Dagsorden for stiftende generalforsamling lørdag den 16. november 2019 kl. 12-16

Fjordsgades Forenings- og Fritidshus, N. J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C. Foredragssalen, lokale 2.4 på anden sal, indgang fra gårdens hovedindgang

 1. Velkomst ved Niels Aagaard fra Det Fælles Bedste. Kort præsentation af alle. Fællessang.
 2. Inspirationsoplæg
 3. Baggrunden for en stiftende generalforsamling – Niels Aagaard
 4. Stiftende Generalforsamling
  a. Valg af dirigent og referent
  b. Vedtægtsforslag og diskussion heraf. Beslutning.
  c. Valg af bestyrelse. Præsentation af kandidater. Valg til bestyrelse.
  d. Valg af registreret revisor og kritisk revisor
  e. Eventuelt
 5. Brainstorm til det kommende arbejde
 6. Afslutning på dagen og en fælles sang
 7. Bestyrelsen mødes og træffer aftaler om konstituerende bestyrelsesmøde

Der vil være en let anretning samt kaffe, te og kage.
Du bedes tilmelde dig til tenna@detfaellesbedste.dk

De bedste hilsner
Niels Aagaard
Det Fælles Bedste
+45 4018 9019
niels@detfaellesbedste.dk
www.detfaellesbedste.dk

Alexandra Ocasio-Cortez sagde ved C40 i København, oktober 2019:
”Der er ingen middelvej vedrørende klimakrisen. Enten adresserer vi problemet meningsfuldt og i overensstemmelse med videnskaben, eller også gør vi ikke.
Dette synspunkt er ikke et spørgsmål om radikalisme, det er et spørgsmål om fakta, politik og videnskab. Og enhver beslutning vi træffer i tiden mellem nu og i løbet af vores børns fremtid vil bestemme, hvordan menneskers fremtid vil forme sig.
Om vi kommer til at lide voldsomt eller bygger op i fællesskab, det er vores valg.”