Tale til det engelske parlament april 2019

Notre Dame brændte forleden. – Den bygger vi op igen for nogen bygninger er mere end en bygning.

Planeten Jorden vores hus – brænder på en anden, men lige så voldsom måde. Men her undlader vi at handle og fortsætter blot kursen.

Så EU-politikere: Begynd at handle, som var der ild i dit hus gør noget, handl radikalt, nu – inden huset er brændt ned til grunden

CATHEDRAL THINKING, kalder Greta Thunberg det i denne stærke tale til Europa Parlamentet 16. april – tænk stort og modigt, tænk visionært.

Her er hendes tale:
”Mit navn er Greta Thunberg. Jeg er 16 år og kommer fra Sverige, og jeg vil have jer til at gå i panik – ”I want you to panic” -. Jeg vil, at I handler, som om der var ild i huset.

Jeg har sagt de ord før, og mange har forklaret mig, hvorfor det er en dårlig ide. Et stort antal politikere har fortalt mig, at panik aldrig fører til noget godt.

Og jeg er enig. At gå i panik er en dårlig ide – med mindre du bliver nødt til det. Men når dit hus brænder, og du vil undgå at det brænder ned til grunden, så kræver det et vist mål af panik.

Vores civilisation er så sårbar, at den bedst kan sammenlignes med et sandslot. Facaden er smuk, men fundamentet er langt fra solidt. Vi har foretaget for mange overgreb på kloden.

I går så verden desperat og med sorg til, mens Notre Dame kirken i Paris brændte. Nogen bygninger er mere end bare bygninger. – Men Notre Dame bliver genopbygget.

Jeg håber at kirkens fundamenter er stærke. Og jeg håber at vor civilisations fundamenter er endnu stærkere, men jeg frygter, at de ikke er.

Om ti år igangsætter vi kædereaktioner uden for menneskelig kontrol – med mindre vi skifter kursen totalt
Omkring 2030 – 10 år, 259 dage og 10 timer fra nu – vil vi være i en position, hvor vi har startet irreversible kædereaktioner eller processer, som mest sandsynlig vil føre til afslutningen af vor civilisation, som vi kender den.

Det vil sige: Med mindre vedvarende omstillinger – der er så radikale, at de er uden fortilfælde – har fundet sted inden for alle områder af vore samfund. Inklusive reduktion af vor CO2 udledning med mindst 50%.

Og læg venligst mærke til, at disse beregninger forudsætter opfindelser, som endnu ikke er blevet opfundet i nødvendigt omfang (skala). Opfindelser der skal rense vores atmosfære for astronomiske mængder af kuldioxid.

Ej heller inkluderer disse beregninger uforudsete TIPPING POINTS og feedback loops. Som fx den ekstremt stærke metangas, der udledes fra den hastigt tøende permafrost i Arktis.

De inkluderer heller ikke den varme, som allerede gemmer sig i vor atmosfæres luftforurening. Eller lighedsaspektet og ’klima-retfærdighed’ som Paris aftalen indeholder. Ting som er absolut nødvendige for at få Paris aftalen til at fungere på global skala.

Vi må også huske på, at dette kun er beregninger og skøn. Det betyder at disse POINTS OF NO RETURN kan optræde både lidt før og lidt senere end 2030. Ingen kan vide det med sikkerhed. Dog: Vi kan være sikre på, at de vil dukke op omtrentligt inden for denne tidshorisont.

For disse beregninger er hverken ’meninger’ eller ’vilde gæt’. Disse fremskrivninger er baseret på videnskabelige fakta, konkluderet af alle nationer igennem IPCC. Næsten alle større nationers videnskab verden over støtter uden forbehold IPCC’s analyser og resultater.

Vores hus er ved at falde sammen omkring os
Vi befinder os midt i den 6. masseudryddelse, og udryddelseshastigheden er op til 10.000 gange hurtigere end, hvad der betragtes som det normale. Op til 200 arter udryddes hver eneste dag.

Erosion af klodens frugtbare muldlag. Rydning og fældning af planetens store skove. Giftforurening af luften. Tab af insekter og dyreliv. Forsuring af vore have.

Disse er katastrofale trends, som accelereres af en livsstil, som vi – i vor økonomisk velstillede del af verden – ser som en RETTIGHED, vi kan blive ved med at beholde (klapsalver).

Men ikke mange kender til disse katastrofer eller forstår, hvordan de kun er de første få symptomer på et sammenbrud af klimaet og vore økosystemer.

For hvordan skulle de kunne kende til dem? De er ikke blevet fortalt om dem. Eller vigtigere: De er ikke blevet fortalt det af de rigtige mennesker og på den rigtige måde.
Vores hus – planeten (naa) – er ved at falde fra hinanden og vore ledere skal begynde at handle i overensstemmelse med det! For i øjeblikket gør de ikke.

Hvis vores hus var ved at falde sammen, så ville vore ledere ikke fortsætte, som de gør i dag. Så ville I ændre stort set alle jeres handlemåder, som man gør i alvorlige nødstilfælde.

Hvis vores hus var ved at falde sammen, så ville I ikke flyve verden rundt på business class og chatte om, hvordan markedet vil løse det hele med små, intelligente løsninger på specifikke, isolerede problemer.

Så ville I ikke tale om at købe og bygge jer ud af krisen, som netop er skabt af at købe og bygge ting.

Hvis vores hus var ved at falde fra hinanden ville I ikke holde 3 katastrofe-møder om Brexit og INGEN katastrofemøder om klimaets og miljøernes sammenbrud (klapsalver).

Så ville I ikke argumentere for at udfase kul om 50 eller 11 år.
Hvis vores hus var ved at falde sammen,
– så ville I ikke fejre, at en enkelt nation som Irland snart afhænder fossile brændstoffer
– så ville I ikke fejre, at Norge har besluttet at stoppe olieboringerne uden for det smukke område ved Lofotens øer, men i øvrigt fortsætter med at bore efter olie alle andre steder i årtier. Det er 30 år for sent til den slags fejring.

Hvis vores hus var ved at falde sammen, så ville medierne ikke skrive om alt muligt andet. Den igangværende klima- og økologiske krise ville optage alle overskrifter.

Hvis vores hus var ved at falde fra hinanden, så ville I ikke sige, at I har situationen under kontrol og placere fremtidens livsbetingelser for alle arter i hænderne på nogle opfindelser, som endnu mangler at blive opfundet.
Og I ville ikke bruge al jeres tid som politikere på at debattere om skatter eller Brexit.

Hvis virkelig murene i vores hus var ved at styrte sammen om ørerne på os, så ville I med sikkerhed skyde jeres uenigheder til side og begynde at samarbejde (klapsalver).
Well – faktisk så ÉR vores hus ved at falde sammen om ørerne på os, og tiden er ved at løbe fra os. Og alligevel: så sker der grundlæggende stadig intet.

Alle og alting er nødt til at omstilles, så hvorfor spilde vigtig tid på at diskutere hvem og hvad, der først skal omstille.
Alle og alting er nødt til at omstille. Og jo større din platform er, jo større er dit ansvar. Jo større dit CO2 fodaftryk er, jo større er din moralske pligt.

Når jeg siger til politikerne: I bliver nødt til at handle nu, så er det mest almindelige svar, at de ikke kan gøre noget drastisk, for det vil være upopulært blandt vælgerne. Og de har selvfølgelig ret: De fleste mennesker er end ikke klar over, hvorfor disse ændringer er nødvendige.

Det er derfor jeg bliver ved med at sige: Foren jer bag videnskaben. Gør den bedst tilgængelige videnskab til hjertet i politikken og demokratiet.

EU-valget er snart – her afgør vi vores fremtidige livsbetingelser
EU valgene kommer snart. Og mange af os, som vil blive mest påvirket af denne krise – folk som mig – har ikke ret til at stemme. Vi er heller ikke i stand til at forme beslutningerne hos virksomhederne, politikerne, hos medier, uddannelser eller videnskaben. For den tid, det tager os at uddanne os selv til at få indflydelse, eksisterer ganske enkelt ikke længere.

Det er derfor millioner af børn går på gaderne og skolestrejker for klimaet for at skabe opmærksomhed omkring klimakrisen.

I er nødt til at lytte til os. Os der ikke har en stemme. I må stemme for os, for jeres børn og børnebørn.
Hvad vi gør nu i dag, kan snart ikke gøres om. Og dette EU valg handler om at stemme om fremtidens livsbetingelser for menneskeheden.

Og selv om den politik, der skal til, ikke eksisterer i dag, så er nogen alternativer bestemt mindre slemme end andre. Og jeg har læst, at nogen partier end ikke ønsker at jeg skal stå her i dag, for de ønsker – så desperat meget – IKKE at tale om klimaets sammenbrud (klapsalver).

CATHEDRAL THINKING – vi må alle gøre det, der synes umuligt
Vores hus er ved at falde fra hinanden. Fremtiden er praktisk talt i jeres hænder. Men det er stadig ikke for sent at handle.

Det vil kræve en vidtgående vision. Det vil kræve mod. Det vil kræve en fast beslutning om at handle nu og lægge et fundament, også selvom vi ikke kender alle detaljer i loftets udformning. Med andre ord: Det vil kræve STORSLÅET TÆNKEN – CATHEDRAL THINKING.

Jeg beder jer om venligst at vågne op og gennemføre disse ændringer og den omstilling, der skal til. At gøre jeres bedste er ikke længere godt nok. Vi må alle gøre det, der forekommer umuligt.

Det er ok, hvis I nægter at lytte til mig. Jeg er trods alt kun en 16 års pige fra Sverige.

Men I kan ikke ignorere videnskabsfolkene eller videnskaben. Eller de millioner af skolestrejkende børn og unge, som strejker for at få retten til en fremtid.
Jeg be’r jer: Please, do not fail on this (lange, stående klapsalver).”

Oversættelse Niels Aagaard, linket til talen er her: https://www.youtube.com/watch?v=14w8WC1I3S4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1exNYM82TuXlyTcTto55Ctw7PwR9Fca_moKIhotnn-nfury368eFPxq9s