Tag: initiativtagere

Rundbordssamtale

Rundbordssamtale

Med Trine Krebs, Tanja, Ærtebjerg, Niels Aagaard, Karen Abrahamsson, Cathrine Dolleris og Sara Christensen fra Det Fælles Bedstes tillidsgruppe, som koordinerer planlægningen af Folketræffet.

Hvorfor er din forening med i Det Fælles Bedste?

Trine, PØ: Landsforeningen Praktisk Økologi ved dybt ind i sit DNA at ingen er alene eller kan løse verdens store opgaver alene, derfor ønsker vi at være med til at skabe en grøn bevægelse i Danmark.

Tanja, Omstilling Danmark (OD): Omstilling Danmark er med i DFB fordi vi ser det som en nødvendighed at samle alle de grønne kræfter der i Danmark/verden, for at få momentum i omstillingen til en bæredygtig resilient fremtid. Omstillingsbevægelsen ser på alle aspekter i omstillingen, men ser hvert enkelt initiativ som et vigtigt skridt, det være sig byggeri, samfund, økologi, permakultur, fællesskaber og økonomi. Og alle de andre foreninger repræsentere disse kræfter, og ved samarbejde kan starte videre initiativer sammen.

Niels, LØS: Verden har kurs direkte mod en klimakatastrofe hvor store dele af kloden risikerer at blive ubeboelig. De sidste 30 år har vist os, at det er civilsamfundet, som må tage initiativet for at finde løsningerne til en omstilling til andre måder at leve på. LØS er med i DFB, fordi vi ønsker at få startet denne omstilling i praksis. Sammen med alle grønne kræfter – så bredt som muligt – for at få alle synsvinkler og kompetencer med, så vi kan omstille alle aspekter af livet. Og for at skabe en slagskraftig forening af kræfterne, som ikke kan siddes overhørig.

Karen, LØB: En økologisk udvikling kræver samarbejde. Sunde huse med naturlige, lokale materialer med et minimal lokal energiforbrug i gode design med omtanke og respekt for håndværket – er stort set UMULIGT at bygge i Danmark. I LØB synes vi at det er alt for galt. At tvinge os alle til at bo inde i tvangsventilerede plastikposer opbygget med industrielt gift – vi tror det er godt for mennesker på alle måder at bo i et sundt hus i gode omgivelser. Huset hører jo sammen med menneskene og ”det udenom” – haven, maden, dyr, arbejdspladser osv. I LØB er vi super lykkelige for at være med til at skabe et stort Folketræf, sammen med de foreninger som også arbejder med økologisk udvikling.

Cathrine, PKDK: Permakultur er helhedsdesign af menneskets virke og liv på jorden i samarbejde med naturen. Hvis vi skal skabe helheder og design, vi alle kan leve godt, bæredygtigt, resilient og regenererende med, så skal vi være med dér, hvor helheden skabes. Og så findes der ikke et bedre sted at være end Folketræffet!

Sara, KBHFF: I Københavns Fødevarefællesskab har vi altid arbejdet for at gøre vores virke så bæredygtigt som muligt samtidig med at fællesskab, vidensdeling og samarbejde er helt essentielle grundpiller i vores forening. Derfor kan vi ganske simpelthen ikke lade være med at deltage i så stort og fantastisk projekt, som DET FÆLLES BEDSTE er. Det er helt i tråd med vores værdier at folk med samme dagsorden for en grønnere verden mødes og udveksler erfaringer, inspirerer og deler stort og småt med hinanden.

Hvad ser du som formålet med Folketræffet?

Trine, PØ: Vi skal gøre scenen for alle grønne entreprenører i Danmark større – flere skal vide, hvem, der ved hvad, og er på vej hvorhen og det skal være lettere at finde hinanden, bruge hinanden. Vi er sikre på denne store energi, og at så mange træder ind med det de kan på den grønne scene, betyder at vi får skabt flere jobs indenfor det grønne område.

Tanja, OD: Folketræffet er muligheden for at skabe momentum, engagement og en helt unik fællesskabsfølelse mellem alle der arbejder/ønsker at tage ansvar for en omstilling fra et samfund baseret på fossile brændstoffer og udpining af Jordens ressourcer, til en verden i balance med de ressourcer der er. Vi skal sammen blive en stemme, der først og fremmest lokalpolitisk kan høres og lyttes til, og derfra blive normen nationalt, såvel som internationalt. Foreningerne skal sammen på træffet finde de bedste måder lokalt til at få denne agenda igennem. Densitet skaber synlighed. Det er formålet med dette års træf.

Niels, LØS: Folketræffet skal vise at omstillingen allerede er mulig – vi kan producere alle fornødenheder til et bæredygtigt hverdagsliv, og vi har den nødvendige viden til at omstille. Samtidig skal det vise den kæmpebredde, der allerede er i omstillingen, skabe følelsen af samhørighed og bane vej for et stærkt fremtidigt samarbejde rettet mod de vigtigste næste skridt for omstillingen. Kommunevalget 2017 kan være et konkret skridt, hvor vi kan sætte en ny omstillingsdagsorden. På længere sigt måske en grøn bevægelse. Folketræffet skal være startskuddet på ’we the people gør det, tager ansvar, venter ikke’.

Karen, LØB: At vi mødes, at vi taler med hinanden, at vi bliver klogere om økologi, omstilling og sociale forhold. Her mødes 1000 mennesker, vi viser hinanden det bedste vi kan og har det sjovt forhåbentlig, – og om søndagen ser vi alle frem: hvordan kan der ske en økologisk udvikling i en industrialiseret og kapitaliseret verden? Hvad kan vi hver især gøre, derfra hvor vi står?

Cathrine, PKDK: Vi mærker en stigende interesse for permakultur, bæredygtighed og regeneration af ressourcer og for at gøre noget selv. Det er nu, vi skal være klar til at gribe al den energi, som folk har at lægge i en grøn forandring. Det Fælles Bedste og foreningerne kan være fokuspunkter og fødselshjælpere, hvor gode projekter kommer til verden og initiativerne går fra tanke til manifestation.

Sara, KBHFF: I min verden er formålet med Folketræffet at alle der er interesserede i grøn omstilling, erfarne som helt uerfarne og måske endda skeptiske, kan mødes og vidensdele, snakke, skabe, inspirere, lære af og med hinanden.

Hvad kan deltagerne få ud af Folketræffet?

Trine,PØ: netværk, nye løsninger, nye tanker og et mindset til at arbejde videre lokalt på tværs af foreninger. Vi skal i fællesskab have sat den grønne dagsorden smukt og konkret og glædeligt helt op foran næsen på alle politikere og borgere lokalt til næste kommunalvalg i 2017 – og det er hverken svært eller uladesiggøreligt – det kræver “bare” at vi samarbejder.

Tanja, OD: Når man kommer til DFB i år, vil man kunne få et unikt indblik i den diversitet, der er i omstillingen. Uanset om man er til havebrug, økonomi, byggematerialer, dyrehold, vegansk livsstil, indre omstilling eller skønhedspleje. Alle aspekter af livet er i fokus, så længe det er orienteret mod bæredygtig livsstil. Man kan derfor både dele egne erfaringer, og lære nyt, finde andre med fælles interesser eller bare blive inspireret.

Niels, LØS: Jeg håber de bliver overvældet, ivrige og glade, gribes i hjertet og af lyst til at tage del, og bliver engageret på en helt ny måde, fordi de kan se perspektiverne i dét, Det Fælles Bedste står for. Og at de vil gå hjem og handle (ikke kun tænke eller snakke, som også skal til J), sammen med andre, lokalt. Måske vil de starte initiativer, samle folk, blive en del af den helhed omstillingsbevægelsen er på vej til at blive.

Karen, LØB: Vi er alle deltagere og aktører på Folketræffet. Enhver vil få sin egen vej i det enorme workshop program, hvor enhver vil støde på den musik, som kan leve i hjertet, når vi går videre fra Folketræffet. Jeg ved, at jeg kommer til at samarbejde med en masse folk, om økologisk erhverv og økonomi, byggeri, permakultur osv.. Stå på markedspladsen og vise og fortælle om vores arbejde i Fornyet Energi og holde en lille workshop. Midt i al det, vil jeg finde tid til at besøge nogle workshops, hvor jeg vil vide noget mere – tænker p.t. på den om økologisk bomuld og tøjproduktion. Det bliver sjovt, inspirerende og seriøst og vil give os alle mod og styrke til at fortsætte den økologiske udvikling.

Cathrine, PKDK: Jeg håber, at deltagerne får færden af en fælles gejst, at vi er i en bølge, en folkelig bevægelse, der breder sig som ringe i vandet. Vi vil blive begejstrede sammen over at så mange tænker og vil tage ansvar for en grønnere verden. Vi vil føle, at vi er med til at skabe historie og plante frø, der spirer og gror over de næste mange år og at vi kan tage fat i hinanden, når det bliver lidt meget op ad bakke. Og så en masse konkrete idéer, kontakter og inspiration til at fortsætte derhjemme.

Sara, KBHFF: Forhåbentlig kan deltagerne få en masse inspiration og inputs til hvordan man i både store og små sammenhænge kan gøre verden til et grønnere sted både helt personligt og i større perspektiver.
Hvad håber du kommer ud af Folketræffet – det vigtigste resultat?

Trine, PØ: På den korte bane: En smuk grøn mangfoldig kampagne til kommunalvalget i 2017, hvor vi deler og lærer af hinanden. På den lidt længere: at vi gentager successen til næste folketingsvalg og at vi ses til DET FÆLLES BEDSTE igen i 2018. PÅ den lange bane, håber jeg at den grønne bevægelse i DK finder nye samarbejdsformer, så vi i fællesskab kan påvirke hele verden til at passe bedre på naturen og mennesker – bredt forstået.

Tanja, OD: Det vigtigste at få ud af Folketræffet er dels fællesskabsfølelsen, og dermed synligheden af ønsket om en grøn bæredygtig fremtid, der ligger i befolkningen, og ikke mindst hvor mange hjerter og hænder der er i den – altså folk der GØR noget. Det signal skal ud til beslutningstagerne, og dermed på lokalplan som oplæg til lokalvalgene i 2017.

Niels, LØS: Jeg håber på et gennembrud, en start på at langt flere mennesker indser, at vi er NØDT til at omstille, og at vi KAN omstille. Og at den indsigt gennem et videre arbejde breder sig, så der efterhånden skabes en bred bølge, ikke bare i Danmark, men internationalt, som igangsætter den reelle forandring frem mod sådanne nye livsformer, som skaber mennesker der trives og ikke presser kloden uholdbart.

Karen, LØB: Vi vil skabe en verden, som mennesker kan leve i. Med rent vand, ren luft, levende jord og hvor ilden er sluppet fri. Vi har behov for at være mennesker med hinanden i taknemmelighed over de gaver, som jorden forærer os. Vi vil ikke være registrerede numre i store dokumentations databaser, hvor magt og krige over fossile energikilder er dagens virkelighed. DFB er et skridt på vejen mod en fremtid, hvor vi kan være os selv bekendt. For at denne omstilling kan ske i respekt og godt samarbejde må vi lære hinanden at kende, mødes og komme videre sammen.

Cathrine, PKDK: Jeg tror at skiftet i bevidsthed er lige indenfor rækkevidde. Som et lille korn der danner kernen i en iskrystal, tror jeg at Det Fælles Bedste kan danne kernen i en krystallisering af nye organisationer, projekter og sammenhænge, hvor menneskers længsel og energi efter en grønnere fremtid skrues i vinkel og sættes sammen på en meningsfyldt måde.

Sara, KBHFF: Jeg håber inderligt, at folk vil tage den massive viden, der kan tilegnes på Folketræffet, til sig og bruge det aktivt i deres hverdag til inspiration fra sig selv og sin omverden.

Hvad ønsker du skal være de kommende skridt for DFB?

Trine,PØ: se ovenfor

Tanja, OD: DFB er starten på et mere bredt samarbejde om er organiseret organ – et talerør, en samlingsplatform om man vil – for den samlede grønne bevægelse af græsrødder og frivillige initiativer og foreninger. Vi skal arbejde sammen om at koordinere initiativer og kampagner, dele viden og erfaringer, og ikke mindst holde momentum, og fastsømme fællesskabet alle grønne hjerter imellem, så ingen står og føler sig alene og ikke set eller forstået.

Niels, LØS: Mange ting kunne være kommende skridt: Samarbejde om at udvikle en økologisk økonomi i praksis, skridt for skridt. Samarbejde om en økologisk landbrugsreform. Få bæredygtighed ind i folkeskolen. Lave samspil med kommuner og borgergrupper om at i gangsætte en bæredygtig bosætning fx i form af økolandsbyer. Omstille hele kvarterer i byerne. Koordinere den grønne bevægelse endnu bedre.

Karen, LØB: Mere samarbejde på kryds og tværs af vores forskellige foreninger. Lokale DFB grupper, som mødes efter Folketræffet og arbejder videre lokalt. At der bliver fokus på Økologiske økonomi og Økologisk Erhverv. Konkurrence, kapitalisering og industrialisering hjælper os ikke videre på en sund måde. I byggeriet har vi de enorme kapitalophobninger i jord og ejendom, som fastbinder næsten alle familier i dag i et stort økonomisk pres. Jeg håber også, at der kan komme et gennembrud i Planloven for Særlige Økologiske Zoner (link)– og en hel masse mere J

Cathrine, PKDK: Det hjælper ikke at kæmpe mod et dysfunktionelt system – vi skal skabe et nyt system, som fungerer, så de gamle ubæredygtige måder kan forlades. En nytænkning af brugen af land, hvor lokale fødevarer, energi og andre ressourcer produceres med omsorg og glæde vil være en stor gave, sammen med økologisk økonomi, erhverv, byggeri, transport og meget mere.

Sara, KBHFF: Jeg ønsker at DET FÆLLES BEDSTE igen og igen kan samle mennesker, der vil verden det bedste og at vi sammen kan få sat Jordens kurs mod afgrunden i en ny og bedre retning i store som små perspektiver, lokalt som globalt. Der er så mange fantastiske kompetencer, mennesker, eksperter, græsrødder, borgere og andet godtfolk samlet under DET FÆLLES BEDSTEs store, grønne paraply og det håber og tror jeg virkelig kan flytte bjerge, måske ikke tilbage på deres plads men et nyt og bedre sted hen.
Hvad ser du som perspektiver for Det Fælles Bedste?

Trine, PØ: Verdensfred – vi får kun fred, hvis alle mennesker er mætte og er fyldt med håb for deres fremtid.

Tanja, OD: DFB skal som allerede fastslået i 2013 være et tilbagevendende arrangement hvert andet år. Det må gerne vokse, men det skal altid afspejle frivillighed og omhandle menneskene bag det arbejde foreningerne gør. Det vil uundgåeligt blive politisk. Men det vil kun have én farve: Grønt. Til gengæld vil det kunne blive et organ, der få indflydelse politisk af lige netop den grund. Det skal være nøgternt og kompromisløst grønt i sin agenda, og dermed ikke til at blive købt.

Niels, LØS: Omstilling i praksis. De mange små hjul og skridt, som vokser til et hav af initiativer. En bevægelse, der ikke kan standses, og på langt sigt et andet samfund, befriet for menneskers kamp mod naturen og hinanden.

Karen, LØB: Håb, mod og mulig fremtid.

Cathrine, PKDK: Nye meningsfyldte og kreative samarbejder, helhedstænkning og politisk gennemslagskraft.

Sara, KBHFF: Jeg er så rørende enig med de andre!