ravn fra Gode Penge fortæller om, hvordan bankerne skaber kontopenge og dermed blæser finansbobler op. Men et andet pengesystem er muligt, der fremmer et bæredygtigt samfund.
Fredag 15:35-16:20[S] Hvalsø Skole 55<span ID=www2 class=size8>www.godepenge.dk</span>
▌<b>Grønne uddannelser indenfor Permakulturen</b>
Uddannelse er en af permakulturbevægelsens kerneaktiviteter. Kurt Holm er uddannelseskoordinator i Permakultur Danmarks bestyrelse og vil orientere om den seneste udvikling på området, samt fortælle om hvilke kurser og workshops der for øjeblikket udbydes.
Fredag 15:35-16:20[S] Hvalsø Skole 26<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Borgernære partikeltællere til måling af luftforurening</b>
Da myndighederne i Danmark er mere tilbageholdende med at støtte udbredelse af partikeltællere end de er i f.eks USA, må civilsamfundet hjælpe til med at objektivere stridsemner som luftforurening fra trafik og brænderøg. Partikeltællere, der registrerer bittesmå partikler (ultrafine), er her et oplagt teknisk hjælpemiddel. Kåre Press/DØR er kendt for sine målinger i trafikken, f.eks. Kastrup Lufthavn og DSB-togvogne, der er hægtet på gamle Diesel-lokomotiver. I dag fortæller han om målinger ved boliger i Hovedstadsområdet. Jan Holst Jensen/LOB, viser sine resultater fra tre års målinger på en altan i Charlottenlund.
Fredag 15:35-16:20[S] Hvalsø Skole 42<span ID=www2 class=size8>www.brænderøg.dk samt http://www.mcsforeningen.dk</span&gt;
▌<b>Det lille grisehold</b>
Drøftelse af de udfordringer, der er ved at have 2–20 grise, udearealer, mere grovfoder, hvordan undgår vi for fede grise? indkøb og slagt, racer og alt andet, som folk er stødt på eller gerne vil høre om.
Fredag 15:35-16:20[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8>Facebook/Mere liv i haven – det lille grisehold</span>
▌<b>Min vision for et Bæredygtigt Bofælleskskab ved Gribskov og Esrum Sø</b>
Præsentation af visioner og planer for et bæredygtigt bofællesskab i Nordsjælland ved Gribskov og Esrum Sø.
Fredag 15:35-16:20[S] Hvalsø Skole 17<span ID=www2 class=size8>http://bbgribskov.wordpress.com</span&gt;
▌<b>Rygeost – Slow Food demonstrerer en unik dansk delikatesse</b>
Mød medlemmer fra Slow Food, som vil demonstrere rygeost
Fredag 15:35-16:20[H1] Hal 1 Udendørs ved Raketovn<span ID=www2 class=size8>www.slowfoodcopenhagen.dk</span>
▌<b>En fremsynet folkeskole. Folkeskolen og dens almendannende funktioner skal være en drivende kraft i den store omstilling</b>
Formålet er at rejse en debat om hvorledes vi udvikler en skole, som reelt forbereder børn og unge dels på arbejdet med omstilling til bæredygtighed, livlighed og lighed lokalt, national og globalt, dels forbereder dem på et formentlig meget turbulent århundrede.
Den aktuelle debat om folkeskolen dækker fuldstændig for denne langt vigtigere dagsorden.
Hvorledes får vi dette sat på dagsordenen og hvorledes passer det ind i den standende debat?
50 min oplæg hvorefter vi sammen kan diskutere hvad vi kan gøre for at fremme en udvikling af en folkeskole for bæredygtighed.
Folkeskolen og dens almendannende funktioner skal være en drivende kraft i den store omstilling.
Måske opstår der et netværk ud af dette.
Fredag 15:35-17:25[S] Hvalsø Skole 25<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Kaniner – fra bur til bord</b>
Formålet er, at vise hvor nemt det er at holde kaniner og at det kan give et markant og økologisk tilskud til middagsbordet.
Det er en dobbelt workshop på 2*45 minutter, hvor den første handler om at holde kaniner – bur, pasning, føde, rensning af bur og afmystificering af kaninhold.
På den anden workshop vises, hvordan man slagter en kanin og deltagerne kan selv prøve – under kyndig supervision.
I pausen mellem de to workshops bliver der serveret smagsprøver på kanin.
Fredag 15:35-17:25[Y] Vindmøllen Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Planteworkshop foran Hvalsø Bibliotek</b>
Vi tilplanter nogle allerede opsatte højbede med de planter, som deltagerne har medbragt. Repræsentanter fra Lejre Havenetværk står for koordinering og vejledning mht. plantningen. Formålet er at forskønne området foran biblioteket med planter, som kommer fra alle dele af landet.
Fredag 15:35-17:25[K] Biblioteket <span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Netværksopbygning i lokalsamfund - permakultur</b>
Med inspiration fra øko-landsbyen Suderbyn på Gotland, som vi har besøgt, og fra Fejø, hvor vi bo,r fortæller vi om erfaringer med at udvikle lokale netværk.
Derpå inviterer vi til samtalesalon, hvor deltagerne undersøger og udveksler deres erfaringer med netværksopbygning i boligområder, lokalsamfund, på arbejdsplads eller i andre sammenhænge.
Fredag 15:35-17:25[S] Hvalsø Skole 14<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Det fælles bedste – med kommunen som medspiller</b>
- At få og give inspiration til hvordan man kan styrke de kommunale muligheder for at folk (borgere, foreninger, virksomheder, medarbejdere i kommunen) kan arbejde sammen om det, der nu er det fælles bedste for dem – inden for en bæredygtig ramme.
Fredag 15:35-17:25[Z] Skovvej 40 Udendørs<span ID=www2 class=size8>www.holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/</span>
▌<b>økosamfundsbevægelsens visioner og praksis - for en bæredygtig fremtid</b>
6 paneldeltagere, nemlig: Steen Møller,(Friland),  Camilla Englyst- Nielsen (Hallingelille), Helle Petersen (Fri & Fro), Louise Bisgaard, (Toustrup Mark),  Cathrine Dolleris(Permakultur Danmark) og  Niels Aagaard(AIH).
Først kort velkomst til panel og folk. Derefter filmen om økosamfundsarbejdet i hele verden (kort, flot film lavet af GEN se https://www.youtube.com/watch?v=FeNUqVFuCGo&feature=youtu.be 
Derefter 6 korte oplæg:
Niels Aagaard - Hvad er økosamfund?  Om LØS i Danmark og vores arbejde for bæredygtighed.
Camilla Englyst-Nielsen om LØS internationalt - GEN og Ghana/Afrika arbejde Helle Petersen - om økosamfund der er aktive i lokalsamfundet for at etablere erhvervsklynger med lokale arbejdspladser.
Cathrine Dolleris - om permakultur i økosamfund, LANDCENTRE og et dansk landbrug med permakultur
Louise - om Toustrup Marks sociale fællesskab og Alternativet og politiske reformer, der kan understøtte økosamfundsbevægelsens arbejde
Steen Møller - om økologisk byggeri 
Debat ud fra oplæggene med fx emner som -
- langt større udbredelse af bæredygtig bosætning - hvordan og sammen med hvem
- bæredygtige byer - hvordan kan det gøres og giver det mening
- bæredygtige uddannelser til lokale skoler baseeret på økosamfundenes erfaringer
- testsamfund og byer
- fremtidens fødevareforsyning og -produktion
Fredag 15:35-17:25[S] Hvalsø Skole 40<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Del dine omstillingsinitiativer</b>
Få overblik over de omstillingsinitiativer, som er i gang i Danmark
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 55<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Det Bæredygtige Verdenssyn</b>
Vær med til at definere hvilke ideer, værdier og principper, der skal danne fundament for vores fælles vision om et bæredygtigt og retfærdigt samfund. Vær med til at afklare hvilke fælles principper og holdninger, vi deler på tværs af foreninger. Og del erfaringer om hvilke handlinger foreninger, grupper og individer er begyndt at implementere på vej mod den store omstilling.
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 27<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Socialt entreprenørskab – en status</b>
Workshoppen vil give en status på socialt entreprenørskab i Danmark anno 2016 og vil i den forbindelse bl.a. se på: Hvad er socialt entreprenørskab? Herunder erfaringer med at anvende socialt entreprenørskab til at løse samfundsmæssige problemstillinger, samt barrierer for socialt entreprenørskab
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 13<span ID=www2 class=size8>www.socialeentreprenorer.dk</span>
▌<b>Borgernære partikeltællere til måling af luftforurening</b>
Da myndighederne i Danmark er mere tilbageholdende med at støtte udbredelse af partikeltællere end f.eks. i USA, må civilsamfundet hjælpe til med at objektivere stridsemner som luftforurening fra trafik og brænderøg.
Partikeltællere, der registrerer bittesmå partikler (ultrafine), er her et oplagt teknisk hjælpemiddel. Kåre Press/DØR er kendt for sine målinger i trafikken, f.eks. Kastrup Lufthavn og DSB-togvogne, der er hægtet på gamle Diesel-lokomotiver. I dag fortæller han om målinger ved boliger i Hovedstadsområdet. Jan Holst Jensen/LOB, viser sine resultater fra tre års målinger på en altan i Charlottenlund.
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 42<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Kulstoffet i luften(CO2) skal tilbage til jorden, hvor det kom fra.</b>
Det er sund fornuft at kulstoffet fra vores luft kommer tilbage til jorden, hvor den oprindelig kom fra. Herved kan vi reducere atmosfærens CO2 indhold og samtidig forøge jordens indhold af kulstof/humus, og skabe en robust jord for de kommende klimaforandringer. Det er tale om en total Vinder – Vinder situation. For miljøet, for fødevarekvaliteten og for økonomien i jordbruget.
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 54<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Ny inspiration til havearbejdet med Maria Thuns Såkalender</b>
Såkalenderens anvendelse og baggrund
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 26<span ID=www2 class=size8>www.biodynamisk.dk</span>
▌<b>Kogræsserforeninger – hvordan kommer du igang A – Z</b>
Drømmer du om at holde køer, får eller grise i fællesskab med andre? En kogræsserforening er en samling mennesker med en fælles interesse for at pleje eksempelvis et fredet område eller for at følge kødet fra jord til bord. Sammen strukturerer medlemmerne det praktiske arbejde omkring naturplejen, dyrene og dyrevelfærden, såvel som sociale arrangementer, der er vigtige for at få en forening til at fungere.
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8>http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=4819</span&gt;
▌<b>Dobbelt så meget stråtag</b>
Den danske tækkebranche vil have stråtaget tilbage til byerne, fordi det er det mest klimavenlige og bæredygtige af alle tage. Stråtaget er smukt, fleksibelt og lige så brandsikkert som andre tage, og derfor velegnet til alle typer nybyggeri. I Holland stormer stråtaget frem på moderne byggeri. Kom og se eksempler på nutidens overraskende stråtage, som ligger på alt fra boligblokke til rådhuse og plejehjem med tækkede vægge, til flotte, arkitekttegnede villaer. Jørgen Kaarup fra Straatagets Kontor er journalist og fhv. tækkemand. Han har skrevet flere bøger om stråtage og er nu daglig leder af tækkemændenes branchekontor.
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 51<span ID=www2 class=size8>WWW.Straatagetskontor.Dk</span>
▌<b>Det selvforsynende asylcenter</b>
De flygtningestrømme og udfordringer vi står overfor i Danmark og i verden aktualiserer behovet for at tænke nyt. Chora Connection har netop indgået et samarbejde med Røde Kors. Sammen ønsker vi at undersøge potentialerne for dyrkning af jord, på og omkring de danske asylcentre og flygtningelejre i kriseramte områder. Dyrkning af jorden animerer til livskraft. At se planter gro og ernære sig fra dem kan få mennesker til at vokse. Dyrkning kan anspore os alle til at lære af hinanden og dermed skabe nye fællesskaber mellem mennesker, medarbejdere og lokalsamfund. Det handler om langt mere end dyrkning, om alt det der ligger uden om, om at tilføre jorden såvel som vores samfund ny næring og at gentænke vores relation til naturen og den måde vi bor og lever sammen om vi er mennesker der har været på flugt eller ej. Ved etablering af prototyper i asylcentre i Auderød og Jelling, ønsker vi at udarbejde en manual for hvordan man gennem dyrkning kan skabe bedre liv, bedre samfund, på kort sigt i Danmark og på den lange bane internationalt. Vi inviterer alle interesserede til introduktion og dialog om initiativet.
Fredag 16:40-17:25[S] Hvalsø Skole 17<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Del dine omstillingsinitiativer - bliv ambassadør for kortlægning af omstillingsaktiviteter nær dig</b>
Kom til vores workshop og bliv ambassadør for kortlægningen af omstillingsinitiativer i nærheden af dig! Hør om projektets ide og vision, og få en introduktion til den digitale side af projektet – en webbaseret database over danske omstillingsinitiativer. Derefter udfylder vi klistermærker med omstillingsinitiativer, og sætter dem på kortet. Endelig får du som fremtidig »Del dine omstillingsinitiativer«-ambassadør et sæt med plakat og klistermærker med hjem, så du kan lave din egen lokale deling af omstilllingsinitiativer.
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 34<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Klimaansvarlige investeringer i kommuner og pensionskasser</b>
Formålet er at informere om to af klimabevægelsens initiativer – AnsvarligFremtid (der arbejder for at få pensionskasser til at frasælge investeringer i fossil energi) og AnsvarligKommune (der arbejder for at få kommuner til at frasælge investeringer i fossil energi) samt at inspirere andre, til hvordan de kan hjælpe med at fremme initiativerne.
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 56<span ID=www2 class=size8>http://ansvarligfremtid.dk/</span&gt;
▌<b>Energimedicin – lær at passe på dig selv i en hektisk hverdag</b>
Ofte glemmer vi at tage vare på os selv i en travl og hektisk hverdag. Med denne workshop vil du få en øget bevidsthed om hvilke faktorer, der påvirker dig negativt – samt en viden om, at der er rigtig meget, du selv kan gøre for at ændre på det. På workshoppen vil du blive præsenteret for en række enkle, men effektive teknikker, som kan ændre din hverdag til det bedre.
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 30<span ID=www2 class=size8>www.danskekinesiologer.dk http://www.kinesiologi-butikken.dk</span&gt;
▌<b>Griselaug- erfaringer med økologiske frilandsgrise i et fællesskab.</b>
Fortælling om vores erfaringer med et griselaug. Fra at finde sammen om et fælles projekt, til etablering af forening, love og forhindringer, over anskaffelse af dyr, fodring, slagtning og alt derimellem. Fortælling, billeder og debat/spørgsmål fra deltagere.
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 11<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Kom i gang med indendørs ormekompostering (medbring gerne 2 ensartede plastikspande eller kasser, som passer ind i hinanden. Kom evt. med en syl eller lommekniv med en syl. </b>
Kom og få en introduktion til indendørskompostering. Lav din egen kompostbeholder og kom i gang med at kompostere med orme indendørs og året rundt, selv i en lejlighed. Det er nemt. Det er sjovt. Kræver ikke meget plads. Kompostormene tilbydes til alle deltagere.
Vi kommer med så mange spande/kasser, som vi kan finde – først til mølle :0)
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 32<span ID=www2 class=size8>https://youtube.com/watch?v=kKEI0hd91Co</span&gt;
▌<b>Skovhaver i UK - præsentation af 10 engelske skovhaver, så vi kan lære af deres erfaringer</b>
UK pionérede udviklingen af skovhavekonceptet i 80’erne og er nu et af de lande med fleste skovhaver i tempereret klima. Jeg har rejst fra Cornwall i syd til Skotland i nord med et skovhaveforskningsprojekt og besøgt 10 forskellige skovhaver. I denne workshop vil jeg præsentere dem, så vi kan lære af englændernes erfaring.
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 26<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Hesselbjerggaard – Et multifunktionelt økologisk landbrug i Lejre.</b>
Hesselbjerggaard er på 38 Ha i Lejre, og er blevet drevet økologisk de sidste 15 år. Produktionen er baseret på naturpleje, men vi har også værksthus grønt, frugt og bær og fjerkræ. Vi er selvforsynende med strøm, renser selv spildevandet og vi har planer om at blive endnu mere bærdygtige. Vi ser på udviklingen, resultaterne og på hvor lang tid ting tager.
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 13<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>** Annulleret **
Hvor bliver Økolandsbyen til det bæredygtige villakvarter?</b>
At samle folk der ved noget om bæredygtig hus- og byopførelse for at snakke om hvordan en Copy-Paste model kan gøre »økolandsby« konceptet egnet til masseproduktion. Vi er en nyopstartet gruppe, der arbejder for at etablere et bæredygtigt boligfællesskab nær København.
Lørdag 10:00-10:45#N/A<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Dobbelt så meget stråtag</b>
Den danske tækkebranche vil have stråtaget tilbage til byerne, fordi det er det mest klimavenlige og bæredygtige af alle tage. Stråtaget er smukt, fleksibelt og lige så brandsikkert som andre tage og derfor velegnet til alle typer nybyggeri. I Holland stormer stråtaget frem på moderne byggeri. Kom og se eksempler på nutidens overraskende stråtage, som ligger på alt fra boligblokke over rådhuse og plejehjem med tækkede vægge til flotte, arkitekttegnede villaer. Jørgen Kaarup fra Straatagets Kontor er journalist og fhv. tækkemand. Han har skrevet flere bøger om stråtage og er nu daglig leder af tækkemændenes branchekontor.
Lørdag 10:00-10:45[S] Hvalsø Skole 16<span ID=www2 class=size8>WWW.Straatagetskontor.Dk</span>
▌<b>Økologisk Byggeri er byggeri med omtanke</b>
Flemming har et langt livs byggeerfaring med økologisk byggeri både som arkitekt og udførende håndværker gennem firmet Fornyet Energi.
I denne workshop får I en duft af de overordnede temaer i økologisk byggeri
Lørdag 10:00-11:50[K] Kulturhuset Sal<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Fremtidens økonomi</b>
Vores nuværende økonomiske system truer menneskehedens og naturens fortsatte eksistens. Vi har brug for en ny form for bæredygtig økonomi. Vi har enkelte brikker til dét, men mangler helheden. Og det er svært at omstille til noget, man ikke ved, hvad er. Workshoppen giver et bud på, hvordan vi opbygger  denne helhed - et samlet økonomisk system i balance med naturen,  som er godt for mennesker at leve i, skaber trivsel, fællesskaber og livskvalitet. Med en bæredygtig produktion, grøn livsstil, lokalt baseret. Der er tale om praktiske, konkrete og enkle redskaber, som samlet kan blive den nye form for økonomi. Hvordan kan vi udvikle en sådan økonomi? Og hvad kan du og jeg gøre i praksis for at nå derhen?  – alene og sammen.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 25<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>*ANNULLERET*
Gaveøkonomi og gavecirkel - en økonomi i balance (medbring evt. en gave)</b>
Det økonomiske system vi har opbygget, gavner ikke længere flertallet. Verden er kommet ind i en ond spiral, hvor afhængighed af økonomisk vækst fører til gæld, bobler, kriser, bankerotter og insolvens med alvorlige konsekvenser for helt almindelige mennesker. I workshoppen vil vi vise en anden vej. En økonomi i balance, som er til gavn for både mennesker og miljø, og som skaber relationer, i stedet for afstand. Efter oplægget lærer du at facilitere en gavecirkel – et simpelt socialt værktøj til at realisere den gaveøkonomiske tænkning i praksis.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole ANNULLERET <span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Sociokrati - introduktion til en ny styreform</b>
Introduktion til sociokrati, en meget ny styreform, som kan frigøre den kollektive intelligens og kreativitet og sætte den ved roret for små og store organisationer. En amerikansk bruger: »Efter overgang til sociokrati har vi på 3 måneder truffet flere og bedre beslutninger end i de sidste 3 år tilsammen.«
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 42<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>#foodcandoit </b>
At sætte fokus på hvordan vi skal engagere børn og unge i debat og aktiviteter om madens og vores madkulturs betydning for Det Fælles Bedste.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 27<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Hvordan kan jeg bidrage til den grønne energiomstilling? (Deltagerne skal gerne medbringe store billeder af deres nuværende energianlæg der hvor de bor samt billeder af hvor anlæggene kunne forstørres/ændres/installeres)</b>
Formålet er gennem en interaktiv workshop at drøfte hvordan den enkelte deltager i workshoppen kan bidrage til den grønne energiomstilling der, hvor den enkelte bor.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 52<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Klimacoaching for en bæredygtig hverdag - hvordan og med hvem?</b>
Hvordan kan du leve mere bæredygtigt – og hvem kan du gøre det sammen med. Workshoppen er en blanding af facilitering og samtaler, og målet er, at du går derfra med fornyet handlekraft og ideer til et mere bæredygtigt hverdagsliv.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 51<span ID=www2 class=size8>www.bæredygtighverdag.dk</span>
▌<b>Grundlæggende tanker om fremtidens landbrug</b>
Vi workshopholdere fremlægger visse tanker omkring landbruget, som vi mener mangler i omstillingsbevægelsen. Dette sker som et forsøg på at skitsere en strategi for, hvordan vi får gjort landbruget til et folkeejet, folkedrevet anliggende, som mange flere mennesker kan tage del i. Tankerne præsenteres med udgangspunkt i det landbrug vi selv er ved at bygge op, nemlig Farendløse Mosteri. Vi diskuterer de idéer der har været samlingspunkter for vores overtagelse af mosteriet, og det videre arbejde der har været med opbygningen af stedet. Vi diskuterer endvidere hvordan disse idéer er blevet afprøvet i praksis her og andre steder, hvilke muligheder de indeholder, og hvilke forhindringer der er for disse muligheders indfrielse. Vi beskriver også de konkrete institutioner, som vi ser vokse ud af disse idéer, og de store behov vi står med, når vi skal omstille landbruget. Disse omfatter både organisationer (heriblandt virksomheder for kollaborativ frøavl og forædling) og kulturelle eller juridiske nybrud (nye/utraditionelle? ejerformer for ejerskab af jord). Dagsorden: – Open source hardware – Open source software – Kollaborativ bevaring og forædling – Folkelig varetagelse af biodiversiteten – Nødvendige kulturelle og juridiske ændringer/opfindelser Kom og få blæst politikensegmentet ud af din hjerne.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8>www.farendløsemosteri.dk/wordpress/</span>
▌<b>Erfaringsværksted for administratorer - udveksling af administrative erfaringer</b>
Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB), Frøsamlerne og Landsforeningen Praktisk Økologi (PØ) står for erfaringsværksted hvor vi udveksler administrative erfaringer med bl.a. medlems- og opkrævningssystemer.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 55<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Naturtro – en moderne mytologi om, hvad vi ønsker os fra fødslen af.</b>
I bogen Naturtro hævder jeg, at vi mennesker fra fødslen af er lige så naturlige som egern og egetræer. Ja vore kæmpehjerner kan sågar sammenlignes med hele biosfæren. Ligesom kloden myldrer vore hjerner af liv – men ligesom økosystemerne lider under industrikulturens fremfærd, således gør også menneskenes sjæle. Derfor foreslår jeg, at vi freder vor egen, sunde, medfødte natur. Kampen for global bæredygtighed og verdensfred har næppe udsigt til at lykkes uden en eller anden form for samlende naturtro – den manglende mellemting mellem religion og naturvidenskab. Ergo vil jeg fortælle om min naturfilosofi, som jeg beskriver den i Naturtro. Til ære for livets og universets mirakel, og til samling om det fælles bedste.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 21<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Fællesskabsbaseret omstilling: Transition Town i praksis - omstilling Ry</b>
Omstilling Ry har været i gang i 5 år, og involverer en stor del af lokalsamfundet. På denne workshop vi vi fortælle om principperne i det internationale Transition Initiatives Network, og få en smagsprøve på hvordan vi omsætter dem til praksis i Ry.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 17<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>World Café: Visioner for en bæredygtig fremtid inden for de fire dimensioner: Socialt, praktisk/økologisk, økonomisk, verdensbillede.</b>
Med værktøjet World Café udforsker vi vores visioner for en bæredygtig fremtid inden for de fire dimensioner: Socialt, praktisk/økologisk, økonomisk, verdensbillede.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 23<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Jordbrugsfonden Samsøkologisk - inspiration til dannelse af fælleseje af landbrugsjorden for fremtiden </b>
At inspirere til dannelse af fælleseje af landbrugsjorden for fremtiden ved at fortælle historien om, hvad der er sket på Samsø. Ide- og videnudveksling for at støtte yderligere initiativer rundt om i landet.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 54<span ID=www2 class=size8>www.okologisk Samso</span>
▌<b>Spildevandsrensning med energioverskud - produktion af energi ved rensning af spildevand</b>
Få overblik over muligheden for at producere energi ved hjælp af spildevand og pilerensningsanlæg. Vi ser på omfanget af energi ved hjælp af Livscyklusanalyse, sammenligner med andre spildevandsløsninger, samt giver eksempler på fælles renseløsninger, hvor der dannes laug eller små forsyningsselskaber.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 57<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>AndelsTanker om grønne projekter som omstillingsmotorer</b>
Vi er sådan set bredt enige om de langsigtede mål! Så lad vores lokalsamfund tage initiativet til den rigtige lokale udvikling. Andelstanken Langeland har demonstreret en ny lokal udviklingsmetode, som vi fortæller om. Og så inviterer vi alle, der vil leve i fremtiden nu, til at være med: - jorden, - netværket, - husene står klar på Langeland, vi mangler bare dem der vil leve fremtiden nu.
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 53<span ID=www2 class=size8>www.andeltanken.dk/langeland</span>
▌<b>Cultivating Permanence – Meditation through Permaculture Eyes.</b>
1) 1) Cultivating Permanence – Meditation through Permaculture Eyes. a. Purpose: to discuss the importance of spirituality in a complete worldview such as permaculture and to share a powerful meditation technique described in terms of permaculture concepts. b. Content: Explanation, practice, discussion c. Time: 2 × 45 minutes d. Place: Preferably an indoor space where 20 people could sit in a circle but can do in a garden if the weather is nice and no space available indoors. e. Audience: Adolescents, adults f. Equipment: Flip Chart, cushions 2) 2) Transformation of Consciousness a. Purpose: To discuss the principles of consciousness transformation and how it expands our mind, strengthens our endurance and inspires compassionate behavior. To share some practical techniques for transformation of consciousness. b. Content: Explanation, practice, discussion c. Time: 2 × 45 minutes d. Place: Medium sized room e. Audience: Adolescents, adults f. Equipment: Projector, screen, chairs/cushions 3) 3) The Wisdom Tree a. Purpose: To share a Native American ritual for finding guidance in nature b. Content: Explanation, practice, discussion c. Time: 2 × 45 minutes d. Place: Park e. Audience: Adolescents, adults
Lørdag 10:00-11:50[S] Hvalsø Skole 37<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Giftfri have-kampagne med lokale vandværker</b>
Workshoppen skal inspirere til sætte giftfri havedyrkning på dagsordenen i fællesskab med det lokale vandværk. Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup vandværk er ved at planlægge en kampagnedag til foråret 2016, og med udgangspunkt i disse og andres erfaringer, vil vi hjælpe hinanden igang lokalt. Desuden vil vi finde veje til at få emnet på dagsordenen til kommunalvalget.
Lørdag 10:00-12:00[S] Hvalsø Skole 24<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Etablering af økologisk og bæredygtigt bofællesskab i Lejre kommune</b>
At få samlet nogle som er interesserede i at arbejde videre med at få etableret et eller flere økologiske og bæredygtige bofællesskaber – fremtidens boform.
Lørdag 10:00-12:00[S] Hvalsø Skole 15<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Pionerbyer i den bæredygtige omstilling - oplæg af medstifteren af økosamfundsbevægelsen Ross Jackson og folketingsmedlem Christian Poll </b>
Politisk laboratorium (pola) med Alternativet. Seriøs bæredygtig omstilling kræver seriøs nytænkning. Vi er derfor en gruppe fra Alternativet, der ønsker at skabe en politisk ramme for en række nye pionérbyer, som kan afprøve nye samfundsmodeller ift. økologi, selvforsyning, nye sociale fællesskaber, nye virksomhedsformer, nye økonomiske modeller osv. Hensigten med denne workshop er at bygge videre på visionen om »eksperimentalzoner« i Alternativets partiprogram og samle idéer til et nyt afsnit om »Samfundseksperimenter i den bæredygtige omstilling«, og specifikt om »Pionerbyer«. Målet er at det på sigt skal være nemmere for folk over hele landet at starte ambitiøse borgerdrevne eksperimenter med fokus på bæredygtig livsstil i byer på 1–5.000 mennesker.
Blandt de spørgsmål vi vil gå på opdagelse i er: Hvad er væsentligt for opstart af en helt ny pionérby? Hvordan samler vi den viden de eksisterende økosamfund har gjort sig? Hvordan laver vi et samfund med en retfærdig fordeling af ressourcerne? Hvordan sikrer man fællesskabet i en større by? Hvilke nye teknologier er der brug for? Hvordan sikrer vi at der er plads til alle slags borgere? Hvordan får vi mere tid til at gøre det vi hver især holder af?
Vi vil arbejde med strategier for 5 forskellige områder: 1. Design fra bunden – projekter der starter på bar mark 2. Et løft af almindelige landsbyer – troen på udkantsdanmark 3. Byfornyelse – bæredygtighed i bydele af større byer. 4. Udvidelse af eksisterende økosamfund og levefællesskaber 5. Eksperimentelle strategier i omstillingsprocessen generelt (fx banksektor, industri, byggeri, uddannelse mv.) En del af visionen er at de forskellige byer ikke skal ligne hinanden for meget.
Lørdag 10:00-12:55[S] Hvalsø Skole 40<span ID=www2 class=size8>www.alternativet.dk</span>
▌<b>Få forretningssparring fra Lejres erhvervschef og mentorer fra det private erhvervsliv i Lejre</b>
Har du behov for uvildig sparring på en projekt- eller forretningsidé? Det Fælles Bedste tilbyder en gratis seance med erfarne erhvervsmentorer, som kan sparre med dig i fortroligt rum og hjælpe dig videre. Ønsker du at booke tid lørdag formiddag bedes du kontakte Erhvervschef Thomas Hørdam på thho@lejre.dk
Lørdag 10:00-12:55[S] Hvalsø Skole 36<span ID=www2 class=size8>http://www.lejreerhvervsforum.dk/</span&gt;
▌<b>Udkast til et brætspil: Grundlæg et økosamfund. Kom med gode ideer til et sjovt brætspil (medbring pap i forskellige størrelser og tykkelser, papir i tung kvalitet, sakse, lim, farveblyanter, små figurer, små mønter) </b>
At komme med gode ideer til et sjovt brætspil, der kan udbrede kendskab til økosamfund. Spillet skal være underholdende og humoristisk opbygget som et kooperativt spil med en tvist – nogle spillere kan for eksempel have deres egne dagsordener.
Lørdag 10:00-12:55[S] Hvalsø Skole 33<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Konflikthåndtering – Live-mægling og Hands on!</b>
Uanset hvor dygtige og kloge vi er, så er konflikter tilbagevendende! Derfor er det en gave for fællesskaber, der ønsker at »erobre fremtiden«, at nogen har kendskab til håndtering af konflikter – og om nødvendigt, til mægling mellem stridende parter. Få en intro til hands-on kursus i konflikthåndtering, hvor du også oplever live-mægling. UNDERVISER Birthe Blåbjerg Jakobsen, kunstnerisk leder i Forumteatret Prisme. Arbejder som skuespiller, konfliktmægler, instruktør. Har som den første i Danmark modtaget midler fra Statens Kunstfond til udvikling af forumteater. Bor på Friland. MÆGLER Ditlev Nissen. Arbejder som underviser, facilitator og konfliktmægler i Involvering.Nu. Har boet i og arbejdet med fællesskaber i 20 år. Kommende beboer i Permatopia.
Lørdag 10:00-12:55[S] Hvalsø Skole 31<span ID=www2 class=size8>www.forumteatretprisme.dk</span>
▌<b>Slow Food Rygeost-workshop</b>
Workshop om produktion af rygeost
Lørdag 11:05-11:50[H1] Hal 1 Udendørs ved raketovn<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Erfaringer med reparationsværksted siden 2001 fra Høje-Taastrup - formidling af erfaringer med at have et værksted der reparerer det som »ikke kan betale sig« at reparere </b>
Formidling af erfaringer med at have et værksted, der reparerer det som »ikke kan betale sig« at reparere
Lørdag 11:05-11:50[S] Hvalsø Skole 34<span ID=www2 class=size8>www.mec-ht.dk</span>
▌<b>Mobile hønsehuse (medbring gerne papir og farver til at formidle de fælles budskaber/resultater) </b>
Information og dialog om brug af mobile stalde, her til æglæggere i de små og mellemstore landbrug, men også i de større haver, samt i byernes forskellige institutioner. De mobile systemer er en bæredygtig produktionsform, som bringer husdyrholdet med rundt i sædskiftet, samtidig med at der laves super højkvalitets produkter. Vi vil her snakke om græsæg, da hønsene modsat de normale produktionshøns, får grønt græs hver dag. Der er mange smarte løsninger allerede, og flere er på vej
Lørdag 11:05-11:50[S] Hvalsø Skole 11<span ID=www2 class=size8>www.Græsæg.dk</span>
▌<b>Frøsamlerne – et Noahs ark-projekt. Frøsamlernes betydning i den overordnede sammenhæng</b>
introduktion til Frøsamlernes betydning i den overordnede sammenhæng, og fortællinger om Frøsamlernes arbejde generelt og lokalt.
Lørdag 11:05-11:50[S] Hvalsø Skole 32<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Helbredende natur - at arbejde for vidensdeling og netværk inden for terapiformer der anvender natur, havebrug, landbrug og dyr</b>
Mange af de samme teoretiske og metodiske referencer afspejles i de forskellige terapiformer. Som en »grøn« tråd går relationsarbejdet med naturen, der også er en forudsætning for en succesfuld omstillingspraksis.
Lørdag 11:05-11:50[S] Hvalsø Skole 30<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Økosamfund på fritidsbasis på Sjælland</b>
Jeg vil gerne samle en gruppe til etablering af økosamfund på fritidsbasis. Mange vil gerne økosamfundslivet, og samtidig gerne bo i byen. Jeg ønsker at kunne kombinere det at bo i byen med at have et hus i et fritidsøkosamfund: bæredygtigt, selvbygget, og som også kan lejes ud til turister samt fungere som kursusted og nogle uger om året lånes ud til fx kræftramte med rekreationsbehov
Lørdag 11:05-11:50[S] Hvalsø Skole 13<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Lokalorganisering af foreningsnetværk - fokus på organiseringen af mennesker i aktive netværk. Erfaringerne fra folketræffets deltagere </b>
Landsforeningen Praktisk Økologi har i 3 år arbejdet strategisk med at organisere foreningens medlemmer over hele landet. Vi har ønsket en decentral organisering af aktive, lokale medlemmer baseret på en tillidskultur. Målet er at skabe en bevægelse for bæredygtig levevis, der vægter det nære, involverende og aktive foreningsdemokrati, som kan være drivkraften i en dannelsesproces, der kobler hoved, hænder og hjerte sammen. I de mere end 35 netværk over hele landet er der gjort vigtige erfaringer, men det er en stadig udfordring at konsolidere alt det arbejde og de erfaringer der er gjort indtil nu. Værkstedet vil sætte fokus på organiseringen af mennesker i aktive netværk, og ønsker at samle erfaringerne fra folketræffets deltagere. Hvordan vi kan fortælle de gode og praksisbaserede historier, som kan inspirere den brede befolkning? Og hvad det er vi kan, og gerne vil sammen, for den praktiske økologi og en bæredygtig omstilling?
Lørdag 11:05-11:50[S] Hvalsø Skole 14<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Træhus Bornholm og udbredelse af økologisk byggeri</b>
Workshoppen har til formål at skildre og diskutere udfordringer, muligheder og idéer til udbredelse af økologisk byggeri og udfordring af bygge- og planlov. Med udgangspunkt i egne erfaringer og særligt nylige og kommende udfordringer på Bornholm – både i nybyggeri og renovering – vil jeg trække tråde fra permakultur, økobyg og hverdagsudfordringer og facilitere debat og erfaringsudveksling. Hvordan realiserer vi økobyg for og med bredere dele af befolkningen? Hvordan organiserer vi en kultur om gensidig hjælp og selvorganisering indenfor byggeri? Hvordan gør vi økologisk byggeri sammenkoblet med permakultur til motorer for stærke og kritisk bevidste lokalsamfund?
Lørdag 11:05-11:50[S] Hvalsø Skole 16<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Spagnumfri dyrkning - fremstilling af kompostbaseret pottemuld og såjord. Udfordringer ved dyrkning</b>
Formidling om hvordan man kan anskaffe og lave spagnumfri pottemuld og såjord. Vi vil muligvis have nogle 30 liters sække med kompostbaseret pottemuld fra Farmergødning, som kan købes af deltagerne. Vi vil også fortælle om, hvilke udfordringer man skal være klar over, når man dyrker i kompostbaseret jord.
Lørdag 11:05-11:50[U] Ungdomsskolen Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Permakultur - netværk og læring</b>
LAND netværket handler om Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration af Permakultur. Hvilke LAND centre kan du besøge og hvilke aktiviteter og planer findes?​
Lørdag 11:05-11:55[S] Hvalsø Skole 26<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Lær 5 af de vigtigste permagrøntsager at kende med alle sanser!</b>
Dyrkning, formering og anvendelse af permagrøntsager. Vi formerer 5 vigtige flerårige grøntsager (blandt de såkaldte VIPs), smager på dem og snakker om, hvordan man dyrker og spiser dem. Vær klar til at få jord under neglene i denne praktiske og informative workshop.
Lørdag 11:05-12:55[W] Søparken Udendørs<span ID=www2 class=size8>www.Naturplanteskolen.dk</span>
▌<b>Debat om bæredygtighed i uddannelsessystemet</b>
Debat om bæredygtigheden i uddannelsessystemet. Vi vil først og fremmest sætte fokus på emnet og bringe folk sammen fra forskellige foreninger og retninger. Vi lægger op til at danne en platform på tværs af de relevante netværk, der kan arbejde for at udvikle vores uddannelser i en bæredygtig retning og skabe fokus på udfordringen. Vi har inviteret relevante personer fra LØS, LØB, Permakultur Danmark og Økologisk Landsforening. Derudover har vi inviteret en nyuddannet tømrer og bygningssnedker. Elever fra Kalø Økologiske Landbrugsskole står for workshoppen.
Lørdag 11:05-12:55[S] Hvalsø Skole 56<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>cob-byggeri og om at bo i et cob-hus</b>
Her viser vi hvordan man blander cob. Vi fortæller om hvordan man skaffer materialerne og hvordan man bruger dem
Lørdag 12:10-12:55[S] Hvalsø Skole 16<span ID=www2 class=size8>www.oekobyg.dk</span>
▌<b>»Danske ingeniører og arkitekter – fra miljøets frontkæmpere i 1986 til miljøets skjulte fjender i 2016 – hvad skete der?«</b>
Oplæg og diskussion
Lørdag 12:10-12:55[S] Hvalsø Skole 53<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Høns for Dummies - lær at holde høns</b>
Lær hvor let det er at holde egne høns – og dermed bidrage til udfasning af burhøns og buræg
Lørdag 12:10-12:55[S] Hvalsø Skole 11<span ID=www2 class=size8>http://havelyst.dk/haver/stellas_have/havebeskrivelse.html</span&gt;
▌<b>Grave-fri/pløje-fri dyrkning</b>
Hvordan dyrker vi lækre grøntsager uden at grave? Om jordens kredsløb, dyrkningsteknikker, valg af planter, enårige og flerårige grøntsager. Grave-fri dyrkning er med til at øge jordens indhold af humus, lagre kulstof i jorden og giver sund, næringsrig plantevækst. Det er lige til og alle kan gøre det - fra lille haveskala til større landbrug
Lørdag 12:10-12:55[S] Hvalsø Skole 26<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>madspild og skraldeordning - kom godt igang med at skralde</b>
Formålet er at oplyse omkring supermarkedernes kæmpe madspild og samtidigt give praktiske råd til hvordan man selv kommer godt i gang med at skralde – en måde at få gratis, ofte økologiske råvarer, der intet fejler.
Lørdag 12:10-12:55[S] Hvalsø Skole 27<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Opstart af et nyt nationalt skolehavenetværk - tanker bag netværket, hvad skal det indeholde?</b>
Vil du være med i opstarten af det nye skolehavenetværk?

Der spirer og gror skolehaver op rundt omkring i Danmark, som aldrig før. Men der har længe manglet et netværk, hvor alle vi i den brogede, mangfoldige skolehavefamilie kan mødes.

Det spirende skolehavenetværk er tænkt som et sted for udveksling af praktiske erfaringer, viden og GLÆDE om skolehaver. Netværket er åbent for alle og er forankret i Naturvejlederforeningen. Initiativtagerne til skolehavenetværket er Camilla Friedrichsen og Karen Stevnbak, naturvejledere og mangeårige skolehaveentusiaster.

På workshoppen vil Karen fortælle om tankerne bag det gryende netværk, hvorefter deltagerne vil kunne komme med deres kommentarer, tanker og behov for netværket. Tanken er at holde det først netværksmøde 10. juni i år.
Lørdag 12:10-12:55[Y] Vindmøllen Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Startpakke for økosamfund – do’s and don’ts!</b>
Det handler om, hvordan man med udgangspunkt i andre økosamfunds gode og dårlige erfaringer kan starte processen – og nå i mål.
Lørdag 12:10-12:55[S] Hvalsø Skole 13<span ID=www2 class=size8>valsømaglevej 71</span>
▌<b>Økologiske byggematerialer – find vej i junglen, hvornår er et produkt økologisk?</b>
I dette oplæg præsenteres spektret af økologiske byggematerialer i relation til funktion, indholdsstoffer samt en »gør-det-selv« vurdering af, hvornår et produkt er »økologisk«, ud fra livscyklusfaserne, fra råstofudvinding til bortskaffelse/genbrug. Der ses ligeledes på fordele eller ulemper i forhold til de tilsvarende traditionelle materialer.
Lørdag 12:10-12:55[S] Hvalsø Skole 57<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>** Annulleret **
Små økobrug</b>
Vi mødes i en samtale om muligheder og problemer med smålandbrugene. Vi ønsker at skabe et rum for vidensdeling og skabe grundlag for at styrke et landsdækkende netværk der kan fremme de små landbrug.Det bliver en mulighed for at mødes og dele erfaringer, tanker og viden.
Lørdag 12:10-14:00#N/A<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Er der noget på den anden side af omstillingen – og hvordan kommer vi derover</b>
Visuelt oplæg om vigtigheden af at bane vej for den store omstilling på mange niveauer på en gang – ny økonomisk teori, konkret politikformulering og -påvirkning, nye organiseringer i lokalsamfund og erhvervsliv, praktiske forsøg og projekter med den ny økonomi, udvikling af nye værdier og syn på tilværelsen
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 25<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Indiansk visdom. Workshop 1: Personlige Beslutninger i balance / Workshop 2: Kollektive beslutninger i balance</b>
Workshop 1: Personlige beslutninger i balance. Få indsigt i fire energier af væren, der sammen skaber ligevægt. Når du er bevidst om de fire energier, kan du hele tiden afstemme dig selv, så du ikke brænder ud eller farer vild. I workshoppen vil du få viden til at finde nye veje til klarhed og redskaber du kan bruge med det samme. Workshop 2: Kollektive beslutninger i balance. Lær hvordan indianerne holder en rådslagning – et Council. Et Council er »demokratiets moder«. Det er designet til at skabe de bedste forudsætninger for et samfund til at overleve. Det handler om at undgå interne konflikter og bruge alle ressourcer til fælles bedste. Du vil få redskaber som du kan tage med dig hjem og bruge i dine fællesskaber. Du vil få viden om perspektiver, der hver for sig er vigtige og sammen udgør en balanceret helhed.
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 30<span ID=www2 class=size8>www.singingwolf.easyme.dk / http://www.singingwolf.dk</span&gt;
▌<b>Sammen om mere grønt – hvordan får vi alle indbyggere i en provinsby til at fordoble deres grøntsagsindtag?</b>
Hvordan får vi 100 danskere i en større provinsby til at spise dobbelt så meget grønt efter 50 dage? Kom og deltag i en workshop, der kan udvikle en konkret indsats i en større dansk by, hvor vi afprøver vejene til spise mere grønt. Danskerne vil gerne spise flere grøntsager, men den største barriere er mangel på inspiration, vanetænkning, dårlig tid til madlavning og frygt for at familien ikke kan lide det. Hvordan nedbryder vi disse barrierer? Med udgangspunkt i » Sammen om bedre mad« ønsker Coop at involvere og begejstre medlemmer og borgere ved at støtte projekter og initiativer, der påvirker danskernes madkultur. Vil du være med? Vi vil gerne have dine input og dit bidrag. Workshoppen kickstarter projektet, der forventes implementeret i sensommeren 2016. Coop bistår projektet med økonomi og rådgivning, men projektet udvikles og drives af jer.
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 55<span ID=www2 class=size8>www.coop.dk</span>
▌<b>Transformation of Consciousness</b>
We discuss the principles of consciousness transformation and how it expands our mind, strengthens our endurance and inspires compassionate behaviour. We share some practical techniques for transformation of consciourness.
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 37<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Omstillingens nødvendige opgør med umyndiggørelse, fremmedgørelse og stress</b>
At bevidstgøre om konkurrencesamfundets primitive menneskesyn og den sygdomsfremkaldende umyndiggørelse og rovdrift på borgernes ressourcer, så de reelt er udelukket fra at tage del i de demokratiske processer i omstillingen til bæredygtige fællesskaber.
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 42<span ID=www2 class=size8>www.pemanadja.dk</span>
▌<b>AndelsTankens Bæredygtig Bosætning Projekt </b>
Vi slår bro imellem de mange erfaringer med bæredygtig bosætning globalt og ekspertise fra professionel projektudvikling. Professionaliseringen betyder industrialiseret byggeri, fælles billige finansieringsløsninger og et selvforsynende grønt energinet finansieret separat ved udstedelse af grønne gældsbeviser/obligationer. Det betyder ligeledes en professionel tilgang til jura og myndighedsgodkendelser.
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 17<span ID=www2 class=size8>www.andeltanken.dk/bbn</span>
▌<b>Bæredygtige ferier</b>
Hvordan kan vores "ferieforbrug" udvikle sig i en mere bæredygtig retning? I fællesskab udvikler vi ideer og identificerer muligheder og barrierer, samt reflekterer over hvad bæredygtig ferie er.
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 34<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Introduktion til Community Organising - kunsten at organisere lokale borgere og foreninger til at engagere sig og arbejde sammen</b>
Community organising er kunsten at organisere lokale borgere og fællesskaber til at engagere sig, arbejde sammen og opbygge magten til at skabe bæredygtige forandringer i deres lokalsamfund. Barack Obama fik sin politiske uddannelse som community organiser i Chicago i 1980erne, og det var denne tilgang, der formede hans vellykkede politiske kampagner. Denne workshop giver en kort introduktion til redskaberne og teorien bag community organising, så du kan komme godt i gang med at organisere dit lokalsamfund og bane vejen for en bæredygtig omstilling.
Lørdag 12:10-14:00[S] Hvalsø Skole 14<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Det nede på jorden, vi skal ud i naturen på opdagelse for at lære om planter og deres egenskaber (medbring gerne tørklæde til at samle urter, evt en lille kniv og egne botanik bøger) </b>
Ideen med denne workshop er at få et tættere forhold til den natur, som ligger lige rundt om hjørnet, i grøftekanten under fusserne, kort sagt, naturen der hvor vi er! At vække interessen for selv eller sammen at gå på opdagelse, lære at botanisere, dvs. kende planter og urter fra hinanden, deres praktisk brug/medicinske brug. At lære af hinanden og lære af naturen.
Lørdag 12:10-14:00[Y] Vindmøllen Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Rpair Café Danmark – Dont throw it out – fix it - få ting til at holde længere og minimer overforbrug (medbring ting der skal repareres (elektronik eller tekstiler/tøj) samt nødvendige reservedele/helt særligt specialværktøj. Vi har det basale) </b>
At vise hvor hyggeligt og let det er at stable en Repair Café på benene hvorsomhelst i Danmark. På Repair Caféer får vi ting til at holde længere og minimerer derved overforbrug og affaldsmængder.
Lørdag 12:10-15:05[S] Hvalsø Skole 32<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Rundvisning på det økologiske Landbrug Hegnsholt</b>
Rundvisning på gården – høns, kyllinger, får med lam, grise. Jeg fortæller undervejs om vores principper, og lidt om min vej til hvor jeg er i dag. Jeg vil især have fokus på vores høns og kyllinger, og her kan vi også tale om, hvordan man kan holde kyllinger og høns til selvforsyning på en enkel måde (også selvom man ikke nødvendigvis har en bondegård).
Lørdag 13:15-14:00#N/A<span ID=www2 class=size8>www.hegnsholt.net</span>
▌<b>Spagnumfri dyrkning - mikroskop til observation af orme. Kompost i forskellig grader af modning</b>
Brug af mikroskop til observation af orme og kompostprøver med forskellige grader af modning.
Salg af kompostpose. Udveksling af Østergros frø
Lørdag 13:15-14:00[U] Ungdomsskolen Udendørs<span ID=www2 class=size8>www.oestergro.dk</span>
▌<b>Bæredygtig fiskeripolitik v/Søren Egge Rasmussen MF Enhedslisten og Søren Jacobsen: (Foreningen Skånsom fiskeri).</b>
Fiskeriet i Danmark er blevet koncentreret på få fiskefartøjer og det lokale kystfiskeri er i kraftig tilbagegang. Hvordan får vi vendt udviklingen, så man i mange kystbyer kan købe frisk, skånsomt fisket lokal fisk og samtidig få gjort op med det fiskekvotesystem, som i høj grad har ødelagt det lokale fiskeri? Kom og hør om hvilke initiativer der er på vej.
Lørdag 13:15-14:00[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8>http://sjaelland.enhedslisten.dk/</span&gt;
▌<b>Lejre Folkemosteri - organisering og funktion i praksis</b>
Kom og se hvad vi har fået ud af et lokalt initiativ og støtte fra Lejre Kommune. I Kisserup landsby blev der i 2015 etableret et folkemosteri, hvor borgere i Lejre kommune kan komme og moste deres æbler. Vi viser lokalet frem med kværn, stor hydraulisk presse og pasteuriseringsapparat og fortæller om, hvordan vi har organiseret foreningen. Hvordan familier kan komme og moste sammen med andre familier, og på den måde få et arbejdsfællesskab. Det er støtten fra Lejre Kommune, der har givet muligheden for etableringen og samtidig givet aktivitet i et landsbysamfund.
Lørdag 13:15-14:00#N/A<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Dobbelt så meget stråtag</b>
Den danske tækkebranche vil have stråtaget tilbage til byerne, fordi det er det mest klimavenlige og bæredygtige af alle tage. Stråtaget er smukt, fleksibelt og lige så brandsikkert som andre tage og derfor velegnet til alle typer nybyggeri. I Holland stormer stråtaget frem på moderne byggeri. Kom og se eksempler på nutidens overraskende stråtage, som ligger på alt fra boligblokke over rådhuse og plejehjem med tækkede vægge til flotte, arkitekttegnede villaer. Jørgen Kaarup fra Straatagets Kontor er journalist og fhv. tækkemand. Han har skrevet flere bøger om stråtage og er nu daglig leder af tækkemændenes branchekontor.
Lørdag 13:15-14:00[S] Hvalsø Skole 16<span ID=www2 class=size8>WWW.Straatagetskontor.Dk</span>
▌<b>Leslåning - for haveejere og andre</b>
Lær at slå med le
Lørdag 13:15-14:00[Y] Vindmøllen Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Bæredygtig lokal fødevareforsyning og basisindkomst - hånd i hånd for at sikre lokal forankret produktion og selvforsyning. </b>
Bæredygtige og økologiske fødevarer som målsætning er der udbredt konsensus om, men hvordan bliver vi handlekraftige og giver gode hensigter konkret retning. Tænk om vi kunne skabe rammer og rum for, at man selv stod for en del af den lokale produktion (salg og bytte) og selvforsyning (eget forbrug og forædling). Ville dyrkningsregnskabet, såvel i naturalier som penge se anderledes ud, hvis vi havde en fast basisindkomst (borgerløn) i Danmark? - evt. suppleret med en politisk jordbrugsreform, der satte jorden fri i forhold til lokal fødevareproduktion?  
Hør en frugtbar dialog mellem Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder i Øko-net og Dorte Kolding, formand I BIEN Danmark – Netværk for Basisindkomst. Og vær med i en fælles debat derom. Arr.: Øko-net/Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis & BIEN Danmark – Netværk for Basisindkomst.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 54<span ID=www2 class=size8>www.eco-net.dk / http://www.basisindkomst.dk/</span&gt;
▌<b>Præsentation af LØBs debat: Håndhævning af en fornuftig lovgivning: Økologi i det Danske Byggeri!</b>
At præsentere den problemstilling, som udførelse og projektering af byggeri i dag står med, hvor formålet med lovgivningen taler om at passe på ressourcer, energi og råstoffer, mens håndhævningen, gør det rigtigt svært at gennemføre de gode eksempler, samtidig med, at der fortsat bygges i meget energi- og resourcekrævende materialer, der giver dårligt arbejdsmiljø og indeklima.
Lørdag 13:15-15:05[K] Kulturhuset Sal<span ID=www2 class=size8>www.lob.dk</span>
▌<b>Lokale Valutaer Fremmer Lokal Omstilling - bytte-, dele- og gaveøkonomi</b>
Bytte-, dele- og gaveøkonomi er sammen med lokale valutaer nye muligheder i skabelsen af levende lokale og sociale økonomier. Erfaringer fra andre lande viser, at velfungerende regionale valutaer fører til øget jobskabelse, tættere kontakter mellem producenter og forbrugere, kortere transportafstande og lavere energiforbrug.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 31<span ID=www2 class=size8>www.levendelokalsamfund.dk</span>
▌<b>Hvordan får vi de andre med? Hvordan får vi en bredere forankring i den danske befolkning?</b>
Vi tager udgangspunkt i erkendelsen af, at behovet for og lysten til at bidrage til Grøn omstilling fortsat ikke er forankret bredt (nok) i den danske befolkning. Dertil er det i praksis (oplevet og reel) umuligt at leve bæredygtigt for en meget stor del af befolkningen. Så hvordan får vi de andre med?
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 52<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Bæredygtighed og bevidsthed - hvad er bæredygtighed?</b>
I denne workshop vil vi lege med begrebet «bæredygtighed». Vi stiller spørgsmålet: hvad er bæredygtighed? Er der en ramme bag ordet, som let skaber fælles forståelse? Mange forbinder bæredygtighed med økologiske landbrug og vedvarende energi. Men områder som individuel og social selvforståelse spiller også en rolle. Bæredygtighed er både noget vi har viden om, og noget vi skaber. Men det er også noget vi er. Udfra en kortere præsentation fra workshoppens to oplægsholdere, vil vi skabe levende dialog om de mange måder hvorpå bæredygtighed er en del af os selv.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 51<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Den skabende legeplads – et samfundperspektiv. Om små halmhuse, røgvaskere, spildevand der bliver til mad, ovne der laver varmt vand og el, om total off-grid løsninger </b>
Vil du være med til at købe en fabrik, som vi sammen laver til en legeplads der skaber kultur og produktion?
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 13<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Bæredygtighed på højskoler - erfaringsudveksling med andre</b>
Workshoppen tager udgangspunkt i, at vi er mange der har lært noget om bæredygtighed på højskoler, og nu vil vi gerne udveksle erfaringer med andre, fra andre højskoler og alle mulige andre steder. Desuden ligges der op til at skabe meget mere højskole i hele samfundet, fordi vi mener højskoler kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber og lære at tage del, som der er brug for til at sikre en bæredygtig omstilling.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 56<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Tøj – bæredygtige klæder</b>
At diskutere tekstilforbruget. Hvad er problematisk? Hvilke materialer er gode/bedre end andre? Hvad er bæredygtigt tøjforbrug?
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 21<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Den bæredygtige hverdag</b>
Vi kommer omkring forskellige elementer af hverdagen, hvor vi kan ændre små vaner, der alle peger i en mere bæredygtig retning. Emnerne vil være madspild, økologi, uønsket kemi i hverdagen og affaldsminimering og sortering.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 27<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Landbrugets Fremtid (medbring papir – eventuelt nogle kort f.eks lokale danmarkskort vi kunne bruge til at skitsere nye strukturer på)</b>
Hvor skal dansk landbrug hen? En workshop der tager udgangspunkt i Ph.d. Rasmus Blædel Larsens forskningsprojekt Landbrugets Fremtid. Efter et kort kondenseret rids af situationen samt præsentation af de aktuelle fremtidsscenarier, der er på bordet, vil deltagerne gå i grupper, hvor man diskuterer sig frem til et svar på spørgsmålet: Hvilke muligheder har vi som landmænd og borgere i Danmark, for at sikre en fødevareproduktion under miljø- og dyrevelfærdsmæssige og under etiske og sociale forhold, vi kan stå inde for? Workshoppen vil holde sig inden for den virkelighed vi står i, og de bud på en vej frem vi finder, skal være praktisk realisable bud. Hvis muligt forsøger vi at skrive budene sammen til en samlet tekst, der kan være en kronik, et læserbrev eller et politisk indspark.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 11<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Økologi og bæredygtighed på skemaet i folkeskolen og gymnasiet</b>
Formålet med denne workshop er at skabe fokus på hvordan økologi og bæredygtighed kan komme på skoleskemaet i både folkeskolen og gymnasiet.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 53<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Videoworkshop</b>
På to timer bliver det klart for dig, hvorfor du skal bruge video som en del af din online markedsføring, og hvordan du kommer i gang med at lave video med din mobiltelefon. Workshoppen indeholder en øvelse. Så medbring din smartphone – helst iPhone.
Lørdag 13:15-15:05[Y] Vindmøllen Hvalsø skole lokale 18<span ID=www2 class=size8>www.pinkbird.dk</span>
▌<b>Vildere natur i Danmark på naturens præmisser - mindre naturforvaltning og mere naturforvildelse</b>
Oplæg om hvordan vi har svigtet naturen, og hvorfor de nuværende nationalparker ikke gavner naturen i særlig høj grad. Forfatter og idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen, der senest har skrevet bogen ‘Den danske naturs genkomst’ og er medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, beskriver et alternativ: Hvis vi bestræbte os på en ambitiøs naturindsats ved at udsætte flere større planteædere og tillod naturens frie gang i en række større naturområder, hvor potentialet allerede findes, kunne vi etablere udgangbetingelserne for vild(ere), mere artsrig og selvforvaltende natur på over tusind kvadratkilometer af offentligt ejet natur i Danmark – og dermed uden at komme i konflikt med private lodsejere.
Det handler kort fortalt om større naturarealer med potentiale for mere naturforvildelse og mindre naturforvaltning.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 26<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Hvad er et væredygtigt menneske?</b>
Undersøgelse af begrebet Væredygtighed. Vi skal ændre vores bevidsthed og den måde vi ER i verden, for at løse problemstillingerne.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 33<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Cirkel m. talestav - heale, skabe balance og fred</b>
Formål: Møde sig selv – heale, skabe balance og fred. Generere kraft, klarhed og fokus Være en del af helet – og bidrage til helet i cirklen. Indhold: Vi bruger de oprindelige folks »TalkingStick« og oplever det flow der er i samvær når vi lytter til hinandens »karsken bælg«
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 23<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Kampen om fortællingerne – Er der brug for en spirituel landsforening?</b>
Hvornår bliver fortællinger om samhørighed til en hindring for det fælles bedste? Samfundet står i en voldsom brydningstid og bag politiske konflikter ligger en virkelighedskonflikt, som i dag ikke er en del af den offentlige samtale eller tænkning. Vi vil gerne åbne debatten ved at invitere folk til at bygge bro mellem forskellige åndelige og religiøse fortællinger.
I dag kæmper vi nemlig ofte om fortællingerne i stedet for at se på essensen. Det skaber uundgåeligt splittelse og konflikt og bringer os i modstrid mod det essentielle budskab om samhørighed, som er kernen i de fleste åndelige retninger. Dermed strider tankeskolernes praksis med deres idé.
På denne workshop vil udforske muligheden for at lave en landsforening, som har til formål at fremme forståelsen af den bagvedliggende virkelighedskonflikt, stoppe diskriminering af åndelige tankeskoler og bygge bro mellem forskellige fortællinger.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 40<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Grøn spildevandsrensning med tagrør og gul iris</b>
Formidling af en ny type grøn spildevandsrensning: det beplantede filteranlæg. Det er et anlæg, som kan rense alt spildevand fra en husstand på bare 16 m². Yderligere fortælles om fordelene at gå sammen om et rensningsanlæg. I den forbindelse vises den nyeste udvikling, hvor man rense husstandens spildevand på kun 5 m2 - og afhængig af kommunens rensekrav - sågar på 2,5 m² per husstand.
Lørdag 13:15-15:05[S] Hvalsø Skole 57<span ID=www2 class=size8>www.kilianwater.com</span>
▌<b>Mine ønskede økonomiske og sociale reformer i Danmark</b>
Konkrete forslag til et politisk/økonomisk reformprogram på vej mod en bæredygtig og retfærdig fremtid.
Lørdag 14:20-15:05[S] Hvalsø Skole 55<span ID=www2 class=size8>www.occupyworldstreet.org</span>
▌<b>** Annulleret **
Bedre genbrug af ressourcerne - muligheder i materialegenbrug, cirkulær økonomi og upcycling</b>
Genbrug er et vigtigt tema i kampen for at reducere ressourcespildet. I workshoppen diskuterer vi muligheder for materialegenbrug og cirkulær økonomi, samt hvordan vi kan vi øge kvaliteten af de genbrugte ressourcer i hverdagen.
Lørdag 14:20-15:05#N/A<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Del dine omstillingsinitiativer - bliv ambassadør til kortlægning af omstillingsaktiviteter nær dig</b>
Kom til vores workshop og bliv ambassadør for kortlægningen af omstillingsinitiativer i nærheden af dig! Hør om projektets ide og vision, og vi vil introducere dig til den digitale side af projektet – en webbaseret database over danske omstillingsinitiativer. Derefter udfylder vi klistermærker med omstillingsinitiativer og sætter dem på kortet. Endeligt får du som fremtidig »Del dine omstillingsinitiativer«-ambassadør et sæt med plakat og klistermærker med hjem, så du kan lave din egen lokale deling af omstilllingsinitiativer.
Lørdag 14:20-15:05[S] Hvalsø Skole 42<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Rød/grøn landbrugs politik v/ Jørgen Holst, lokal øko- andmand/Enhedslisten.</b>
Det er en kendt sag, at det konventionelle landbrug lider under en masse grundlæggende økonomiske, dyreetiske, miljøskadende og samfundsmæssige problemer. Men udover de i øjnefaldende dyreetiske, natur og miljøskadende problemer, hvilke indre, især økonomiske og ejendomsretsmæssige faktorer bidrager til det konventionelle landbrugs omfattende problemer?
De økologiske dyrkningsprincipper er helt klart forbedringer af især de dyreetiske, natur og miljøproblemer i landbrugserhvervet. Men hvilke andre faktorer bør vi være opmærksomme på under processen med at omlægge dansk landbrug til 100 % økologi for at det økologiske landbrug ikke kommer til at kopiere de andre problemer, som landbrugssektoren lider under. Hvem skal eje jorden og hvad betyder ejendomsforholdet for landbrugets og samfundets udvikling ? Hvilken betydning har de eenkelte landbrugs størrelse for udviklingen i landdistrikterne ?    
Lørdag 14:20-15:05[S] Hvalsø Skole 41<span ID=www2 class=size8>http://sjaelland.enhedslisten.dk/</span&gt;
▌<b>Lav din egen plantejord
</b>
Der er ingen grund til at købe poser med plantejord fyldt med spagnum. Du kan lave din egen plantejord på grundlag af havens egen kompostbunke. Planterne vokser godt heri og kommer lettere i gang, når de bliver plantet ud.
Lørdag 14:20-15:05[S] Hvalsø Skole 43<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>The Wisdom Tree - American ritual for finding guidance in nature</b>
To share a Native American ritual for finding guidance in nature.
Lørdag 14:20-15:05[Y] Vindmøllen Udendørs<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Lave egne frø - Ja vi kan</b>
Hvorfor lave egne frø, hvordan man kommer igang, de letteste planter at tage frø af, huskeregler og god husholdning med frø. 
Lørdag 14:20-15:05[S] Hvalsø Skole 24<span ID=www2 class=size8>http://froesamlerne.dk</span&gt;
▌<b>Meningsfulde fællesskaber med plads til – og brug for alle. Inspiration med erfaringer fra Vimby</b>
Erfaringer fra Vimby (Velkommen I MI BYdel), som med butikker og produktioner skaber rum for samarbejde med beboere, virksomheder og kommune. VIMBY udvikler meningsfulde arbejdsfællesskaber for frivillige – både ressourcestærke og sårbare, og er samtidig grundlag for dagtilbud til mennesker med særlig behov i dagtilbud. Denne kombination giver et sted fyldt med forskellighed, menneskemøder og aktiviteter.
Lørdag 14:20-15:05[S] Hvalsø Skole 14<span ID=www2 class=size8>www.vimby.dk http://www.andelssamfundet.dk http://www.landsbyliv.dk</span&gt;
▌<b>Kogræsserforeninger, som værktøj til udfasning af lav dyrevelfærd i industriel kødproduktion</b>
Udbrede kendskabet til – og anvendelsen af – kogræsserforeningen som værktøj til udfasning af lavt dyrevelfærd i landbrugsindustriens kødproduktion.
Lørdag 14:20-15:05[S] Hvalsø Skole 17<span ID=www2 class=size8></span>
▌<b>Rundvisning på speciallandbruget Muld (medbring fodtøj der kan tåle en tur i marken)</b>
Ane og Jens viser rundt på deres snart økologiske gård, hvor de dyrker så mange forskellige ingredienser til god mad, som overhovedet muligt. De kommer omkring emner som fødevarekvalitet, landbrug, biodiversitet, selvforsyning og dyrevelfærd. Adresse: Eriksholmvej 26, 4390 Vipperød, tlf 61663611
Lørdag 15:30-17:25#N/A<span ID=www2 class=size8>www.Muldpaanettet.dk</span>