Den Store Omstilling – Båret af de 17 verdensmål

Af Niels Aagaard

”Verdensmålene er den største og mest betydningsfulde sociale kontrakt, der nogensinde er indgået i verden” (Steen Hildebrandt, 2018)

I 1980 vidste verdens forskere og FN, at kloden var på gal kurs. I 1987 udkom FNs verdenskommission med BRUNDTLANDRAPPORTEN, som definerer ‘bæredygtighed’ og side for side og i meget stærke vendinger gennemgår den forarmelse, der var sket af såvel menneskelivet som naturen, og det blev slået fast at udviklingen var både uacceptabel og ikke-bæredygtig.

BRUNDTLANDFOLKENE definerede i stedet en ny vej for verdenssamfundet, en BÆREDYGTIG UDVIKLING: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” (Vor Fælles Fremtid, ’88)

Man vidste altså, at hvis kommende generationer skal have et liv, så skal vi gribe ind over for miljøudviklingen NU. På Rio-topmødet i ’92 satte verdens lande derfor grænsen for global opvarmning til 2 grader, hvilket kræver at drivhusgassen CO2 ikke kommer over en grænse på 350 ppm.
I 2016 kunne FN’s klimapanel så fortælle, at vi nåede over denne grænse – CO2 tallet er på 416, og det stiger eksponentielt.

JOHAN ROCKSTRØM, en af verdens førende klimaforskere fra Stockholm Resilience Center, konkluderede på baggrund af 50 års klimaforskning: Kloden har 15-20 år til at omstille i. Så vi skal handle, og det skal være NU (TED, 2016).

Derfor talte BAN KI-MOON igennem sine år som FN’s generalsekretær dunder til verdenssamfundene: Stop det vanvid, den uhæmmede vækst. I 2011 sagde han i en af sine store taler:

”Gennem det meste af det forgange århundrede blev den økonomiske vækst befordret af, hvad der så ud som en urokkelig sandhed: rigeligheden af naturlige ressourcer. Vi gravede os til vækst. Vi brændte os til velstand. Vi troede på forbrug uden konsekvenser. Den tid er forbi (…) På sigt er den model en opskrift på nationale katastrofer. Den er en global selvmordspagt. Det er let at sige ordene ”bæredygtig udvikling”, men for at realisere den må vi være klar til at foretage store omstillinger – i vores livsstil, vores økonomiske modeller, vor sociale organisering og vort politiske liv.” (citat J.S. Nielsen, ”Den store Omstilling”).

MOGENS LYKKETOFT fik i rollen som Formand for FN’s Generalforsamling æren af at udforme FN’s ’De 17 Verdensmål.’ Han siger om dem: ”Med vedtagelsen af FN’s program for bæredygtig udvikling og den særlige klimaaftale i Paris er der udstukket nye ambitiøse mål for verden. (..)
Bæredygtighedsmålene – inklusive – klima er ikke bare en fin opskrift på den ’gode’ fremtid. Det er også en melding om, hvor rablende galt det kan gå, hvis ikke vi ændrer kursen for den globale udvikling NU. (…) Kampen mod fattigdom kan ikke føres igennem til sejr, uden at det sker i sammenhæng med en langt mere kraftfuld indsats mod klimaforandringer og miljøkatastrofer og mod den vanvittige ulighed inden for landene og mellem landene, hvor 60 multimilliardærer tjener lige så meget som resten af menneskeheden.”

LYKKETOFT FORTSÆTTER: ”Der er brug for grundlæggende forandringer i vores måde at producere og forbrug på (..) hvis vore børns og børnebørns generationer skal have en chance for at leve i en nogenlunde harmonisk verden. Klimaindsatsen er det allermest påtrængende (..)” – Klimaændringerne vil nemlig skabe ekstreme vejrforhold og ”..udløse ukontrollerbare folkevandringer. Store tætbefolkede områder vil blive oversvømmet eller på anden måde ubeboelige”.
Men omstillingen kan lykkes: ”Det kan gøres. Vi har viden og teknologi. Vi kan skaffe midlerne til den nødvendige investering. Men det kræver politiske ledere, der tænker mindst lige så meget på næste generation som på næste valg”. (”Bæredygtig GLOBAL udvikling”, 2016).

“DEN GRØNNE OMSTILLING ER DET VIGTIGSTE, DER EKSISTERER” som TV-meteorologen JESPER THEILGAARD sagde, da han besluttede sig for at forlade DMI og bruge sit liv på at gøre klimaforandringerne forståelige for HR. og FRU DANMARK.

STEEN HILDEBRANDT skriver om Verdensmålene: ”Verdensmålene er en del af en ny bevidsthed. Verdensmålene er den største og mest betydningsfulde sociale kontrakt, der nogensinde er indgået i verden. Verdensmålenes realisering afhænger mere af dig og mig, end af FN.” (artikel oprindeligt bragt i Politiken 9.4.18 samt her på siden – klik her).

HILDEBRANDT FORTSÆTTER: ”Verdensmålene skal ikke sælges; de skal formidles, og en del af denne formidling handler om at forsøge at forklare, hvordan alt på planeten jorden er forbundet, hvordan vi alle rent ud sagt er i samme båd, er afhængige af hinanden, og derfor skal vi tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden, samarbejde, indgå partnerskaber m.m.
Hvor naivt det end kan lyde, så er det en del af det budskab, der følger med verdensmålene.
Verdensmålene er et stort solidaritetsprojekt, solidaritet på tværs af kontinenter og generationer. Eller som det er blevet formuleret: Verdensmålene handler om, hvordan vi retfærdigt skal fordele verdens ressourcer.” (…)

”Der er mange mennesker på jorden, der lever et liv i vild luksus, med et forbrug, som de færreste af os overhovedet kan forstå og forestille os. Mange mennesker i verden er ligeglade med naturen og jorden. Betyder det nødvendigvis, at alle andre, måske et stort flertal, skal opføre sig lige så ansvarsløst? Og betyder det, at jeg skal opgive tanken om at yde et bidrag, mit bidrag, til jorden, til at redde jorden? Skal jeg opføre mig ansvarsløst, blot fordi nogle andre gør det? Skal jeg give pokker i det hele, fordi nogen er ignoranter, ligeglade, uansvarlige eller blot har andre anskuelser og forståelser af, hvordan verden ser ud og hvordan alt hænger sammen, end jeg har?” 

DET ER PRÆCIS DERFOR vi holder ”Folketræffet for et Bæredygtigt Danmark” i Vejle den 10.-13. maj. De sidste 30-40 år har grønne foreninger over hele verden udviklet en masse bæredygtige løsninger på alt muligt, fra det små til det store. Det er et bredt udsnit af de løsninger, du vil møde på Folketræffet.

Der vil være et væld af inspirerende workshops og oplæg, udstillinger, stande og boder, paneldebatter, events hen over dagene, hvor du får inspiration til, hvordan du er med til at tage ansvar og skabe en bæredygtig udvikling.

INDFRI DE 17 VERDENSMÅL I PRAKSIS ved fx at:

 • Lære om biodiversitet og hvordan du, jeg, vi kan genskabe den – fra det små til det store
  • Få viden om, hvordan vi lagrer CO2, så vi vender klimaudviklingen og skaber et bæredygtigt landbrug, skaber grønne byer og bæredygtige haver, laver permakultur. genopbygger økosystemer på land og i hav
  • Eller bygger off-grid-huse og halmhuse
  • Starter dit eget økosamfund med bæredygtighed hele vejen rundt
  • Hvordan du laver insekthoteller, fremmer de vilde bier, planter skov, skaber biodivers natur
  • Hvordan du kan leve med gældfrihed og affaldsfrihed og træde ud af HAMSTERHJULET og VÆKSTEN
  • Deltage i veganske og vegetariske madworkshops, omlægge til grøn livsstil
  • Eller få inspiration til at skabe helt nye bæredygtige lokalsamfund
  Det foregår i og omkring Spinderihallerne i Vejle med boder og workshops, men også i 3 parker, en skole, i Økolariet og Foreningernes Hus.

DET ER IKKE BARE BÆREDYGTIGT – DET ER OGSÅ SJOVT. Træffet bliver fuld af Alsang, af Street Food, musik, cirkus, skæve events, et program for børn, gåbusser til Levende Hav som kommer og lægger til kaj med et museumsskib i Vejle havn og til Økolariets fantastiske udstilling om ”Biodiversitet” – liv i gaden.
Der er mulighed for gratis overnatning hjemme hos sociale værter fra Vejle og der vil være gratis telt og campingmuligheder samt overnatning på skoler m.v.

SÅ KOM OG VÆR MED. Om helt kort tid kan du købe billet og tilmelde dig på:  www.detfaellesbedste.dk