Bestyrelsen for Det Fælles Bedste, valgt på den stiftende generalforsamling den 16. november 2019. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.

Anne Bregnballe, Samfundsforsker og BLAK

Inge-Lise Raue, Bedsteforældrenes Klimaaktion Aarhus

Jacob Lænsø, Bæredygtighedens Hus, Grenaa

Jacob Skjødt Nielsen, Køge Kommune

Jakob Rauff Baungaard, World Perfect

Klaus Bang, GoGreen Danmark

Niels Aagaard, Det Fælles Bedste

Rasmus Højer Eising, studerende

Tonny Hansen, Det Fælles Bedste og Frie Bønder – Levende Land

Suppleanter:
Malene Raue
Solveig Carton