Hvad gør vi sammen, når vi kommer hjem?

DET FÆLLES BEDSTE – Næste-skridt-workshops søndag d. 24. april kl. 10 – 14 for dit lokalområde. Forslag til facilitering af processen – der er naturligvis metodefrihed.

DOWNLOAD: PDF VERSION HER og POWERPOINT VERSION HER

Kære Facilitator,
Tak, fordi du vil tage værtsskabet for søndagens samtale. -Og ikke mindst ansvaret for at et lokalområde kommer godt hjem fra DET FÆLLES BEDSTE med glæde, håb og mulighed for at række ud lokalt og hjælpe hinanden med at støtte og virkeliggøre hinanden drømme og ønsker for fremtiden.

Her er et bud på, hvordan det kan gøres, men vi giver dig naturligvis frie hænder – det vigtige er, at grupperne får det ud af det, som I gerne vil; sammen. DET FÆLLES BEDSTE er jo bare en ramme.

Vi håber, I kan få en god samtale og forberedelse op til folketræffet – fx på jeres egen Facebook gruppe, hvor I meget gerne må melde jer ind: Os på DFB: Afslutningsworkshops søndag. SÅ har I et sted hvor facilitatorer kan tale sammen og udveksle viden og spørgsmål.

Tanken er, at vi mødes i HAL 2 søndag kl. 9.30, hvor alle fordeler sig ud i lokalområder – hvis altså ikke vi når at få det organiseret inden. Vi vil forsøge at få det arrangeret inden, men ellers så mødes vi i hallerne, og så får grupperne hvert sit lokale at arbejde videre i.

Formålet med workshoppen

Vores foreninger har det til fælles, at vi på hver vores måde arbejder med bæredygtig omstilling i praksis. Hvordan kan et øget samarbejde lokalt, og på tværs af foreningerne, være med til

1) at styrke og synliggøre de lokale omstillingsaktiviteter, og

2) skabe et fundament der gør os i stand til at sætte grøn omstilling på den politiske dagsorden lokalt?

Herunder er et forslag til program for workshoppen, som I kan følge eller tilpasse efter behov. Det er til inspiration og ikke som noget, I er forpligtet til at følge til punkt og prikke. Programmet er inspireret af metoden Samtalesaloner, som I kan læse mere i bogen Samtalesaloner, der kan downloades gratis på https://samtalesaloner.dk/manual/

Introduktion og præsentation (20 minutter)

Byd velkommen, præsentér jer selv som værter og sæt rammen for workshoppen: Forklar om formålet og om, hvad I håber, at der kommer ud af, at I er sammen her.

Bed derefter hver deltager kort præsentere sig selv, herunder hvor vedkommende kommer fra, hvilken forening, vedkommende er medlem af, og hvilken sag eller problemstilling, som vedkommende især er optaget af. Indskærp, at de skal holde det kort – gerne kun et minut. Brug en klokke til at holde tiden.

 

NB: Du kan læse mere om rollen som vært på s. 92 i bogen Samtalesaloner.
Samtalekvadrille (30 minutter)

Efter introduktionen kan I lave en lille samtaleøvelse for at deltagerne kan lære hinanden at kende. Bed deltagerne finde sammen to og to og start en samtale på 10 minutter med udgangspunkt i spørgsmålene herunder. Bed derefter deltagerne skifte samtalepartnere og starte en ny samtale med de næste spørgsmål.

 

  1. Hvad tager du med hjem fra folketræffet DET FÆLLES BEDSTE? Hvad har inspireret dig? Hvad har du lært? Hvem har du mødt?
  2. Når du kommer hjem, hvad vil du så fortælle om, hvad du har oplevet til DET FÆLLES BEDSTE? Hvad vil du fortælle dem, som ikke engang vidste, at DET FÆLLES BEDSTE fandt sted?
  3. Hvilken konkret forandring vil du gerne være med til at skabe lokalt / i forhold til workshoppens tema?

 

NB: Du kan læse mere om samtalekvadriller på s. 70 i bogen Samtalesaloner.

 

Idéudvikling (10 minutter)

Dette er en “stille brainstorm”, der giver deltagerne mulighed for at overveje, præcis hvad de gerne vil være med til at rykke på efter DET FÆLLES BEDSTE.

Læs følgende fem spørgsmål højt et ad gangen (vent ca. 2 minutter mellem hvert spørgsmål, så deltagerne får tid til at tænke sig om) og bed deltagerne sidde i stilhed og hver især skrive deres svar ned på et stykke papir:

 

  1. Hvad vil du sætte i gang eller arbejde videre med, når du kommer hjem?
  2. Hvad går det ud på – og hvorfor er det vigtigt?
  3. Hvorfor sker det ikke allerede i dag?
  4. Hvad skal der til for at føre det ud i livet?
  5. Hvem skal du snakke med eller arbejde sammen med for at få det til at ske?

 

Spontansparring (45 minutter)

Denne øvelse giver deltagerne mulighed for at høre om og give sparring på hinandens idéer. Inddel deltagerne i grupper på fire, hvor de på skift kan få mulighed for at præsentere deres idé og få sparring, konkrete råd og idéer til hvordan de kan gå videre med det, fra de andre i gruppen. Der er ca. 10 minutter per person, men bed dem selv styre tiden i de enkelte grupper.

 

NB: Du kan læse mere om spontansparring på s. 84 i bogen Samtalesaloner.

 

Opsamling i plenum (20 minutter)

Alle deltagerne står i en rundkreds og fortæller kort om deres idé (max 1 minut), så alle kan få et indtryk af, hvad der optager de tilstedeværende. Bed deltagerne finde sammen i grupper med dem, der er optagede af lignende emner og spørgsmål. De kan arbejde videre sammen efter pausen.

 
Frokostpause (45 minutter) – der er frokost mellem 12 og 14
Gruppearbejde (45 minutter)

Deltagerne arbejder videre i de grupper, som de fandt sammen i ved opsamlingen. Bed dem blive så konkrete som muligt på, hvad deres næste skridt er:

Hvem skal I snakke med? Hvem kan I samarbejde med? Hvilke aktiviteter indgår der? Hvornår skal I mødes næste gang? Hvordan skal I kommunikere mellem møderne? Hvem er tovholder?

 

Opsamling i plenum (20 minutter)

Til sidst samles grupperne og præsenterer deres oplæg til handleplan for hinanden og aftaler, hvornår de mødes lokalt. Sørg for at samle mail-adresser ind, så alle kan få en opfølgende reminder om mødet på mail.

 

 

Bemærk, der er allerede oprettet en Facebook gruppe til HVER Kommune i Danmark. Hver gruppe hedder DET FÆLLES BEDSTE – Hvidovre/Rønne/Vesthimmerland og så fremdeles, hvis du er af den opfattelse at flere grupper skal slås sammen – så skriv til Sune Scherfig på gpost[at]sune.dk, så vil han få det til at ske.

 

Bemærk at vi foreslår at mødes og samtale om denne afsluttende facilitering – for alle de, som har lyst. Vi foreslår fredag den 22. april kl. 11.00 til 12.00 på Hvalsø Bibliotek – hvis du finder det relevant

Samling og intro for facilitatorer (45 minutter)

Vi holder en lille samling for alle de, der har meldt sig til at facilitere søndagens lokale netværksworkshops, hvor deltagerne kan planlægge deres næste skridt sammen efter DET FÆLLES BEDSTE. På denne samling kan facilitatorerne mødes og lære hinanden bedre at kende, og få en fælles introduktion til tankerne bag disse workshops og hvordan man kan facilitere dem. OG ja, bare give high fives!

 

Tovholdere er Trine Krebs, Mie Schärfe og Andreas Lloyd.

 

Skriv inde i vores FB gruppe om tvivl, spørgsmål, glæder og sorger, så løser vi det sammen.

 

GLÆDE og TAK for dig. Vi ses til folketræf.


 

DOWNLOAD:
PDF VERSION HER

POWERPOINT VERSION HER