Ideer skal nogle gange udføres i praksis – og da en del af os bag DET FÆLLES BEDSTE tror på, at vi også må forsøge at organisere vores økonomi på nye faconer, så forsøger vi at lave folketræffet så vidt muligt som deleøkonomi/gaveøkonomi.

Det betyder, at vi låner og bytter os frem til så meget som muligt på folketræffet.
Vi har byttet os til at få lov til at bruge Hvalsøs ressourcer i form af skole og haller – imod at vi giver en gave tilbage til alle Lejres borgere, nemlig den, at folketræffet er åbent for alle Lejres og Danmarks borgere.

Hele folketræffets idé er bygget på, at du, som deltager, bidrager med det, som du kan, i bytte for at deltage i folketræffet.
Der er ingen deltagerbetaling for at deltage i folketræffet – i stedet kan du være med til at planlægge, komme med pynt, hygge og planter, lave aktiviteter, workshops, pop-ups, musik, dans – eller hvad du har af resourcer, som du gerne vil give til folketræffet for at det kan blive til verdens største bytteøkonomiske miljø-event, et folketræf, hvor du og alle andre kommer med det I kan.

Det kan være at din resource er at du har penge, og dem kan du så give ud af til folketræffet.
Alle arter af forskellige resourcer er velkomne.
Det eneste du skal betale for, hvis du vil deltage, er måltiderne på DET FÆLLES BEDSTE. Det er ens for alle, om du er med til planlægning af folketræffet, om du laver en workshop, eller spiller musik, laver affaldssortering, skriver referater fra workshops, synger for til fællessange – ALLE som én betaler selv for sin mad, under folketræffet.

Hvis vi skal få  DET FÆLLES BEDSTE til at blive en realitet – så skal alle bidrage – derfor er det også ens for alle, at ingen får løn,  uanset hvad de bidrager med. Den eneste undtagelse er, at vore kunstnere får hjælp til deres transport, så de kan få deres udstyr med til Hvalsø.