Grøn Ørken

Af Niels Aagaard

Det ser herligt ud, når man cykler gennem et dansk sommerlandskab. Morten Korch med bølgende kornmarker. Men det er rent skin og bedrag. Dansk konventionelt landbrug er på vej mod en økologisk katastrofe.

GIFTIGE FØDEVARER
De afgrøder man dyrker er giftige. De indeholder sprøjtegifte (pesticider), round-up, og en stor del er gmo-modificerede. Det gælder korn, græs, majs, raps, rodfrugter som gulerødder, eller salater, frugter som æbler, pærer osv.

Så den grønne salat der skulle være sund bestående af konventionelt dyrkede tomater, agurker, salat, løg og hele molevitten er simpelthen fuld af gift. Og de 6 styk frugt og grønt vi bliver anbefalet at indtage dagligt er formentlig direkte sundhedsskadelige, når de er konventionelt dyrkede.

Et pesticid er en gift beregnet på at kontrollere ukrudtsplanter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige. Og de skader menneskets krop. Rund-up (glyfosat) anses fx af WHO for at være kræftårsag.

Cheminovas giftdepot på Høfde 42 indeholder store mængder pesticider, netop fordi der er tale om voldsomme gifte. Der er sprøjtegifte i 25% af vores drikkevand.

GØDNING 
Måden landbruget dyrker på ødelægger vores grundvand og vandmiljøer, – åer, søer, fjorde, havvand. Konventionelt landbrug er storforbruger af kunstgødning i form af kvælstof (nitrogen), kalium og fosfor.

Overskydende kvælstof i landbrugsjorden bliver til nitrat som siver ned til grundvandet eller udvaskes til vandmiljøerne, som så bliver overgødet, så plante- og dyrelivet ændres og der skabes iltsvind, så fiskene dør. Nitrat kan gøre drikkevand sundhedsskadeligt.

For nylig viste en undersøgelse af drikkevandsboringer i Danmark, at stribevis af vandboringer havde nitratindhold over grænseværdien. Esben Lunde skyndte sig i den forbindelse at udtale, at han var rigtig tilfreds med kvaliteten af dansk drikkevand. En stor dansk undersøgelse citeret i Information viser, at nitrat i drikkevandet øger risikoen for tarmkræft. ”Selv ved koncentrationer af nitrat i drikkevand, som ligger langt under den gældende grænseværdi, er der forhøjet risiko for kræft i tyktarm og endetarm. Det viser en omfattende dansk undersøgelse, som i dag offentliggøres i det ansete videnskabelige tidsskrift International Journal of Cancer” (Information, 14.feb.18).

Så med den voldsomme gødning dræber vi livet i fjorde, søer og åer og skaber kræftrisiko for mennesker og dyr.

Kvælstof og fosfor fra det globale industrielle landbrug er samtidig ét af de i alt 9 områder af alt liv på jorden, hvor planetens planetære grænser er overskredet. Det truer klodens økosystemer som helhed.

BIODIVERSITETEN OG INSEKTERNE DØR
Landbruget ødelægger biodiversiteten. Biodiversitet er forudsætning for alt liv. Man kan også sige: Det ér al liv i naturen.

I Danmark optager landbruget 61% af al jord, og disse store områder er ren gift for insekter, fugle og andet dyreliv, simpelthen pga. pesticider og anden gift. Insekterne dør. De kan ikke finde føde og stresses.

Bl.a. derfor er mængden af insekter i Vesteuropa faldet med op til 80 procent siden 1989. Det er en katastrofe fordi insekter er afgørende for økosystemerne. Fx er bierne afgørende for bestøvningen af 35 % af alle afgrøder på verdensplan. I øjeblikket dør bier i USA med 50% af bestanden årligt. Som biavlerne siger: ”Hvordan ville regeringen se på, at halvdelen af alle kvægavleres bestand af køer døde på et år?”

Derfor taler man landbrugsmarkerne som ’den grønne ørken’ – der gror korn, men alt andet liv er dødt. Landbruget står samtidig bag cirka en fjerdedel af Danmarks klimafatryk.

DANSK LANDBRUG TIL BANKER OG KAPITALFONDE
Det industrielle landbrug og dets monokultur er opskriften på at udpine og forgifte jorden. Resultatet er bl.a. mindre udbytte år for år og muldflugt. Fx er mellem 1/3 og halvdelen af al dyrket jord i USA truet af muldflugt, og man regner med at om max 60 år er muldlaget væk.

Man forsøger at modgå det ved stadig større brug. Men det er en dødsspiral, hvor stadig større landbrug producerer stadig mindre. Landbrugets samlede gæld er i dag 380 mia. kr. Hver dag går to landbrug konkurs.

I 1950 var der 200.000 landbrug. I dag er der under 10.000 brug tilbage, som i gsnm. skylder 40 mio. 10 % af dem er konkursramte. Inden længe vil store dele af vores landbrugsjord være overtaget af banker eller solgt til internationale kapitalfonde. For fra 2014 er der fri adgang til at internationale kapitalfonde kan købe danske landbrug. Som formanden for Landbrug & Fødevarer sagde til Politiken i et dystert øjeblik i 2014: ”Danske landmænd kan blive traktorførere for udenlandske kapitalfonde”.

Kinesiske kapitalfonde opkøber jord overalt i verden, – i Afrika, Frankrig, Latinamerika og i Danmark. Man ved, at der vil blive fødevare krise – mangel på fødevarer, når menneskeheden i 2050 runder de 10 mia. Og ligesom man i fx Kenya producerer fødevarer som vandrer forbi sultende afrikanere og til Kina, sådan risikerer vi også, at det danske landbrug bliver leverandør – blot ikke til den Kgl. Danske befolkning.

Landmændene knokler for at overleve. De gør alt mulig for at efterleve den konventionelle landbrugsvidenskab og bankernes råd. Men rådene er forkerte. De eneste – bortset fra enkelte storbønder – som virkelig tjener på landbruget er agroindustrien. Dem der lever af at sælge foder, pesticider, gødning, penicillin, medicin, landbrugsmaskiner osv. Og den fossile industri, der lever af at sælge olie til alle de processer og produkter/maskiner, som er baseret på olie. Enhver sandwich fra seven-eleven ’is dripping with oil’ som det hedder i en engelsk kortfilm om brittisk landbrug. Og alt er indpakket i plastik, der som bekendt er et olieprodukt.

FN’s store undersøgelse af verdens landbrugs- og fødevaresystem fra 2016 – ”From Uniformity to Diversity” – konkluderede, at ”der findes ingen større forbrydelse mod menneskeheden end at bevare det industrielle landbrug og alle de systematiske problemer, det skaber”.

Det er præcis derfor vi laver Folketræf i Vejle 10.-13.. maj i Vejle. På alle områder af dansk hverdagsliv vil vi finde brugbare alternativer, så vi kan skabe et bæredygtigt Danmark.

I dette tilfælde: Skabe et reelt bæredygtigt landbrug, som opbygger jordens ressourcer, opsuger og lagrer CO2 i stedet for at belaste klimaet. Som skaber sunde fødevarer uden gift. Giver arbejdspladser o.m.a. Gør landbruget gældfrit. Tillader nye, unge landmænd at overtage gårde. Og genskaber landbruget som et stolt erhverv.

Vi ses til Folketræffet i Vejle.