Netværksmøde for de grønne foreninger og aktører

Lørdag d. 12. maj fra 10-17 afholder vi netværksmøde og fælles dialog for alle grønne foreninger og aktører på FolkeTræffet. Del gerne denne information med jeres medlemmer, og kom og deltag i at skabe en fælles fremtid. Det foregår i Passagen og Spinderiet i Spinderihallerne.

Hvorfor er det vigtigt at mødes?

Det Fælles Bedste mener, at det er hamrende vigtigt, at vi finder fælles takter og samspil. Vi er i 11. time mht. omstillingen og vi har travlt. Vi mangler at trænge igennem langt bredere. 

For at styrke omstillingen skal vi vinde styrke, opnå langt større udbredelse, skabe synergier og udvikle nye fælles indsatser på tværs og opnå gennemslagskraft til mange flere.

Det er afgørende, at vi finder hinandens ressourcer!

At finde fælles fodslag kræver fokus på hinandens styrker og ressourcer. At vi gør hinanden bedre, lytter til hinanden, deles om viden og indsatser, støtter hinanden og gerne giver frem for at tage. Det er vigtigt, at vi skaber en fælles kreativitet, opfindsomhed og en fælles ånd af tillid, så vi styrker ’Det Fælles Bedste’ dvs. alt dét, som vi i fællesskab synes giver mening at arbejde for.

’Det Fælles Bedste’ forstået som indholdet ser vi som dét, der samler os og giver en konstruktiv, fælles retning for samarbejdet mellem de grønne foreninger. Vi fokuserer på dét, vi kan blive enige om, frem for dét, som adskiller os. Uenigheder skal der også være plads til, men vi kunne rumme dem og mestre dem, så de ikke ødelægger samspillet. Vi kan forsøge at lade uenigheder stå tydelige, men samtidigt acceptere dem og rumme dem. Der er altid udviklingspunkter for os alle og altid mange perspektiver på de store, vigtige ting. Og vi er mange foreninger med mange holdninger, og vi kan umuligt blive enige om det hele.

Hvis de grønne kræfter i Danmark skal have gennemslagskraft i retning af en mere omfattende omstilling til bæredygtighed i hele landet, så mener Det Fælles Bedste, at vi skal:

1) være mange, 
2) nå bredt ud med omstillingsbudskabet – også nå ”mainstreamen” 
3) lave fælles aktiviteter og understøtte hinanden, gerne lave fælles projekter og initiativer
4) begynde at spille sammen med de kommuner og byråd som vil bæredygtighed
5) tilsvarende spille sammen med de mange former for virksomheder som er begyndt at se, at fremtidens erhvervsliv, eksportmuligheder, nicheproduktion, ekspansions- og innovationsmuligheder ligger i det bæredygtige.

Og hvis der skal være håb om ordentlige liv for de kommende generationer, så skal noget i den stil ganske snart lykkes i praksis.

Lørdagen er derfor sat af til en fælles dialog mellem de grønne foreninger – gerne også aktive borgere og ildsjæle – til at sætte fokus på fremtiden:

Hvordan kan vi skabe et langt større samspil mellem alle de grønne foreninger? Hvordan kan vi involvere alle de byråd/kommuner, uddannelsessteder og virksomheder som kan se, at det er i bæredygtigheden, at fremtiden ligger? Og at de måske/forhåbentlig begynder at se, at hele samfundet bliver nødt til at omstille.

Tidsplan

Vi mødes i Passagen og Spinderiet i Spinderihallerne lørdag d. 12. maj kl. 10-17.
OBS: Permakultur Danmark og Landsforening for Økosamfund har generalforsamling fra 10-13 og deltager derfor ikke i første del.

9:45-10:00: Niels Aagaard byder velkommen og fortæller om dagens program. Vi vælger facilitatorer, der skal guide dagens proces (hjælper fx med tidsplan, placering af grupper, tilbagemelding til fælles forum osv.)

Del 1
10:00-12:30:
 Man vælger sig på et omstillingstema og sætter sig sammen i grupper. Gruppen arbejder med, hvordan de (ud fra den organisation/forening de repræsenterer), kan have et samarbejde med hinanden omkring det valgte tema.

Eksempelvis ”Hvordan kan vi fire foreninger konkret samarbejde om at skabe meget mere bæredygtig økonomi/bedre natur/styrkede lokalsamfund?” Fx via fælles projekter, fælles fora, konferencer, aktivisme og andre slags fælles initiativer. Der laves adresse-/kontaktlister for gruppen. Gruppen vælger ordstyrer og referent.

12:30-13:00: Vi mødes og hver gruppe giver en kort opsamling på det, de er kommet frem til.

13:00-14:00: Frokost. 

Del 2
14:00-17:00:
 Vi forlader temaerne fra del 1 og tager helikopterblikket på en fælles samtale: hvordan kan vi skabe og fremme det store samarbejde inden for ”det grønne Danmark” og styrke bevægelsen for bæredygtig omstilling? Dette foregår i fælles forum.

18:00: Aftens festligheder skydes i gang med lækker festmiddag

20:00-20:30: Musikken starter. Der er to bands på programmet.

 

Forslag til omsillingstemaer

Her er vores forslag til temaer på dagen.

Man vælger sig på og hvis et tema er uden tilslutning, så er det bare ikke med.

 1. Fødevarer / Landbrug
 2. Bæredygtige lokalsamfund og byer –
  • Inspiration: Grobund, økosamfundene, bofællesskaber, bæredygtige bykvarterer, landsbyer a la Frome og Alken
 3. Bæredygtig Økonomi
 4. Sundhed
 5. Natur
 6. Fællesskaber som grundlag for omstillingen

 

Inspiration til, hvordan vi kan fremme samarbejdet 

 1. Lave ’en alternativ regering’ (se uddybning her)
 2. Lave eventgrupper under Det Fælles Bedste som handler i fællesskab – bygger byhaver i én by en masse mennesker sammen, planter skov, laver en bæredygtighedskaravane, arrangerer Alsang med debat og plads til fælles dialog  i en række byer osv.
 3. Lave temagrupper a la ovenstående under Det Fælles Bedste (eller bare relateret til), som så handler i fællesskaber mellem de deltagende foreninger – fx en om fødevarer, en om natur.
 4. Lave nye udgaver af Folkeavisen når vi synes tiden er til det

 

Vi glæder os til at se jer, rigtig mange, fulde af energi og lyst til at skabe noget større i fællesskab.