Workshops og oplæg: Torsdag d. 10. maj

Nyboesgade Skole

Lokale 1

10.00-11.30: Klaus Loehr-Petersen – Biodynamisk Jordbrug

 • Der er mange ligheder mellem økologisk og biodynamisk: fælles øko-regler, fokus på ansvarlighed og biologisk mangfoldighed…
  Der er også væsentlige forskelle: menneske- og natursyn, ernæringskvalitet, gården som en levende organisme, husdyrenes betydning…
  Dette oplæg handler om hvorfor og hvordan.

11.45-12.45: Anne Bregnballe – samfundsforsker ved Høgskolen i Innlandet, Norge.

 • Ansvarligt velvære – indspil fra økolandsbyer.
  Mine forskningsinterview med beboere i europæiske økolandsbyer udfordrer det konsumorienterede udviklingsparadigme og tilhørende menneskesyn. I stedet fremmer de andre bud på hvem vi er og hvem vi ønsker at være.

  Foredrag og samtale.

14.30-15.45: Inge Røpke – AAU- økologisk økonomi

 • Hvad er økologisk økonomi? Når man ser på samfundets økonomi med økologisk økonomiske briller, får man øje på noget andet end det, de fleste traditionelle økonomer ser. Samtidig får man nogle pejlemærker for fremtiden.

16.00-17.30: Steen Ulnits – De forhadte Vandløb 

Lokale 2

10.00-11.30: Gode Penge

 • Giv Danmark et bæredygtigt og demokratisk pengesystem. Forstå det nuværende pengesystem og hør om mulighederne for at gøre det mere bæredygtigt.

11.45-12.45: Fremsynet Folkeskole

 • Formålet er at rejse en debat om, hvorledes vi udvikler en grundskole, som reelt forbereder børn og unge dels på arbejdet med omstilling til bæredygtighed, livlighed og lighed lokalt, national og globalt samt forbereder dem på et formentlig meget turbulent århundrede. Den aktuelle debat om folkeskolen mellem ”humanisterne” og ”New Public Management-folkene” dækker fuldstændig for denne langt vigtigere dagsorden.
  Hvorledes får vi det sat på dette på dagsordenen, og hvorledes passer det ind i den standende debat? Og hvordan gør vi det rent praktisk i forhold til fag, projekter, skolens fysiske strukturer osv.
  Jeg giver et oplæg på ca 40 min, hvorefter vi sammen kan diskutere, hvad vi kan gøre for at fremme en udvikling af en grundskole (Folkeskolen og privat- og friskolerne) for bæredygtighed, livlighed og resiliens. Måske opstår der et netværk ud af dette.

 14.30-15.45: Søren Egge

 • Oplæg om ”Klimaudfordringerne” – hvad kan vi gøre for imødegå fremtidens klimaændringer bedst mulig.
  Oplægsholder Søren Egge Rasmussen Klima- og energiordfører for Enhedslisten.

 

Lokale 3

11:45-12.45: Jørgen Pedersen – Vilde Bier

 • Danmarks vilde bier – hvad er det? Kom og hør om hvad vilde bier er, hvor de lever, hvad der truer dem, og hvad vi hver især kan gøre for at hjælpe dem – for dét har de hårdt brug for.

14.30-15.45: Lars Toft – Landsindsatsen En af os

 • Landsindsatsen EN AF OS.
  Om at arbejde med at bryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom”.
  Undertekst: Stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser medfører for mange udelukkelse fra uddannelse, job og at kunne få et liv med muligheder som andre.

16.00-17.30: Frands Frydendahl

 • Sociokrati: Ligeværdige, åbne og effektive organisationer. Kollektivt intelligente beslutningsprocesser, som inkluderer alt væsentligt, men undgår irrelevant snak. Effektiv kommunikation mellem arbejdsgrupper (kredse). Løbende organisationsforbedring. Integreret konfliktløsning.

 

Lokale 4

11.45-12.45: Maria Temponeras (Enhedslisten)

 • Feminisme, antiracisme og kampen for klodens overlevelse. Hvordan hænger ødelæggelsen af menneskets livsgrundlag sammen med hierarkier og vold mellem grupper af mennesker, og hvorfor er økofeminisme en uundværlig del af den globale og lokale klimakamp.

14.30-15.45: Recovery

 • Oplæg til dialog om livsverdens-perspektivet ift. trivsel i tilværelsen og empowerment. Om indefra- og udefra perspektiver i system-verdenen. Kort sagt: en udfoldning og perspektivering af recovery-begrebet. Kom. Lyt og fremfor alt, tal med.
  Oplægsholder er forfatter, ergoterapeut og blandt andet, mangeårig civil-forsker i udviklingen af recovery-orientering.

 

Lokale 5

10.00-11.30: Lars Brøndum – Naturhistorisk Museum

 • Hvad forstår du ved ordet natur? Esben Lunde Larsen, Danmarks forhenværende Miljøminister, har tidligere udtalt, at for ham er en kornmark også natur – men er det så den slags natur, vi bør prioritere, når vi snakker naturforvaltning i Danmark?
  Oplægget giver en status på Danmarks natur og biodiversitet, en forklaring på, hvordan vi er endt her – og giver i forlængelse heraf et bud på, hvad der skal til for at nå målet om at bremse tabet af natur og biodiversitet i Danmark

11.45-12.45: Inger Slots – Grandmothers Circle the Earth – Danmark

 • Grandmothers Circle the Earth – Danmark. Vi viser et lille slideshow og fortæller kort historien om Grandmothers Circle the Earth bevægelsen og hvordan den kom til Danmark. Der fortælles om kvindecirklerne i Danmark og cirkeletik. Vi sidder i cirkel og lader Talking stikken gå rundt.

14.30-15.45: Peter MacFayden

 • Reclaiming politics (engelsk)

16.00-17.30: Peter Kellermann Brandorff – Kooperationen

 

Lokale 6

10.00-11.30: Cathrine Dolleris, Permakultur DK

 • Fremtidens bæredygtige fødevarer

11.45-12.45: NOAH Ringkøbing

 • ”Fremtidens bæredygtige energiforsyning” – om NOAH’s (og andre miljø-NGO´ers) holdninger og aktiviteter ift. bæredygtig energi inden for transport, varme, kraft, produktion m.v. Fælles ejerskab contra kapitalistisk ejerskab. Non-profit contra max.-profit.

14.30-15.45: Niels Simon Larsen

 • Niels-Simon fra Alternativets borgerlønsgruppe fortæller grundlæggende om borgerløn og hvor langt gruppen er kommet. Derefter debat, gerne i små grupper.

16.00-17.30: Jyder Mod Overflødige Motorveje

 • Motorveje skaber mere trafik og store gener i lokalområdet. Igennem mange år har man løst trængselsproblematikken med anlæggelse af nye motorveje med det resultat at folk kører mere og længere. Motorvej hindrer sammenhæng af små veje, giver sundhedsskadelige støjgener og andre gener. Vi må have den udvikling vendt og tage fat ved roden af nutidens trafikproblematik.

 

Magasinet (Spinderihallerne)

11.45-12.45: Marie Asserhøj – Folkebevægelsen mod ensomhed

14.30-15.45: Steen Møller – Affaldsfrihed, gældfrihed, off grid huse og halmhuse

 • Hvordan kan vi leve så vi frisætter vores liv fra gæld og deraf følgende hamsterhjul? Hvordan kan vi leve uden affald, så vi frisætter naturen for vores efterladenskaber? Vi kan bygge boliger der er økologiske, billige og skaber muligheder for både at leve gælds- og affaldsfrit – kom og hør om off grid huse og halmhuse. Og landsbyer med sådanne huse.

16.00-17.30: Jens-Andre Herbener

 • Religion er en af årsagerne til den globale klima-og miljøkrise i dag. Men den kan også blive en af løsningerne på den. Faktisk er der tegn på, at en grøn revolution af verdens religioner er begyndt.

 

Costbart (Spinderihallerne)

11.45-12.45: Knud Andersen – Levende Hav

14.30-15.45: Dyrenes Beskyttelse – Velfærdsdelikatesse® ved projektleder Bent Hindrup

 • Velfærdsdelikatesse® – meget mere end økologi. Det er et koncept til et nyt jordbrugssystem der optimerer økologi, naturlighed og dyrevelfærd i alle faser af et slagtedyrs liv og fremmer et økonomisk og økologisk bæredygtigt landbrug.
  Formålet er at fremme alsidige dyrehold på mindre, økologiske gårde med oprindelige husdyrracer, der passer til det danske klima. For forbrugerne giver det sunde og velsmagende delikatesser fra dyr, der har levet og afsluttet livet på en god måde.

16.00-17.30: Tove Bjørn Jensen

 • Klimaspørgsmål har traditionelt ikke været noget, der har været på den kristne kirkes dagsorden, måske fordi Bibelens tekster om naturen mere handler om at lovprise Gud for hans skaberværk end at klage over, hvor skidt vi forvalter det. Årsagen er formentligt, at Bibelens tekster blev til på et tidspunkt, hvor forurening og menneskets rovdrift på ressourcerne endnu ikke for alvor var blevet til et problem og derfor taler Bibelen snarere omsorgen for medmennesket end omsorgen for naturen. Men hvad med i dag?

 

 

Foreningernes Hus (Salen)

10.00-11.30: Steen Møller og Mathias Bartholomæussen (Grobund)

 • Grobund – fra vision til virkeliggørelse. Mange rundt om i Danmark drømmer om at opstarte et grønt fællesskab af en art. Men mange støder på diverse udfordringer, som gør at projektet opgives.
  I dette oplæg vil folk fra projektet Grobund fortælle om, hvilke udfordringer de har haft og hvordan de er blevet løst. Således kan dette oplæg fungere som en inspiration og hjælp til dig, der vil noget lignende.
  Stå du midt i nogle af disse udfordringer med dit projekt, så medbring de spørgsmål du har og vi kan måske i fællesskab hjælpe dig videre.

11.45-12.45: Mads Fisker – Greenpeace

14.30-15.45: Jørgen Steen Nielsen

 • Den store omstilling til fremtidens bæredygtige økonomi . Nye modeller og eksperimenter for en økonomi, der både er miljømæssigt og socialt bæredygtig spirer frem mange steder. Hvad er fællestrækkene, og hvordan bevæger det sig fra nicheprojekter til systemforandring? Skal vi til at læse politisk økonomi igen?

16.00-17.30: Karoline Nolsø Aaen

 • Dyrkning til selvforsyning uden brug af maskiner er let og ligetil. Flerårige grøntsager giver et større årligt udbytte end enårige og har en lang høstperiode. Deltag i workshoppen og hør mere om dyrkningen på LAND Centret Permakulturhaven Myrrhis, hvor skovhaven bugner med lækre spiselige flerårige planter og køkkenhaven oplagrer kulstof i jorden.