SÅ RYKKER VI – 100% ØKOLOGI – alle basale livsfornødenheder laves økologisk

Af Niels Aagaard

Her starter andel halvdel af en lille serie om Folketræffet – LØSNINGER 

Vi er så stolte: 10% af danske fødevarer er økologiske. Men det betyder jo, at 90% er fulde af gift. At 90% af alle kødvarer er lavet på dyr, der er blevet mishandlet. At 90% af alt brød, mel, grøntsager, frugt osv. er fulde af pesticidrester og andre stærke gifte.

Det er måske slet ikke de rene fødevarer som burde mærkes, men de giftige: ”Denne vare er ikke økologisk produceret og indeholder derfor gifte, der kan skade dig og dine børn, forringe forplantningsevnen, forårsage kræft, forhøjet blodtryk, fedme, astma, allergi, medføre kortere levetid osv. – vi ved faktisk ikke så meget om det, for det har aldrig rigtig interesseret os, så længe vi bare kunne tjene penge på det. Undskyld”

VI FÅR TRAVLT MED AT MÆRKE. For i dag er kun 2% af alle vores varer økologiske. To procent! Man skal hedde Esben Lunde, miljøminister, eller energi- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, for at synes, dét er ambitiøst. Ja, og så Lars Løkke, selvsagt.

Så vi skal gentænke næsten alt – de 98% af vores varer minus dem, vi slet ikke har brug for. Producere dem på nye måder, som ikke ødelægger klima, miljø, biodiversitet, mennesker, dyr.
Vi har travlt.

Og vi skal ikke nøjes med at mærke ift. gifte, men også i forhold til Klimapåvirkning. Hvad nytter det at en grøntsag er dyrket økologisk, hvis den er transporteret fra Sydafrika til København på supertanker eller i fly. Økologisk kaffe fra Brasilien! Økologiske jordbær fra Spanien eller Sydafrika! Økologisk uld fra en bjergged i Yemen!

Og hvad nytter det at agurken, broccolien, blomkålen osv. er økologisk dyrket, hvis de er pakket ind i plastik. Langt hovedparten af al plastik forbrændes. Det giver CO2 som forøger drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning. Resten ender på lossepladser, i naturen og planetens oceaner, hvor det dræber dyreliv. Plast bliver til mikroplast, der optages i fødekæden eller i vores drikkevand og ødelægger vore kroppe (læs mere på Plastik Change og Grønforskel.dk).

NATUREN ER I GANG MED – på den hårde måde – at lære os, at fremtidens produktion skal tænke alle varer i hele deres livscyklus, før man kan tale om økologi. De skal minimum være klimaneutrale (men helst CO2-lagrende), være lokalt produceret (så vidt det nu er muligt), uden gifte, emballeret økologisk og bionedbrydeligt – Så plast skal erstattes af fx alger. Alle varer skal kunne genanvendes i en cirkulær økonomi, hvor der ikke er noget affald.

Vi skal have en mærkning for dyrevelfærd, og for hvor stort et økologisk aftryk de enkelte varer efterlader. Gennemsnitsfamilien skal have mulighed for at kunne måle deres månedlige økologiske fodaftryk ift. det aftryk, vi er nødt til meget snart at lande på. Og vi skal mindske vores samlede forbrug af varer i en grøn livsstil, for lige nu bruger danskerne, hvad der svarer til 4 jordkloder, hvis alle skulle leve som os.

OG ALLE DE BASALE LIVSFORNØDENHEDER SKAL OMLÆGGES TIL 100% ØKOLOGI – NOGLE EKSEMPLER

HUSE og BOLIGER skal produceres reelt økologisk. – I dag producerer vi huse overvejende med mursten (energikrævende) og af beton, som står for 8% af KLODENS CO2 udslip, og det gennemsnitlige nybyggede hus er stort: 250 m2. Men en gns. familie har kun brug for meget plads i en periode med børn, derefter og før er behovet meget lavere. Og man kan nok, selv med børn, klare sig med væsentlig mindre end 250 m2.

Vi opfører os, – som Steen Møller siger – som om vi er den sidste generation, der skal bruge jorden. Den er helt gal.

En by som Århus proklamerede bæredygtighed som en af de 3 søjler, der skal kendetegne byen. Det var da man holdt Kulturår 2017, og der skulle holdes skåltaler – det lyder smart og moderne. Samtidig bygger man så betonhøjhuse som en gal. Alle steder, der bare minder om en tom plads, tilplastres med betonhøjhuse. For byens indbyggertal skal øges fra 265.000 til 375.000 (2030) på 12 år. Derfor skal man ifølge Byrådets fremtidsplaner ’bo tæt’. – Hvordan bor man tæt? Jo gæt – det er en fiks omskrivning af at bo i højden – vi skal bo i betonhøjhuse. Men det lyder jo ikke nær så tillokkende, som at ’bo tæt’, som antyder noget med fællesskab.

Sådan bliver man ved med at snakke om økologi og bæredygtighed og samtidig handle stik modsat.

Det er dét, som må stoppe nu. Helt enkelt. Vi skal til en massiv omlægning af hele vores livsførelse. På alle områder. Og hvis fx Århus Byråd stadig opfatter det som ren hippie-snak at ville bæredygtighed i virkeligheden, så må der laves en borgerliste, som overtager Byrådet. Tiden er til handling, ikke tom snak.

FREMTIDENS HUSE ER ØKOLOGISKE – bygget af lokale materialer som ler, træ, sand, halm, strå, muslinger, tang osv. – uden kemi, materialer der kan ånde og giver sundt indeklima. Genbrugsmaterialer anvendes i vid udstrækning. Husene bygges, så energien kommer 100% fra vedvarende energi og så husene er affaldsfrie – affald bliver til gødning og kompost. Mange steder kan husene bygges off grid, så de ikke belaster de offentlige el-, vand-, varme- og kloaknetnet.

Husene bygges, så de har lave omkostninger både ved drift og fremstilling og dermed muliggør gældfrihed og minimale leveomkostninger. De bygges enkle, ikke for store og med tanke for, at alting kan have flere funktioner. Stort solindfald fra syd og vægge hhv. gulv med en stor masse, som kan optage solvarmen og langsomt afgive den igen. Betydelig isolering mod nord især og i lofte/tag. De store vinduer mod syd betyder, at få timers sol selv om vinteren er nok til at holde en rimelig temperatur.

I BYERNE satser man primært på at forbedre og renovere eksisterende huse, frem for at bygge nyt. Husene energirenoveres med vedvarende energi og glas-uderum, som skaber fx orangerier, som det er gjort flere steder på Nørrebro. Man etablerer byhaver, væksthuse på og omkring husene, og de får grønne planter og træer på facaderne for at lagte CO2 og filtrere partikler, som man gør det i Milano, Mexico City og Shanghai.

VI KAN BYGGE TINY HOUSES. Som navnet siger indrettes de småt – virkelig småt. Måske 18 m2, 30 m2, 50 m2, men til gengæld så smart eller klogt, at du kan have mange funktioner på den beskedne plads, og hver ting har flere funktioner. Fordi de er små, kan du leve billigt. Du kan tage huset med dig, hvis du vil flytte. Du kan vælge at leve generationsfleksibelt, så det/de centrale husrum suppleres med flere, når der kommer børn til, og færre når børnene flytter. Sådanne huse laves også off grid, de laves nøglefærdige; det er en hel bevægelse i USA og er på vej i Danmark.

TØJ KAN PRODUCERES LOKALT af bæredygtige materialer – uld, hør, hamp, ålegræs, tang, bambus osv. – suppleret af genbrug, up-cykling, omsyning og lang holdbarhed – bæredygtigt tøj kan brandes som moderigtigt. I øjeblikket skifter tøjmoden 8-10 gange om året og det meste tøj kommer fra Asien, transporteret på supertankere, der belaster klimaet voldsomt. Noget af det umoderne tøj genbruges, men det meste smides ud eller brændes. Spørg fx HM og Bestseller.

MØBLER kan laves af lokale naturmaterialer eller som genbrug, re-design og up-cykling og udvikles, så de er egnet til mindre huse ved at kunne have flere funktioner og kunne samles til små møbler (der er masser af inspirerende eksempler på youtube og facebook)

ENERGI baseres på lokal, vedvarende energi – sol, vind, jord, bølge, luft – lokale værker, ejet af lokale fællesskaber og energilaug. Man kan lave en virkelig AMBITIØS NATIONAL ENERGIPLAN. Med total udfasning af kul, olie og gas i løbet af ganske få år.

TRANSPORTEN kan omstilles til økologi ved el-biler, el-bils-deleordninger, fællestransport, decentrale arbejdspladser, offentlig fælles-transport, el-cykler, langt flere cykelstier i byerne, offentlige deleordninger om transportmidler. Og man kan aftale en ganske kort periode for udfasning af benzin- og dieseldrevne biler, lastbiler og busser.

FØDEVARER FRA ET SAMFUNDSNYTTIGT LANDBRUG baseret på permakultur, økologiske og biodynamiske metoder, – fri for gifte, CO2 lagrende, skaber biodiversitet og frugtbar muld. Og økologi kan brødføde verdens stigende befolkning (9-10 mia. i 2050). Det viste FN’s store undersøgelse fra 2016 ”From Uniformity to Diversity” og det viser igen en nyere tysk undersøgelse, som har undersøgt muligheden for at brødføde Jordens kommende generationer med 100 procent økologi. FAO anslår, at vi skal producere 50 procent mere mad i 2050, hvis der skal være nok til de fremtidige generationer. Det kan vi klare ved at omstille til økologi, ved at reducere madspildet og formindske kødforbruget.

VI KAN TAGE DE GAMLE HÅNDVÆRK TILBAGE i en version 2.0 – De kan producere huse, fødevarer, kurve, kedler, reb, sko, hatte, redskaber, hegn, tæpper, krukker osv. – skabe holdbare kvalitetsvarer på en bæredygtig måde, fordi de gamle håndværk ved en masse om naturlige materialer, holdbarhed, enkelhed.

NATURGENOPRETNING OG GENSKABT BIODIVERSITET kan indføres som en produktion på linje med al anden livsvigtig produktion. Naturen skal genskabes med biodiversitet, vi skal plante skove, genskabe vådområder, plante grønt i byer, udvikle biodiversitet med blomster, insekter, skabe ideelle vækstbetingelser for fugle. Og skabe en reelt bæredygtig kystkultur.

VI KAN UNDERSTØTTE DENNE TOTALE OMLÆGNING TIL 100% ØKOLOGI MED EN ØKOLOGISK SKATTEREFORM som fjerner moms på økologiske varer. Og til gengæld hæver den på alle giftholdige, klima- og menneskeskadelige varer.

De offentlige køkkener og kantiner kan overgå til 100% ren økologi uden affald. Det skaber en vældig indkøbsmuskel, som kan garantere økologiske fødevareproducenter afsætning. Og det kan understøttes med Fødevare Fællesskaber i alle mellemstore og større byer, så der er direkte kobling mellem ’kunde og bonde’, og billiggørende korte værdikæder. Fødevareproducenterne får tryghed for deres afsætning. Kunden for at de varer, der købes reelt er sunde og økologisk dyrkede.

SÅ MEGET GODT I VENTE.
Vi kan gå forrest i denne omlægning globalt set, så Danmark skaber en række nye grønne jobs, udvikler nye produkter og får nicher på verdensmarkedet for knowhow, uddannelser, software og meget andet. Kun olieindustrien, byggeindustrien, det konventionelle landbrug osv. vil græde en stille tåre. Og det varer kun den korte stund, til de kan se de klare fordele.

“HELT OM PÅ MÅNEN”, SAGDE VENSTRE, da Alternativet for nylig præsenterede sit forslag om 100% økologi i landbruget. Men det eneste, der helt sikkert er helt om på månen, er at tro på, at vi kan fortsætte som nu. “Business as usual is not an option”, som en af verdens førende klimaforskere, Johan Rockstrøm, så klart siger det. Vi skal omstille 100%, massivt, og det skal være nu.

HVORDAN VI GØR ALT DETTE I PRAKSIS – Ja, det er det, Folketræffet for et bæredygtigt Danmark 10.-12. maj i Vejle handler om – Så tilmeld dig lige her!