Lad os skabe DET FÆLLES BEDSTE.

Vi er otte foreninger der alle arbejder med bæredygtighed, økologi, omstilling, klima og miljø, der har besluttet os for at invitere alle til at være med til at definere og bidrage til DET FÆLLES BEDSTE. Til at se og mærke grønne løsninger, og diskutere, hvordan vi i fællesskab kan nå frem til fælles løsninger, som letter trykket på kloden.

Vi mener, at det er tvingende nødvendigt at mødes og have en dialog og blive inspireret til, hvordan vi sammen kan skabe en fælles og bæredygtig fremtid. Derfor glæder vi os til i dialog at finde mangfoldige bud på DET FÆLLES BEDSTE sammen med dig.

Målet med DET FÆLLES BEDSTE er, at skabe samarbejde og videndeling mellem foreninger, borgere, virksomheder og offentlige instanser. Det gør vi ved, at at styrke kendskabet til hinandens netværk, foreninger og organisationer, så alle kan knytte nye netværk og hjælpe hinanden til at styrke grønne, økologiske og bæredygtige løsninger lokalt. Vores første mål er at påvirke kommunalvalgene i 2017, så mange flere borgere og politikere tager stilling til fremtidens miljøfantastiske samfund. Vi vil vise, hvor langt omstillingen er kommet hele vejen rundt om i landet. Vi vil samtale om, hvordan vi kan organisere os og sprede viden om økologi, økonomi, sociale fællesskaber, bæredygtigt livssyn, udvikling, innovation, uddannelse og netværk.

Sammen vil vi…

• Fællesskab, økologi, omstilling, klimaløsninger, bæredygtighed og det, som ligner.
• Binde samfundets mangfoldighed sammen ved at fokusere på det vi har til fælles og ikke det, der skiller os ad.
• Styrke almindelige borgeres handlekraft, og derigennem styrke de fællesskaber og lokalsamfund, som de er en del af.
• Opbygge samfundets politiske slagkraft gennem ligeværdige og tillidsfulde relationer.
• Arbejde for at skabe en værdig og bæredygtig fremtid til det fælles bedste.

Vi håber, at du vil være med.

 

Initiativtagerne til DET FÆLLES BEDSTE er:

Landsforeningen Økologisk Byggeri, Landsforeningen for Økosamfund, Permakultur Danmark, Omstilling Danmark, Omstilling Nu, Københavns Fødevarefællesskab + alle andre fødevarefællesskaber, Slow Food København/Nordsjælland, og Landsforeningen Praktisk Økologi.