Folketræffet drømmer om at du deltager med en workshop om lige præcis din drøm, din erfaring, eller dit virke for økologi, bæredygtighed og omstilling– så andre deltagere kan lære af dig.

Du tilmelder din workshop her:

https://www.oekologi.dk/tilmelding/2016/det_faelles_bedste_2016/

Herunder kan du se en foreløbig liste over tilmeldte workshops, som du kan lade dig inspirere af. Men vi skaber sammen DET FÆLLES BEDSTE, så derfor har vi brug for lige præcis det, som du kan byde ind med.
Se også oversigt over Markedsboder og Aktiviteter på Programoversigten

WORKSHOPS (foreløbig liste)
Workshop
Navn
Beskrivelse
webside
En fremsynet folkeskoleJakob JespersenFormålet er at rejse en debat om hvorledes vi udvikler en skole som reelt forbereder børn og unge dels på arbejdet med omstilling til bæredygtighed, livlighed og lighed lokalt, national og globalt samt forbereder dem på et formentlig meget turbulent århundrede. Den aktuelle debat om folkeskolen dækker fuldstændig for denne langt vigtigere dagsorden. Hvorledes får vi det sat på dette dagsordenen og hvorledes passer det ind i den standende debat. Jeg har skrevet en bog og nogle artikler om emnet og vil gerne give et 50 min oplæg hvorefter vi sammen kan diskutere hvad vi kan gøre for at fremme en udvikling af en folkeskole for bæredygtighed. Folkeskolen og dens almendannende funktioner skal være en drivende kraft i den store omstilling. Måske opstår der et netværk ud af dette.
Intet bliver som førJørgen JørgensenKlimakrisen er ikke bare vor tids største udfordring. Den er også vores største mulighed for at ændre verden. Naomi Klein er instruktør. Varighed : 89 mins
Hvordan kan højskolerne bidrage til den bæredygtige omstilling?Rane Baadsgaard Lange/Vestjyllands Højskole/Netværk for Bæredygtige HøjskolerI denne workshop inviterer vi til samtale om hvordan højskolerne kan bidrage til bæredygtig dannelse af nuværende og fremtidige generationer – og hvordan de kan blive omstillingsfyrtårne lokalt og nationalt. Mere end 20 højskoler har i 2015 meldt sig ind i Netværk for Bæredygtige Højskoler, så bevægelsen er klar til at rykke! I workshoppen vil vi gerne starte en dialog og kreativ ideudvikling med ildsjæle, politikere, borgere, erhvervsliv og grønne organisationer om højskolernes bidrag til den omstillingen. Hvordan vi sammen udvikle undervisning, lokale projekter og samarbejde med alle de gode kræfter som arbejder på sagen? Og hvad er højskolens rolle i omstillingen? Skal der være flere kurser i havedyrkning og permakultur? Skal vi blande os kraftigere i den politiske debat om miljøet? Eller noget helt tredie? Vi glæder os til at se dig!Kommer
cykelpolitik lejre kommunePoul-Henning Friborgat få belyst via forskellige foreninger, hvad man kan gøre for at lave en vision om cyklingens placering i udviklingen af Lejre Kommune. Skal man prioritere cyklen frem for biler. Husk at knapt 40% af al bilkørsel er på under 3 km.
Kaniner – fra bur til bordFinn PaaskeFormålet er, at vise hvor nemt det er at holde kaniner og at det kan give et markant og økologisk tilskud til middagsbordet. Det er en dobbelt workshop på 2*45 minutter, hvor den første handler om at holde kaniner – bur, pasning, føde, rensning af bur og afmystificering af kaninhold. På den anden workshop vises, hvordan man slagter en kanin og deltagerne kan selv prøve – under kyndig supervision. I pausen mellem de to workshops bliver der serveret smagsprøver på kanin.
‘Indspark’/wake-up call omkring mad versus fødevarer, dyrevelfærd, et bæredygtigt livssynLone Vitus / Lone LandmandEt foredrag hvori Lone giver et personligt indspark/wake-up call omkring mad versus fødevarer (Hvilken forfatning er vores fødevarer i, hvordan er de produceret, har vi informationer nok til at foretage et reelt valg), dyrevelfærd, et bæredygtigt livssyn og hvad hun ellers mener bør have en kommentar med på vejen.https://lonelandmand.wordpress.com/
Planteworkshop foran Hvalsø BibliotekAnneMarie SørensenVi tilplanter nogle allerede opsatte højbede med de planter, som deltagerne har medbragt. Repræsentanter fra Lejre Havenetværk står for koordinering og vejledning mht. plantningen. Formålet er at forskønne området foran biblioteket med planter, som kommer fra alle dele af landet.
Er det grøn religion og spiritualitet, der skal til for at redde verden?Niels-Simon LarsenJens-André Herbener vil ud fra sin bog, Naturen er hellig, give en generel introduktion til fænomenerne økoreligion og økospiritualitet sådan som de manifesterer sig verden over i al deres mangfoldighed. Ditlev Nissen, forhv. formand for Landsforeningen for Økosamfund, fortæller om, hvordan økospiritualitet udfoldes i økosamfundene og fortæller om Bæredygtighedshjulet. Der vil indgå et par ritualer i workshoppen. Derefter tid til korte spørgsmål.
Aktive ældre for bæredygtighedErik LemckeFormål: At skabe et samtalerum hvor aktive ældre som er involveret I bæredygtighed udveksler erfaring og gennemføre en proces der: Skaber initiativer der inspirerer flere ældre til at blive aktive Opmuntre deltagerne til efterfølgende at finde og aktivere andre ældre Give oplevelsen af at der er brug for dig som ældre
Netværksopbygning i lokalsamfundSusanne Lautrop1) Med inspiration fra fælleskabet Suderbyn på Gotland, som vi har besøgt og Fejø, hvor vi bor fortæller vi om erfaringer med at udvikle lokale netværk 2) Samtalesalon hvor deltagerne undersøger og udveksler erfaringer med netværksopbygning i boligområde, lokalsamfund, på arbejdsplads eller andre sammenhænge
Speaking CircleAnnegrete MølhaveSpeaking Circles hjælper folk til at træde i kraft og være sig selv når de giver en præsentation, holder tale, eller faciliterer et møde. Det hjælper til at engagere sit publikum på en let og naturlig måde, i stedet for kæmpe med usikkerhed og performe for at få et budskab igennem. Denne intro workshop giver en smagsprøve på hvordan man kan skabe en ægte og levende tilstedeværelse med sine tilhører og lade sit budskab komme fra dette fokuspunkt. Samtidig lærer man at lytte med mere åbenhed og modtagelighed.
Forandring gennem leg/ at bevæge – at bevægesLisbeth KernfeltFormålet er at sætte fokus på vores måde at være tilstede med hinanden og vores omverden på. Når vi leger indgår vi i et fællesskab, hvor såvel udtalte som tavse regler og samværsformer råder og udfordrer os. Her er vi i et samspil med andre mennesker og og det rum legen udspiller sig i. Vi er udfordret på vores opmærksomhed, engagement og personlighed. Vi sætter os selv og hinanden i spil!
Bæredygtige flygtningelandsbyerPer Bach -- Jørgen OlesenProjektet sigter mod at opføre billige og på alle måder bæredygtige flygtningelejre, som kan etableres i nærområderne – eller i dansk kontekst. Dette indebærer en bæredygtig, spekulationsfri finansieringsmodel såvel som en bæredygtig lokal produktion og drift af boligerne. Workshoppen sigter mod præsentation af projektideen, dialog og feedback til konceptet samt rekruttering til en projektgruppe, der kan arbejde videre med ideen.http://www.socialeentreprenorer.dk
Det fælles bedste – med kommunen som medspillerJulie Becher- At få og give inspiration til hvordan man kan styrke de kommunale muligheder for at folk (borgere, foreninger, virksomheder, medarbejdere i kommunen) kan arbejde sammen om det, der nu er det fælles bedste for dem – indenfor en bæredygtig ramme. – At ovehttp://www.holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/
Eventyfortælling og historier for børnMikkel DalhoffWorkshoppen er sammen med Anne Mette Espersen. Det foregår i Arkivet i biblioteket fredag d. 22/4 ca kl 14:30–16:30 efter åbnings ceremoni.
Borgerdag – 3. onsdag i månedenBolette NyropWorkshoppens formål er at sprede kendskab til og give en oplevelse af koncept og potentiale i Borgerdag. Det er ønsket, at workshoppen giver deltagerne appetit på at deltage i eller selv afholde Borgerdage i deres lokalområde.http://www.borgerdag.dk
Økologisk Byggeri er byggeri med omtankeFlemming Abrahamsson. Fornyet Energi apsFlemming har et langt livs byggeerfaring med økologisk byggeri både som arkitekt og udførende håndværker gennem firmet Fornyet Energi. I denne workshop får I en duft af de overordnede temaer i økologisk byggeri
Udvikling af lerplade. byggeri med lerJens Helt JessenFormål: At informerer om byggeri med ler og kalk. Indhold: oplæg v. Jens Helt. Jens fortæller om udviklingsarbejdet på at udvikle en lerplade til byggeri, på det danske marked. Samt nogle af de projekter og erfaringer Jens har gjort sig, med økologisk byggerihelthuse@live.dk
Hurtig omstilling til bæredygtig energiGunnar Boye OlesenDet bliver stadig mere tydeligt at vi ikke kan vente med at omstille Danmark til vedvarende energi til 2050, hvis vi skal bidrage til at reducere de globale drivhusgasudslip til et niveau, der er til at leve med. Samtidig kan vi ikke bare bruge løs af biomasse og erstatte fossil energi med biomasse. Miljøorganisationen VedvarendeEnergi har derfor opstillet forslag til en hurtigere og bæredygtig omstilling til vedvarende energi. Omstillingen kræver en bred folkelig medvirken og forståelse men har samtidig mulighederne for at bidrage til en bedre og mere ligelig udvikling af Danmark. Workshoppen skal starte med en præsentation af forlagene, hvorefter deltagerne inviteres til en debat om hvordan vi får omstillet hurtigere, og til at komme med forslag til løsninger, ikke mindst lokalt. Det kan både være udbygning af vedvarende energi som vindmøller og lokalvarme og det kan være energibesparelser eller f.eks. et mere bæredygtigt lokalt trafiksystem. Vi håber med workshoppen at samle aktive, der vil være med til at styrke indsatsen for en hurtigere omstilling, gerne med egne aktiviteter, også efter workshoppen.
Naturvenlig klimatilpasning hos dig / i øko-samfundetPhillip BøghFormålet er at revurdere / udvikle konkrete planer for, hvordan de områder, du har adgang til kan tilpasses klimaet, så det både giver positive klimabidrag OG forbedrer den biologiske variation. Problemstilling: Mange finder mindre hus-justeringer eller økologi på marken tilstrækkelig for at mindske vores fodaftryk. Økologi og især selvforsyning er uhyre krævende, men hvis vi skal videre end den gode samvittighed, skal vores praksis være klima og natur-forsvarlig. I workshoppen samler vi vores konkrete erfaringer.
Besøg Valsølillegård – bofællesskab og selvforsyning gennem 33 årLeif Bach JørgensenKom og besøg Valsølillegården. Valsølillegård har været kollektiv / bofællesskab for 10 familier gennem 33 år – og de fleste af os har boet her i over 25 år. Glidende generationsskifte er noget, man taler om – i praksis er det en utopi, når ingen flytter! Vi snakker om erfaringer med konsensus-demokrati og fællesmøder og skiftende behov gennem livet – og om fælles kaffe og rosiner. Desuden skal vi se på gårdens selvforsyning med økologiske grøntsager fra mark/haver og orangeri. 4 traktorer til ½ tdr.land er ikke for meget.
Micro Macro Habitatniels peter flinthttp://www.npflint.com/micromacrohabitat/Velkommen_til_MMH.html
Hvem skal eje den vedvarende energi?Jørgen Holstkl. 12.00–13.00 : Hvem skal eje den vedvarende energi? v/ Søren Egge Rasmussen, MF Enhedslisten.
Penge som tryllestøvIb RavnLektor Ib Ravn fra Gode Penge fortæller om, hvordan bankerne skaber kontopenge og dermed blæser finansbobler op. Men et andet pengesystem er muligt, der fremmer et bæredygtigt samfund.http://www.godepenge.dk
Merkur Andelskasse - Hvad kan vi bruge de alternative banker til ?Merkur Andelskasse v/Claus SkyttHvad kan vi bruge de alternative banker til ?http://WWW.Merkur.Dk
Omstillingsbutikken Grønne Hjerter.Tanja AertebjergOm at omstille sig i alle erhverv, der hvor man er, og hvordan det bliver modtaget.
Del dine omstillingsinitiativerNynne Louise BachAt skabe overblik over de omstilllingsinitiativer som sker i Danmark. Jeg arbejder sammen med Andreas Wolf og Jens Hansen om workshopen, og Andreas har skrevet en mere fyldestgørende beskrivelse. Workshopen sker en 3–4 gange, så vi laver jo mere end én workshop hver – bare for at understrege at det er »fair«.
Det Bæredygtige VerdenssynMatawan Baio1) Definere hvilke ideer, værdier, principper står til fundament for deltagernes vision om et bæredygtigt og retfærdigt samfund. Afklare hvilke principper/holdninger er til fælles på tværs af foreninger. 2) Dele hvilke handlinger foreninger, grupper og individer er begyndt at implementere som trin mod den store Omstilling.
Socialt entreprenørskab – en statusPer BachWorkshoppen vil give en status for socialt entreprenørskab i Danmark anno 2016 og vil i den forbindelse bl.a. se på: – Hvad er socialt entreprenørskab? – Erfaringer med at anvende socialt entreprenørskab til at løse samfundsmæssige problemstillinger. – Barrierer for socialt entreprenørskabhttp://www.socialeentreprenorer.dk
Aktivistisk klima/miljø bevægelseJørgen Holstkl. 13.00–14.00 : Aktivistisk klima/miljø bevægelse v/Maria Gjerding, MF Enhedslisten.http://sjaelland.enhedslisten.dk/
Grøn omstilling og trafikJørgen Holstkl. 14.00–15.00 : Grøn omstilling og trafik v/ Cristian Bundgård Enhedslisten Miljøudvalg.http://sjaelland.enhedslisten.dk/
Spis mindreJørgen Holstkl. 15.00–16.00 : Spis mindre kød, debat mellem vegetarer og veganer v/Søren Egge Rasmussen, MF Enhedlisten.http://sjaelland.enhedslisten.dk/
Grønne uddannelser i PermakulturenKurt HolmUddannelse er en af permakulturbevægelsens kerneaktiviteter. Kurt Holm er uddannelseskoordinator i Permakultur Danmarks bestyrelse og vil orientere og fortælle på Det Fælles Bedste om den seneste udvikling på området – samt hvilke kurser og workshops der for øjeblikket udbydes.
Borgernære partikeltællere til måling af luftforureningRolf Czeskleba-DupontFremme kendskabet til håndholdte partikeltællere, der vinder frem i disse år overalt i Verden. Da myndighederne i Danmark er mere tilbageholdende med at støtte udbredelse af partikeltællere end f.eks. i USA, må civilsamfundet hjælpe til med at objektivere stridsemner som luftforurening fra trafik og brænderøg. Partikeltællere, der registrerer bittesmå partikler (ultrafine), er her et oplagt teknisk hjælpemiddel. Kåre Press/DØR er kendt for sine målinger i trafikken, f.eks. Kastrup Lufthavn og DSB-togvogne, der er hægtet på gamle Diesel-lokomotiver. I dag fortæller han om målinger ved boliger i Hovedstadsområdet. Jan Holst Jensen/LOB, viser sine resultater fra tre års målinger på en altan i Charlottenlund. Se http://www.brænderøg.dk under Nyheder fra d. 12.12.2014.http://www.brænderøg.dk samt http://www.mcsforeningen.dk
Det lille griseholdmarianne christensenAt drøfte de udfordringer der er ved at have 2–20 grise, udearealer, mere grovfoder, hvordan undgår vi for fede grise? indkøb og slagt, racer og alt andet, som folk er stødt på eller gerne vil høre om.Facebook/Mere liv i haven – det lille grisehold
Borgernære partikeltællere til måling af luftforureningRolf Czeskleba-DupontFremme kendskabet til håndholdte partikeltællere, der vinder frem i disse år overalt i Verden. Da myndighederne i Danmark er mere tilbageholdende med at støtte udbredelse af partikeltællere end f.eks. i USA, må civilsamfundet hjælpe til med at objektivere stridsemner som luftforurening fra trafik og brænderøg. Partikeltællere, der registrerer bittesmå partikler (ultrafine), er her et oplagt teknisk hjælpemiddel. Kåre Press/DØR er kendt for sine målinger i trafikken, f.eks. Kastrup Lufthavn og DSB-togvogne, der er hægtet på gamle Diesel-lokomotiver. I dag fortæller han om målinger ved boliger i Hovedstadsområdet. Jan Holst Jensen/LOB, viser sine resultater fra tre års målinger på en altan i Charlottenlund. Se http://www.brænderøg.dk under Nyheder fra d. 12.12.2014.
Kulstoffet i luften(CO2) skal tilbage til jorden, hvor det kom fra.Steen NørhedeDet er sund fornuft at kulstoffet fra vores luft kommer tilbage til jorden hvor den oprindelig kom fra. Herved kan vi reducere atmosfærens CO2 indhold og samtidig forøge jordens indhold af kulstof/humus, og skabe en robust jord for de kommende klimaforandringer. Det er tale om en total Vinder – Vinder situation. For miljøet, for fødevarekvaliteten og for økonomien i jordbruget.
Hvordan omstiller vi transportenEllen OdgaardTransport har igennem mange år fulgt én linje – flere og flere kører mere og længere medfølgende betydelig CO2-udledning og natur og sundhedsbelastning – bl.a. som en konsekvens af flere og flere motorveje. Hvordan ændres denne udvikling blandt folkethttp://www.jmom.dk
Ny inspiration til havearbejdet med Maria Thuns SåkalenderMarianne Jung ChristensenHvordan bruges Såkalenderen og hvad er baggrunden for denhttp://www.biodynamisk.dk
Kogræsserforeninger – hvordan kommer du igang A – ZNick LeyssacDrømmer du om at holde køer, får eller grise i fællesskab med andre? En kogræsserforening er en samling mennesker med en fælles interesse for at pleje eksempelvis et fredet område eller for at følge kødet fra jord til bord. Sammen strukturerer medlemmerne det praktiske arbejde omkring naturplejen, dyrene og dyrevelfærden, såvel som sociale arrangementer, der er vigtige for at få en forening til at fungere.http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=4819
Hvad er permakultur?Grete Runnom KristensenFormålet med workshoppen er at introducere tankegangen og permakulturbegreberne for folk som ikke før har stiftet bekendtskab med permakulturen
Min vision for et Bæredygtigt Bofælleskskab ved Gribskov og Esrum SøNicolas AlstrupEt oplæg, hvor jeg præsenterer mine visioner og planer for et bæredygtigt bofællesskab i Nordsjælland ved Gribskov og Esrum Sø.http://bbgribskov.wordpress.com
Lejre – den Økologiske KommuneTina UngerLyt, spørg, bliv inspireret og gå igang. Formålet med denne workshop er at præsentere hvorfor over 100 forskellige initiativer – alle med udspring i den økologiske tanke – er groet ud af Lejres muld de seneste år. Hvad har fungeret? – og hvorfor? Hvad kan genbruges og udvikles videre på andre steder? Denne workshop skal sætte tankerne i spil. Hvordan får vi rigtigt mange selvgroede økologiske kommuner i Danmark?
Slow Food RygeostCornelia KaasJeg er medarrangør af Slow Foods rygeost-workshop ved Carsten Lunding.
Dobbelt så meget stråtagJørgen Kaarup / Straatagets KontorDen danske tækkebranche vil have stråtaget tilbage til byerne, fordi det er det mest klimavenlige og bæredygtige af alle tage. Stråtaget er smukt, fleksibelt og lige så brandsikkert som andre tage og derfor velegnet til alle typer nybyggeri. I Holland stormer stråtaget frem på moderne byggeri. Kom og se eksempler på nutidens overraskende stråtage, som ligger på alt fra boligblokke over rådhuse og plejehjem med tækkede vægge til flotte, arkitekttegnede villaer. Jørgen Kaarup fra Straatagets Kontor er journalist og fhv. tækkemand. Han har skrevet flere bøger om stråtage og er nu daglig leder af tækkemændenes branchekontor.http://WWW.Straatagetskontor.Dk
»Scaling up Transition – from groups to fluxes«Cristiano BottoneFor people trying to manage the transition process. Useful for people that can try in real life and is not about »what I’ll do in my garden« but how I can change my community.
Konfliktløsning i foreningslivet – hvor der er hjerteblod er der konfliktercecilie mejlstrupWorkshoppens formål er at give deltagerne en dybere konfliktforståelse og en bredere opfattelse af konflikter som en del af hverdagen i foreningslivet, men som noget man har mulighed for at påvirke i positiv retning. Vi påbegynder en proces imod at skabe en konflikthåndterende kultur. Indholdsmæssigt vil vi bl.a. arbejde med kommunikation i konflikter, handlemønstre i konflikter – egne og andres, og opbygning af grundlaget for den konflikthåndterende gruppe.http://www.konfliktloesning.dk/side/12/cfk-ung
Byg et dome-drivhusEbbe HermansenVi bygger et dome-drivhus på et par dage – og skaber samtidigt et netværk af gør-det-selv-folk, hvor vi kan bruge hinanden til sparring, hjælp og inspiration til fremtidige dome-projekter! Ambitionen er, at vi som led i ‘Det fælles bedste’ bliver færdige med at bygge selve skelettet til domen op i FCS-certificeret douglasgran fra de lokale skove omkring Hvalsø.http://www.domosgeodecicos.es
Fremtidens økologiske økonomiNiels AagaardFormålet er at give et nede-på-jorden bud på, hvordan vi kan indrette en ny bæredygtig økonomi. Hvis kapitalismens økonomiske system har overlevet sig selv og skal omstilles – hvad er det så for en ny økonomi, som skal afløse? Hvordan ser den ud (i al sin mangfoldighed) og hvilke processer kan føre os derhen. Fokus 1: Vise hvordan vi kan udvikle en bæredygtig produktion af de varer, vi anvender i hverdagen. Vores mad, møbler, tøj, energi, transport, bolig osv. – I dag er den bæredygtige eller økologiske del af den samlede danske vareomsætning på under 2%. Det er helt enkelt uholdbart og medvirker til, at vores økologiske fodaftryk svarer til 4 jordkloders ressourceforbrug. Fokus 2 er omlægning til en enkel grøn livsstil, hvor vi bruger langt mindre, lever mere enkelt, har mindre ressourceforbrug, spild og affald. Med større vægt på livskvalitet. Hvordan kan det gøres? Fokus 3 og hovedtemaet er skitsen til et alternativt økonomisk system. Lokalt baseret, bæredygtig både socialt, økonomisk og økologisk. Bæredygtig i alle led og dele: i handel, service og produktion. Baseret på deleøkonomi, fællesejede virksomheder, frivillighed, med en cirkulær økonomi, hvor affald er ressourcer. En økonomi som tager udgangspunkt i vores behov og ikke i at tjene flest mulig penge. Med egen lokal valuta og en ny type af lokale arbejdspladser, hvor der er plads til menneskene. Hvor arbejdstempoet ikke gør os syge. Hvor vi er med til at bestemme og involveret i alle beslutninger. Hvordan kan vi udvikle en sådan økonomi? Og hvad kan du og jeg gøre i praksis for at nå derhen – alene og sammen?
Gaveøkonomi og gavecirkelAnnette BuhlDet økonomiske system vi har opbygget gavner ikke længere flertallet. Verden er kommet ind i en ond spiral, hvor afhængighed af økonomisk vækst fører til gæld, bobler, kriser og bankerotter og insolvens med alvorlige konsekvenser for helt almindelige mennesker. I workshoppen vil vi vise en anden vej. En økonomi i balance, som er til gavn for både mennesker og miljø, og som skaber relationer, i stedet for afstand. Efter oplægget lærer du at facilitere en gavecirkel – et simpelt socialt værktøj til at realisere den gaveøkonomiske tænkning i praksis.
Er der noget på den anden side af omstillingen – og hvordan kommer vi deroverjørgen steen nielsenOplæg m. billeder (power point) om vigtigheden af at bane vej for den store omstilling på mange niveauer på en gang – ny økonomisk teori, konkret politikformulering og -påvirkning, nye organiseringer i lokalsamfund og erhvervsliv, praktiske forsøg og projekter med den ny økonomi, udvikling af nye værdier og syn på tilværelsen
SociokratiFrands FrydendalIntroduktion til sociokrati, en meget ny styreform som kan frigøre den kollektive intelligens og kreativitet og sætte den ved roret for små og store organisationer. En amerikansk bruger: »Efter overgang til sociokrati har vi på 3 måneder truffet flere og bedre beslutninger end i de sidste 3 år tilsammen.«
#foodcandoitAmalie ØrstedAt sætte fokus på hvordan vi skal engagere børn og unge i debat og aktiviteter om madens og vores madkulturs betydning for Det Fælles Bedste.
Hvordan kan jeg bidrage til den grønne energiomstilling?Willi ChristiansenFormålet er gennem en interaktiv workshop at drøfte hvordan den enkelte deltager i workshoppen kan bidrage til den grønne energiomstilling der, hvor den enkelte bor.
Klimacoaching for en bæredygtig hverdagPia Duus JensenHvordan kan du leve mere bæredygtigt – og hvem kan du gøre det sammen med. Workshoppen er en blanding af facilitering og samtaler, og målet er, at du går derfra med fornyet handlekraft og ideer til et mere bæredygtigt hverdagsliv.http://www.bæredygtighverdag.dk
Indiansk visdom. Workshop 1: Personlige Beslutninger i balance / Workshop 2: Kollektive beslutninger i balanceMogens JuulWorkshop 1: Personlige beslutninger i balance. Få indsigt i fire energier af væren, der sammen skaber ligevægt. Når du er bevidst om de fire energier kan du hele tiden afstemme dig selv, så du ikke brænder ud eller farer vild. I workshoppen vil du få viden til at finde nye veje til klarhed og redskaber du kan bruge med det samme. Workshop 2: Kollektive beslutninger i balance. Lær hvordan indianerne holder en rådslagning – et Council. Et Council er »demokratiets moder«. Det er designet til at skabe de bedste forudsætninger for et samfund til at overleve. Det handler om at undgå interne konflikter og bruge alle ressourcer til fælles bedste. Du vil få redskaber som du kan tage med dig hjem og bruge i dine fællesskaber. Du vil få viden om perspektiver, der hver for sig er vigtige og sammen udgør en balanceret helhed.http://www.singingwolf.easyme.dk / http://www.singingwolf.dk
Demain – FilmJørgen JørgensenClimate is changing. Instead of showing all the worst that can happen, this documentary focuses on the people suggesting solutions and their actions. Varighed: 118 mins
Grundlæggende tanker om fremtidens landbrugDem fra Farendløse MosteriVi workshopholdere fremlægger visse tanker omkring landbruget, som vi mener mangler i omstillingsbevægelsen. Dette sker som et forsøg på at skitsere en strategi for, hvordan vi får gjort landbruget til et folkeejet, folkedrevet anliggende, som mange flere mennesker kan tage del i. Tankerne præsenteres med udgangspunkt i det landbrug vi selv er ved at bygge op, nemlig Farendløse Mosteri. Vi diskuterer de idéer der har været samlingspunkter for vores overtagelse af mosteriet, og det videre arbejde der har været med opbygningen af stedet. Vi diskuterer endvidere hvordan disse idéer er blevet afprøvet i praksis her og andre steder, hvilke muligheder de indeholder, og hvilke forhindringer der er for disse muligheders indfrielse. Vi beskriver også de konkrete institutioner, som vi ser vokse ud af disse idéer, og de store behov vi står med, når vi skal omstille landbruget. Disse omfatter både organisationer (heriblandt virksomheder for kollaborativ frøavl og forædling) og kulturelle eller juridiske nybrud (nye/utraditionelle? ejerformer for ejerskab af jord). Dagsorden: – Open source hardware – Open source software – Kollaborativ bevaring og forædling – Folkelig varetagelse af biodiversiteten – Nødvendige kulturelle og juridiske ændringer/opfindelser Kom og få blæst politikensegmentet ud af din hjerne.http://www.farendløsemosteri.dk/wordpress/
Erfaringsværksted for administratorerLone ØhrbergLandsforeningen Økologisk Byggeri (LØB), Frøsamlerne og Landsforeningen Praktisk Økologi (LPØ) står for erfaringsværksted hvor vi udveksler administrative erfaringer med bl.a. medlems- og opkrævningssystemer.
Sammen om mere grønt – hvordan får vi alle indbyggere i en provinsby til at fordoble deres grøntsagsindtag?Thomas RolandHvordan får vi 100 danskere i en større provinsby til at spise dobbelt så meget grønt efter 50 dage? Kom og deltag i en workshop, der kan udvikle en konkret indsats i en større dansk by, hvor vi afprøver vejene til spise mere grønt. Danskerne vil gerne spise flere grøntsager, men den største barriere er mangel på inspiration, vanetænkning, dårlig tid til madlavning og frygt for at familien ikke kan lide det. Hvordan nedbryder vi disse barrierer? Med udgangspunkt i » Sammen om bedre mad« ønsker Coop at involvere og begejstre medlemmer og borgere ved at støtte projekter og initiativer, der påvirker danskernes madkultur. Vil du være med? Vi vil gerne have dine input og dit bidrag. Workshoppen på »det fælles bedste« kickstarter projektet, der forventes implementeret i sensommeren 2016. Coop bistår projektet med økonomi og rådgivning, men projektet udvikles og drives af jer.http://www.coop.dk
Giftfri have-kampagne med lokale vandværkerOle DallWorkshoppen skal inspirerer til sætte giftfri havedyrkning på dagsordenen sammen med det lokale vandværk. Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup vandværk er ved at planlægge en kampagnedag til foråret 2016, og med udgangspunkt i disse og andre erfaringer vil vi hjælpe hinanden igang lokalt. Desuden vil vi finde veje til at få emnet på dagsordenen til kommunalvalget.
Lær 5 af de vigtigste permagrøntsager at kende med alle sanser!NaturplanteskolenDyrkning, formering og anvendelse af permagrøntsager. Vi formerer 5 vigtige flerårige grøntsager (blandt de såkaldte VIPs), smager på dem og snakker om, hvordan man dyrker og spiser dem. Vær klar til at få jord under neglene i denne praktiske og informative workshop.Naturplanteskolen.dk
Naturtro – en moderne mytologi om, hvad vi ønsker os fra fødslen af.Finn GemyntheI bogen Naturtro hævder jeg, at vi mennesker fra fødslen af er lige så naturlige som egern og egetræer. Ja vore kæmpehjerner kan sågar sammenlignes med hele biosfæren. Ligesom kloden myldrer vore hjerner af liv – men ligesom økosystemerne lider under industrikulturens fremfærd, således gør også menneskenes sjæle. Derfor foreslår jeg, at vi freder vor egen, sunde, medfødte natur. Lykkes en sådan indre naturfredning, kan det blive til umådelig gavn og glæde, såvel for den enkelte som for samfundet. Naturen er jo det eneste fælles grundlag for alverdens mennesker, uanset religion eller ideologi. Så kampen for global bæredygtighed og verdensfred har næppe udsigt til at lykkes uden en eller anden form for samlende naturtro – den manglende mellemting mellem religion og naturvidenskab. Ergo vil jeg fortælle om min naturfilosofi, som jeg beskriver den i Naturtro. Til ære for livets og universets mirakel, og til samling om det fælles bedste.
Transformation of ConsciousnessDada KrsnasevanandaTo discuss the principles of consciousness transformation annd how it expands our mind, strengthens our endurance and inspires compassionate behaviour. To share some practical techniques for transformation of consciourness.
Fællesskabsbaseret omstilling: Transition Town i praksisMaria TemponerasOmstilling Ry har været i gang i 5 år, og involverer en stor del af lokalsamfundet. På denne workshop vi vi fortælle om principperne i det internationale Transition Initiatives Network, og få en smagsprøve på hvordan vi omsætter dem til praksis i Ry.
World Café: Visioner for en bæredygtig fremtid.Nicolas AlstrupMed værktøjet World Café udforsker vi vores visioner for en bæredygtig fremtid inden for de fire dimensioner: Socialt, praktisk/økologisk, økonomisk, verdensbillede.
Jordbrugsfonden SamsøkologiskThorkild LjørringAt inspirere til dannelse af fælleseje af landbrugsjorden for fremtiden ved »Storytelling« om hvad der er sket på Samsø, ide- og videnudveksling for at støtte yderligere initiativer rundt om i landet.http://www.okologisk Samso
etablering af økologisk og bæredygtigt bofællesskab i Lejre kommuneNiels BoyeAt få samlet nogle som er interesserede i at arbejde videre med at få etableret et eller flere økologiske og bæredygtige bofællesskaber – fremtidens boform.
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (fælles) + Bæredygtig lokal fødevareforsyning og BasisindkomstLars Myrthu-NielsenVil gerne lave et par workshops – stå for én om UBU med indlæg fra alle der deltager med noget uddannelses-relateret – det ku være: Den Grønne Friskole, Skolen for Livet, Haver til Maver, Grøn Generation, Øko-net, Jakob Jespersen m.fl. – jeg, Lars Myrthu-Nielsen koordinere det så godt som muligt 🙂 men hver enkelt skal jo selv tilmelde sig. Desuden holder Helle Wisbech fra BIEN og jeg fra Øko-net en workshop: Bæredygtig lokal fødevareforsyning og Basisindkomst – hånd i hånd for at sikre lokal forankret produktion og selvforsyning Lørdag d. 22. april ved FOLKETRÆF 2016 for økologi, bæredygtighed og omstilling Bæredygtighed og økologiske fødevarer som målsætning er der udbredt konsensus om, men hvordan bliver vi handlekraftige og giver gode hensigter konkret retning. Tænk om vi kunne skabe rammer og rum for at man selv stod for en del af den lokale produktion (salg og bytte) og selvforsyning (eget forbrug og forædling) – ville dyrkningsregnskabet, såvel i naturalier som penge se anderledes ud, hvis vi havde en fast basisindkomst (borgerløn) i Danmark – evt. suppleret med en politisk jordbrugsreform, der satte jorden fri i forhold til lokal fødevareproduktion. Hør en frugtbar dialog mellem Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder i Øko-net og Helle Wisbech, næstformand I BIEN Danmark – Netværk for Basisindkomst. Og vær med i en fælles debat derom. Arr.: Øko-net/Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis & BIEN Danmark – Netværk for Basisindkomst.http://www.eco-net.dk / http://basisindkomst.dk/
Spildevandsrensning med energioverskudPeder S. GregersenAt give et overblik over muligheden for at producere energi ved hjælp af spildevand og pilerensningsanlæg. Omfanget af energi ved hjælp af Livscyklusanalyse. Sammenligninger til andre spildevandsløsninger. Eksempler på fælles renseløsninger hvor der dannes laug eller små forsyningsselskaber.
Præsentation af LØBs debat: Håndhævning af en fornuftig lovgivning: Økologi i det Danske Byggeri!Caroline Meyer WhiteAt præsentere den problemstilling, som udførelse og projektering af byggeri i dag står med, hvor formåle ti lovgivningen, taler om at passe på ressourcer, energi og råstoffer, mens håndhævningen, gør det rigtigt svært at komme igennem med de gode eksempler, samtidigt med, at der fortsat omkring os, bygges i meget energi- og resourcekrævende materialer, der giver dårligt arbejdsmiljø og indeklima generelt.http://www.lob.dk
Pionerbyer i den bæredygtige omstilling.AlternativetPolitisk laboratorium (pola) med Alternativet. Med oplæg af medstifteren af økosamfundsbevægelsen Ross Jackson og folketingsmedlem Christian Poll. Seriøs bæredygtig omstilling kræver seriøs nytænkning. Vi er derfor en gruppe fra Alternativet der ønsker at skabe en politisk ramme for en række nye pionérbyer, som kan afprøve nye samfundsmodeller ift. økologi, selvforsyning, nye sociale fællesskaber, nye virksomhedsformer, nye økonomiske modeller osv. Hensigten med denne workshop er at bygge videre på visionen om »eksperimentalzoner« i Alternativets partiprogram og samle idéer til et nyt afsnit om »Samfundseksperimenter i den bæredygtige omstilling«, og specifikt om »Pionerbyer«. Målet er at det på sigt skal være nemmere for folk over hele landet at starte ambitiøse borgerdrevne eksperimenter med fokus på bæredygtig livsstil i byer på 1–5.000 mennesker. Igennem strukturerede forskningsprojekter vil projektet indsamle erfaring som på sigt kan bruges til omstilling af hele Danmark. Vi inviterer jer hermed til at deltage i Alternativets Politiske Laboratorium, en workshop hvor vi inddrager borgerne til at være med til at udforme vores fælles politik. Folketræffet i Lejre er et samlingspunkt for mennesker der arbejder med eller er interesseret i økosamfund og den bæredygtige omstilling. Vi ønsker netop at inddrage alle jer, lytte til jeres erfaringer og høre jeres ideer som vi herefter håber at kunne omforme til konkrete politiske forslag. Blandt de spørgsmål vi vil gå på opdagelse i er: Hvad er væsentligt for opstart af en helt ny pionérby? Hvordan samler vi den viden de eksisterende økosamfund har gjort sig? Hvordan laver vi et samfund med en retfærdig fordeling af ressourcerne? Hvordan sikrer man fællesskabet i en større by? Hvilke nye teknologier er der brug for? Hvordan sikrer vi at der er plads til alle slags borgere? Hvordan får vi mere tid til at gøre det vi hver især holder af? Vi vil arbejde med strategier for 5 forskellige områder: 1. Design fra bunden – projekter der starter på bar mark 2. Et løft af almindelige landsbyer – troen på udkantsdanmark 3. Byfornyelse – bæredygtighed i bydele af større byer. 4. Udvidelse af eksisterende økosamfund og levefællesskaber 5. Eksperimentelle strategier i omstillingsprocessen generelt (fx banksektor, industri, byggeri, uddannelse mv.) En del af visionen er at de forskellige byer ikke skal ligne hinanden for meget. Det er en selvstændig pointe at borgerne kan afprøve forskellige tilgange til udvikling indenfor en fælles defineret ramme for bæredygtighed. Nogle har måske et liberalt islæt, andre et økologisk eller socialt afsæt, og atter andre et ideologisk afsæt. Målet er at invitere folk til at leve sig vej ind i fremtidens løsninger med afsæt i borgernes drømme og visioner. Nogle er måske meget ambitiøse og drømmer stort, andre er mere realistiske og pragmatiske. Det vigtigste er at det vokser nedefra.http://www.alternativet.dk
HusbyggingsprojekteringGunnar GervinBeskrive, tegne og olanlægge et husbyggingsforløb
Få forretningssparring fra Lejres erhvervschef og mentorer fra det private erhvervsliv i LejreThomas HørdamHar du behov for uvildig sparring på en projekt- eller forretningsidé? Det Fælles Bedste tilbyder en gratis seance med erfarne erhvervsmentorer, som kan sparre med dig i fortroligt rum og hjælpe dig videre. Ønsker du at booke tid lørdag formiddag bedes du kontakte Erhvervschef Thomas Hørdam på __mailto:thho@lejre.dk__http://www.lejreerhvervsforum.dk/
Udkast til et brætspil: Grundlæg et økosamfundEberhard BechtleAt komme med gode ideer til et sjovt brætspil, der kan udbrede kendskab til økosamfund. Spillet skal være underholdende og humoristisk opbygget som et kooperativt spil med en tvist – nogle spillere kan for eksempel have deres egne dagsordener.
Konflikthåndtering – Live-mægling og Hands on!Birthe Blåbjerg JakobsenVores erfaring er, at utrolig meget energi i gruppekulturer bruges på at tackle manden i stedet for at spille bolden, og tid går med personfnidder og ineffektive møder. Mødes forskellighed omkring værdier, visioner, kompetencer istedet med forståelse, fremmes både visioner og resultater. Uanset hvor dygtige og kloge vi er, så er konflikter tilbagevendende! Derfor er det en gave for fællesskaber der ønsker at »erobre fremtiden«, at nogen har kendskab til håndtering af konflikter – og om nødvendigt, til mægling mellem stridende parter. Få en intro til hands-on kursus i konflikthåndtering, hvor du også oplever live-mægling. UNDERVISER Birthe Blåbjerg Jakobsen. Kunstnerisk leder i Forumteatret Prisme. Arbejder som skuespiller, konfliktmægler, instruktør. Har som den første i Danmark modtaget midler fra Statens Kunstfond til udvikling af forumteater. Bor på Friland. MÆGLER Ditlev Nissen. Arbejder som underviser, facilitator og konfliktmægler i Involvering.Nu. Har boet i og arbejdet med fællesskaber i 20 år. Kommende beboer i Permatopia.http://www.forumteatretprisme.dk
Erfaringer med reparationsværksted siden 2001 fra Høje-TaastrupKnud Anker IversenAt formidle erfaringer med at have et værksted der reparerer det som »ikke kan betale sig« at reparerehttp://www.mec-ht.dk
Del dine omstillingsinitiativerJens HansenKom til vores workshop og blive en ambassadør til kortlægningen af omstillingsinitiativer i nærheden af dig! Du få en forklaring over projektets ide og vision, og vi vil introducerer dig til den digitale side af projektet – en webbaseret database over danske omstillingsinitiativer. Derefter udfylder vi klistermærker med omstillingsinitiativer og sætter dem på kortet. Endeligt får du som fremtidige »Del dine omstillingsinitiativer«-ambassadør et sæt med plakat og klistermærker med hjem, så du kan lave din egen lokale deling af omstilllingsinitiativer derhjemme.
Klimaansvarlige investeringer i kommuner og pensionskasserKatrine EhnhuusFormålet er at informere om to af klimabevægelsens initiativer – AnsvarligFremtid (der arbejder for at få pensionskasser til at frasælge investeringer i fossil energi) og AnsvarligKommune (der arbejder for at få kommuner til at frasælge investeringer i fossil energi) samt at inspirere andre, til hvordan de kan hjælpe med at fremme initiativerne.http://ansvarligfremtid.dk/
Energimedicin – lær at passe på dig selv i en hektisk hverdagRikke BendixenOfte glemmer vi at tage vare på os selv i en travl og hektisk hverdag. Med denne workshop vil du få en øget bevidsthed om hvilke faktorer, der påvirker dig negativt – samt en viden om, at der er rigtig meget, du selv kan gøre for at ændre på det. På workshoppen vil du blive præsenteret for en række enkle, men effektive teknikker, som kan ændre din hverdag til det bedre.http://www.danskekinesiologer.dk http://www.kinesiologi-butikken.dk
Rundvisning på det økologiske Landbrug HegnsholtJohanne SchimmingRundvisning på gården – høns, kyllinger, får med lam, grise. Jeg fortæller undervejs om vores principper, og lidt om min vej til hvor jeg er i dag. Jeg vil især have fokus på vores høns og kyllinger, og her kan vi også tale om, hvordan man kan holde kyllinger og høns til selvforsyning og på en enkel måde (også selvom man ikke nødvendigvis har en bondegård).http://www.hegnsholt.net
Mobile hønsehuseNiels NørskovInformation og dialog om integreringen af mobile stalde, her til æglæggere, i de små og mellemstore landbrug, men også i de større haver, samt i byernes forskellige institutioner. De mobile systemer er en bæredygtig produktionsform, som bringer husdyrholdet med rundt i sædskiftet, samtidig med at der laves super højkvalitets produkter. Vi vil her snakke om græsæg, da hønsene modsat de normale produktionshøns, for grønt græs hver dag. Der er mange smarte løsninger allerede, men flere er på vejGræsæg.dk
Griselaug- erfaringer med økologiske frilandsgrise i et fællesskab.Anders RasmusssenFortælling om vores erfaringer med et griselaug fra at finde sammen om et fælles projekt, til etablering af forening, love og forhindringer, over anskaffelse af dyr, fodring, slagtning og alt derimellem. Fortælling, billeder og debat/spørgsmål fra deltagere.
Kom i gang med indendørs ormekompostering!Bryan Traum (EcoEgo -- Green Living Made Easy)Kom og få en introduktion til indendørskompostering. Lav din egen kompostbeholder og kom i gang med at kompostere med orme indendørs og året rundt. selv i en lejlighed. Det er nemt. Det er sjovt. Kræver ikke meget plads. Kompostormene tilbydes til alle deltagere.https://www.youtube.com/watch?v=kKEI0hd91Co
Frøsamlerne – et Noahs ark-projektBirgit Brink LorenzAt fortælle om Frøsamlernes betydning i den overordnede sammenhæng, men også om Frøsamlernes arbejde generelt og lokalt.
Permakultur - netværk og læringCathrine DollerisJeg fortæller om forskellige måder at sætte forbrug og CO2 udslip ned på igennem permakulturen. Jeg inviterer også deltagerne til at fortælle lidt om deres klimavenlige vaner.
Helbredende naturCarsten Ørting AndersenAt arbejde for vidensdeling og netværk inden for terapiformer der anvender natur, havebrug, landbrug og dyr. Mange af de samme teoretiske og metodiske referencer afspejles i de forskellige terapiformer. Som en »grøn« tråd går relationsarbejdet med naturen, der også er en forudsætning for en succesfuld omstillingspraksis.
Skovhaver i UKCandela VargasUK pionérede udviklingen af skovhavekonceptet i 80’erne og er nu et af de lande med fleste skovhaver i tempereret klima. Jeg har rejst fra Cornwall i syd til Skotland i nord med et skovhaveforskningsprojekt og besøgt 10 forskellige skovhaver. I denne workshop vil jeg præsentere dem, så vi kan lære af englændernes erfaring.
Økosamfund på fritidsbasisAnne MarieAt samle mennesker som gerne vil etablere økosamfund på fritidsbasis på Sjælland. Jeg vil gerne samle en gruppe til etablering af dette. Mange vil gerne økosamfundslivet men måske vil mange det også fx samtidig med at bo i byen og så have et hus i et fritidsøkosamfund, bæredygtigt, selvbygget og som også kan lejes ud til turister med andre ønsker end almindelige sommerhuse samt fungere som kursusted og nogle uger om året lånes ud til fx kræftramte med rekreationsbehov
Lokalorganisering af foreningsnetværkSandra VillumsenLandsforeningen Praktisk Økologi har i 3 år arbejdet strategisk med at organisere foreningens medlemmer over hele landet. Vi har ønsket en decentral organisering af aktive, lokale medlemmer baseret på en tillidskultur. Målet er at skabe en bevægelse for bæredygtig levevis, der vægter det nære, involverende og aktive foreningsdemokrati, som kan være drivkraften i en dannelsesproces, der kobler hoved, hænder og hjerte sammen. I de mere end 35 netværk over hele landet er der gjort vigtige erfaringer, men det er en stadig udfordring at konsolidere alt det arbejde og de erfaringer der er gjort indtil nu. Værkstedet vil sætte fokus på organiseringen af mennesker i aktive netværk, og ønsker at samle erfaringerne fra folketræffets deltagere. Hvordan vi kan fortælle de gode og praksisbaserede historier, som kan inspirere den brede befolkning? Og hvad det er vi kan, og gerne vil sammen, for den praktiske økologi og en bæredygtig omstilling?
Hesselbjerggaard – Et multifunktionelt økologisk landbrug i Lejre.Michael SvaneHesselbjerggaard er på 38 Ha i Lejre, og er blevet drevet økologisk de sidste 15 år. Produktionen er baseret på naturpleje, men vi har også værksthus grønt, frugt og bær og fjerkræ. Vi er selvforsynende med strøm, renser selv spildevandet og vi har planer om at blive endnu mere bærdygtige. Vi ser på udviklingen, resultaterne og på hvor lang tid ting tager.
Hvor bliver Økolandsbyen til det bæredygtige villakvater.Rebecca Bang SørensenAt samle folk der ved noget om bæredygtig hus og by opførelse for at snakke om hvordan en Copy-Paste model kan gøre »økolandsby« konceptet masseproduktons venlig. Vi er en nyopstartet gruppe der arbejder for at etablerer et bæredygtigt boligfællesskab nær københavn.
Rygeost – Slow Food demonstrerer en unik dansk delikatesseCarsten Lundinghttp://www.slowfoodcopenhagen.dk
Dobbelt så meget stråtagJørgen Kaarup / Straatagets KontorDen danske tækkebranche vil have stråtaget tilbage til byerne, fordi det er det mest klimavenlige og bæredygtige af alle tage. Stråtaget er smukt, fleksibelt og lige så brandsikkert som andre tage og derfor velegnet til alle typer nybyggeri. I Holland stormer stråtaget frem på moderne byggeri. Kom og se eksempler på nutidens overraskende stråtage, som ligger på alt fra boligblokke over rådhuse og plejehjem med tækkede vægge til flotte, arkitekttegnede villaer. Jørgen Kaarup fra Straatagets Kontor er journalist og fhv. tækkemand. Han har skrevet flere bøger om stråtage og er nu daglig leder af tækkemændenes branchekontor.http://WWW.Straatagetskontor.Dk
Træhus Bornholm og udbredelse af økologisk byggeriMads KissowWorkshoppen har til formål at skildre og diskutere udfordringer, muligheder og idéer til udbredelse af økologisk byggeri og udfordring af bygge- og planlov. Med udgangspunkt i egne erfaringer og særligt nylige og kommende udfordringer på Bornholm – både i nybyggeri og renovering – vil jeg trække tråde fra permakultur, økobyg og hverdagsudfordringer og facilitere debat og erfaringsudveksling. Hvordan realiserer vi økobyg for og med bredere dele af befolkningen? Hvordan organiserer vi en kultur om gensidig hjælp og selvorganisering indenfor byggeri? Hvordan gør vi økologisk byggeri sammenkoblet med permakultur til motorer for stærke og kritisk bevidste lokalsamfund?
Lokale Valutaer Fremmer Lokal OmstillingDitlev NissenBytte-, dele- og gaveøkonomi er sammen med lokale valutaer nye muligheder i skabelsen af levende lokale og sociale økonomier. Erfaringer fra andre lande viser, at velfungerende regionale valutaer fører til øget jobskabelse, tættere kontakter mellem producenter og forbrugere, kortere transportafstande og lavere energiforbrug.http://www.levendelokalsamfund.dk
Hvordan får vi de andre med?Dan Boding-JensenPåstand/præmis for workshop: Erkendelsen af behovet for og lysten til at bidrage til Grøn omstilling er fortsat ikke forankret bredt (nok) i den danske befolkning. Dertil er det i praksis (oplevet og reel) umuligt at leve bæredygtigt for en meget stor del af befolkningen. Så hvordan får vi de andre med?
Bæredygtighed og bevidsthedKathrine Elizabeth Lorena JohanssonI denne workshop vil vi lege med begrebet «bæredygtighed». Vi stiller spørgsmålet: hvad er bæredygtighed? Er der en ramme bag ordet, som let skaber fælles forståelse? Mange forbinder bæredygtighed med økologiske landbrug og vedvarende energi. Men områder som individuel og social selvforståelse spiller også en rolle. Bæredygtighed er både noget vi har viden om, og noget vi skaber. Men det er også noget vi er. Udfra en kortere præsentation fra workshoppens to oplægsholdere, vil vi skabe levende dialog om de mange måder hvorpå bæredygtighed er en del af os selv.
Den skabende legeplads – et samfundperspektivSteen MøllerOm små halmhuse, røgvaskere, spildevand der bliver til mad, ovne der laver varmt vand og el, om total off-grid løsninger. Vil du være med til at købe en fabrik, som vi sammen laver til en legeplads der skaber kultur og produktion
Omstillingens nødvendige opgør med umyndiggørelse, fremmedgørelse og stressNadja U. PrætoriusAt bevidstgøre om konkurrencesamfundets primitive menneskesyn og den sygdomsfremkaldende umyndiggørelse og rovdrift på borgernes ressourcer, så de reelt er udelukket fra at tage del i de demokratiske processer i omstillingen til bæredygtige fællesskaber.http://www.pemanadja.dk
Bæredygtighed i uddannelsessystemetHelene Meden HansenDenne workshop skaber rum til debat om bæredygtigheden i uddannelsessystemet. Bæredygtighed og økologi er ellers blevet til modeord når det f.eks. gælder landbrug, men der er langt fra ord til handling når det gælder uddannelsen af den kommende generation af faglærte. Med denne debat-workshop vil vi først og fremmest sætte fokus på emnet og bringe folk sammen fra forskellige foreninger og retninger. Vi lægger op til at danne en platform på tværs af de relevante netværk, der kan arbejde for denne udvikling af vores uddannelser i en bæredygtig retning og skabe fokus på udfordringen. Det håber vi at kunne gøre med denne workshop, og vi har inviteret relevante personer fra LØS, LØB, Permakultur Danmark og Økologisk Landsforening. Derudover har vi inviteret en nyuddannet tømrer og bygningssnedker. Elever fra Kalø Økologiske Landbrugsskole står for workshoppen.
Bæredygtighed på højskoler - erfaringsudveksling med andreRasmus VincentzWorkshoppen tager udgangspunkt i, at vi er mange der har lært noget om bæredygtighed på højskoler, og nu vil vi gerne udveksle med andre, fra andre højskoler og alle mulige andre steder. Desuden ligges der op til at skabe meget mere højskole i hele samfundet, fordi vi mener højskoler kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber og lære at tage del, som der er brug for til at sikre en bæredygtig omstilling.
Tøj – bæredygtige klæderThea HestbjergAt diskutere tekstilforbruget. Hvad er problematisk. Hvilke materialer er gode/bedre end andre. Hvad er bæredygtig tøj-forbrug?
Den bæredygtige hverdagMarie DaugaardVi kommer omkring forskellige elementer af hverdagen, hvor vi kan ændre små vaner, der alle peger i en mere bæredygtig retning. Emnerne vil være madspild, økologi, uønsket kemi i hverdagen og affaldsminimering og sortering.
Landbrugets FremtidRasmus Blædel LarsenHvor skal dansk landbrug hen? En workshop der tager udgangspunkt i Ph.d. Rasmus Blædel Larsens forskningsprojekt Landbrugets Fremtid. Efter et kort kondenseret rids af situationen samt præsentation af de aktuelle fremtidsscenarier, der er på bordet, vil deltagerne gå i grupper hvor man diskuterer sig frem til en svar på spørgsmålet: Hvilke muligheder har vi som landmænd og borgere i Danmark, for at sikre en fødevareproduktion under miljø- og dyrevelfærdsmæssige og under etiske og sociale forhold vi kan stå inde for? Workshoppen vil holde sig inden for den virkelighed vi står i og de bud på en vej frem vi finder skal være praktisk realisable bud. Hvis muligt forsøger vi at skrive budene sammen til en samlet tekst, der kan være en kronik, et læserbrev eller et politisk indspark.
Økologi og bæredygtighed på skemaetLene Rank AndersenFormålet med denne workshop er at skabe fokus på hvordan økologi og bæredygtighed kan komme på skoleskemaet i både folkeskolen og gymnasiet.
Projekter som centre for bæredygtig udviklingNiels HolckAt give konkrete værktøjer for at gøre økolandsbyer og andre lokale projekter til centre for den bæredygtige udvikling i lokalområdetandelstanken.dk/langeland
Bæredygtige ferierDitte Kathrine EngelstoftegårdI samarbejde med deltagerne udvikles: Definition af »bæredygtige ferier« (hvad kan begrebet rumme) Metode- Brainstorm Valg af de tre bedste forslag til hvad bæredygtige ferier kan være Metode – afstemning Bæredygtigt indhold i ferien Metode – gruppediskussion og fælles fremlæggelse af beslutninger Målgrupper af feriegæster Metode – gruppediskussion og fælles fremlæggelse af beslutninger Målgrupper af Værter Metode – Brainstorm Hvad skal der til for at du vil vælge en bæredygtig ferie? Metode – Fælles samtale Hvorfor er det en god ide for de udvalgte feriersteder? Metode – Fælles samtale Opsamling og fortælling om hvor projektet pt. er (der er mulighed for ændringer i programmet)
VideoworkshopKatja Hemming HansenPå to timer bliver det klart for dig, hvorfor du skal bruge video som en del af din online markedsføring, og hvordan du kommer i gang med at lave video med din mobiltelefon. Workshoppen indeholder en øvelse. Så medbring din smartphone – helst iPhone.pinkbird.dk
KlimapilgrimsvandringHanna SmidtNår vi vandrer alene eller sammen med andre, sker der noget. Rytmen og enkelheden får os til at samles om det, der er vigtigt. Som klimapilgrimme går vi for klodens fremtid. Gå med – og vi vil sammen reflektere over vores relation til naturen, byen og klodens klima.
Vildere natur i Danmark på naturens præmisserRune Engelbreth LarsenPower Point-foredrag om, hvordan vi har svigtet naturen, og hvorfor de nuværende nationalparker ikke gavner naturen i særlig høj grad. Forfatter og idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen, der senest har skrevet bogen ‘Den danske naturs genkomst’ og er medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening beskriver et alternativ: »Hvis vi bestræbte os på en ambitiøs naturindsats ved at udsætte flere større planteædere og tillod naturens frie gang i en række større naturområder, hvor potentialet allerede findes, kunne vi etablere udgangbetingelserne for vild(ere), mere artsrig og selvforvaltende natur på over tusind kvadratkilometer af offentligt ejet natur i Danmark – og dermed uden at komme i konflikt med private lodsejere. Det handler kort fortalt om større naturarealer med potentiale for mere naturforvildelse og mindre naturforvaltning…« 1 t. 45 min. inklusiv foredrag, kort pause og tid til spørgsmål og debat.
Det nede på jorden, vi skal ud i naturen – det fælles bedste urtesalt/urteteFreja Lund Johnsen(Beskrevet af Luna Sofie Desezar)
Hvad er et væredygtigt menneske?Christian DietrichsenUndersøgelse af begrebet Væredygtighed. Vi skal ændre vores bevidsthed og den måde vi ER i verden, for at løse problemstillingerne.
Introduktion til Community OrganisingAndreas LloydCommunity organising er kunsten at organisere lokale borgere og fællesskaber til at engagere sig, arbejde sammen og opbygge magten til at skabe bæredygtige forandringer i deres lokalsamfund. Barack Obama fik sin politiske uddannelse som community organiser i Chicago i 1980erne, og det var denne tilgang, der formede hans vellykkede politiske kampagner. Denne workshop giver en kort introduktion til redskaberne og teorien bag community organising, så du kan komme godt i gang med at organisere dit lokalsamfund og bane vejen for en bæredygtig omstilling.
Cirkel m. talestavDorte Lykke HolmFormål: Møde sig selv – heale, skabe balance og fred. Generere kraft, klarhed og fokus Være en del af helet – og bidrage til helet i cirklen. Indhold: Vi bruger de oprindelige folks »TalkingStick« og oplever det flow der er i samvær når vi lytter til hinandens »karsken bælg«
Kampen om fortællingerne – Er der brug for en spirituel landsforening?Rolf JacksonHvornår bliver fortællinger om samhørighed til en hindring for det fælles bedste? Samfundet står i en voldsom brydningstid og bag politiske konflikter ligger en virkelighedskonflikt, som i dag ikke er en del af den offentlige samtale eller tænkning. Vi vil gerne åbne debatten ved at invitere folk til at bygge bro mellem forskellige åndelige og religiøse fortællinger. I dag kæmper vi nemlig ofte om fortællingerne i stedet for at se på essensen. Det skaber uundgåeligt splittelse og konflikt og bringer os i modstrid mod det essentielle budskab om samhørighed, som er kernen i de fleste åndelige retninger. Dermed strider tankeskolernes praksis med deres idé. På denne workshop vil udforske muligheden for at lave en landsforening som har til formål at fremme forståelsen af den bagvedliggende virkelighedskonflikt, stoppe diskriminering af åndelige tankeskoler og bygge bro mellem forskellige fortællinger.
cob-byggeri og om at bo i et cob-husBjarne Grube WickstrømHer viser vi hvordan man blander cob. Vi fortæller om hvordan man skaffer materialerne og hvordan man bruger demhttp://www.oekobyg.dk
Rpair Café Danmark – Dont throw it out – fix itAnja NielsenAt vise hvor hyggeligt og let det er at stable en Rpair Café på benene hvorsomhelst i Danmark. På Repair Caféer får vi ting til at holde længere og minimerer derved overforbrug og affaldsmængder.er på vej 🙂
Spagnum fri dyrkningTeresa FresuFor alle: brug af kikkerten mikroskop til observation af orme og kompost prøver med forskellige grader af modning Salg af kompost pose Udveksling af Østergros frøhttp://www.oestergro.dk
Mine ønskede økonomiske og sociale reformer i DanmarkRoss JacksonKonkrete forslag til en politisk/økonomisk reform program på vej mod en bæredygtig og retfærdig fremtid.http://www.occupyworldstreet.org
Bedre genbrug af ressourcerneMarie Kirstine PilegaardGenbrug er et vigtigt tema i kampen for at reducere ressourcespildet. I Workshoppen diskuterer vi muligheder i materialegenbrug og cirkulær økonomi, samt hvordan vi kan vi øge kvaliteten af de genbrugte ressourcer i hverdagen.
»Danske ingeniører og arkitekter – fra miljøets frontkæmpere i 1986 til miljøets skjulte fjender i 2016 – hvad skete der?«Sergio G. FoxAt gøre opmærksom på med foredrag/workshop at Se workshop titel.
Del dine omstillingsinitiativerAndreas WolfKom til vores workshop og blive en ambassadør til kortlægningen af omstillingsinitiativer i nærheden af dig! Du få en forklaring over projektets ide og vision, og vi vil introducerer dig til den digitale side af projektet – en webbaseret database over danske omstillingsinitiativer. Derefter udfylder vi klistermærker med omstillingsinitiativer og sætter dem på kortet. Endeligt får du som fremtidige »Del dine omstillingsinitiativer«-ambassadør et sæt med plakat og klistermærker med hjem, så du kan lave din egen lokale deling af omstilllingsinitiativer derhjemme.
Bæredygtig fiskeripolitikJørgen HolstKl. 13.00–14.00 : Bæredygtig fiskeripolitik V/Søren Egge Rasmussen MF Enhedslisten og Søren Jacobsen: (Foreningen Skånsom fiskeri).http://sjaelland.enhedslisten.dk/
Rød/grøn landbrugs politikJørgen Holstkl. 14.00–15.00 : Rød/grøn landbrugs politik v/ Jørgen Holst, lokal øko- andmand/Enhedslisten.http://sjaelland.enhedslisten.dk/
Lav din egen plantejordKarna MajDer er ingen grund til at købe poser med plantejord fyldt med spagnum. Du kan lave din egen plantejord på grundlag af havens egen kompostbunke. Planterne vokser godt heri og kommer lettere i gang, når de bliver plantet ud.
Høns for Dummiesstella randalFolkeoplysning – lær hvor let det er at holde egne høns – og dermed bidrage til udfasning af burhøns og buræghttp://havelyst.dk/haver/stellas_have/havebeskrivelse.html
Permakulturhaven MyrrhisKaroline Nolsø AaenIkke helt sikker endnu. Bliver enten en præsentation af vores LAND Center og aktiviteterne her, eller en præsentation af et nyt andelsjordbrug, som vi er ved at starte op.
The Wisdom TreeDada KrsnasevanandaTo share a Native American ritual for finding guidance in nature.
Lejre FolkemosteriLejre Folkemosteri v/Inge OlsenKom og se hvad vi har fået ud af et lokal initiativ og støtte fra Lejre Kommune. I Kisserup landsby blev der i 2015 etableret et folkemosteri, hvor borgere i Lejre kommune kan komme og selv moste deres æbler. Vi viser lokalet frem med kværn, stor hydraulisk presse og pasteuriseringsapparat og fortæller om, hvordan vi har organiseret foreningen. Hvordan familier kan komme og moste sammen med andre familier og på den måde få et arbejdsfællesskab. Det er støtten fra Lejre Kommune, der har givet muligheden for etableringen og samtidig givet aktivitet i et landsbysamfund.
madspild og skraldeordningChristian Krog RasmussenFormålet er at oplyse omkring supermarkedernes kæmpe madspild og samtidigt give praktiske råd til hvordan man selv kommer godt i gang med at skralde – en måde at få gratis, ofte økologiske råvarer, der intet fejler.
Opstart af et nyt nationalt skolehavenetværk!Karen Stevnbak AndersenVil du være med i opstarten af det nye skolehavenetværk? Der spirer og gror skolehaver op rundt omkring i hele Danmark, som aldrig før. Skolehaver i mange forskellige former og afskygninger. Men der har længe manglet et netværk hvor alle vi i den brogede, mangfoldige skolehavefamilie kan mødes på kryds og tværs. Det spirende skolehavenetværk er tænkt som et sted for udveksling af praktiske erfaringer, viden og GLÆDE om skolehaver – netværket har ikke noget kommercielt sigte. Netværket er åbent for alle og er forankret i Naturvejlederforeningen. Initiativtagerne til Skolehavenetværket er Karen Stevnbak Andersen, naturvejleder og mangeårig skolehaveentusiast i Haver til Maver og Københavns Skolehaver og Camilla Friedrichsen, naturvejleder og mangeårig skolehaveentusiast i Københavns Skolehaver. På denne workshop vil Karen fortælle om tankerne bag det gryende netværk, og derefter vil der være tid til, at deltagerne på workshoppen kan komme med deres kommentarer, indspark, tanker, erfaringer og behov for, hvad et sådant netværk skal indeholde. Deltagerne vil desuden blive inviteret med til det første netværksmøde i juni måned.
Meningsfulde fællesskaber med plads til – og brug for alle.Lis EllemandInspirere med erfaringer fra Vimby (Velkommen I MI BYdel), som med butikker og produktioner skaber rum for samarbejde med beboere, virksomheder og kommune. VIMBY udvikler meningsfulde arbejdsfællesskaber for frivillige – både ressourcestærke og sårbare, og er samtidig grundlag for dagtilbud til mennesker med særlig behov i dagtilbud. Denne kombination giver et sted fyldt med forskellighed, menneskemøder og aktiviteter.http://www.vimby.dk http://www.andelssamfundet.dk http://www.landsbyliv.dk
Dobbelt så meget stråtagJørgen Kaarup / Straatagets kontorDen danske tækkebranche vil have stråtaget tilbage til byerne, fordi det er det mest klimavenlige og bæredygtige af alle tage. Stråtaget er smukt, fleksibelt og lige så brandsikkert som andre tage og derfor velegnet til alle typer nybyggeri. I Holland stormer stråtaget frem på moderne byggeri. Kom og se eksempler på nutidens overraskende stråtage, som ligger på alt fra boligblokke over rådhuse og plejehjem med tækkede vægge til flotte, arkitekttegnede villaer. Jørgen Kaarup fra Straatagets Kontor er journalist og fhv. tækkemand. Han har skrevet flere bøger om stråtage og er nu daglig leder af tækkemændenes branchekontor.http://WWW.Straatagetskontor.Dk
Normal is overJørgen JørgensenAward-winning filmmaker and producer Renée Scheltema spend 4 years to create a Feature Documentary with a focus on the big picture of why humans have inadvertently been putting our planet in peril: climate change, species extinction, the depletion of critical natural resources, and industrial control of our food production. The film examines how our economic and financial system connects all these issues and offers solutions which could be implemented immediately. From practical everyday fixes to rethinking the overarching myths of our time, this film is intended to challenge viewers on many levels and most of all to offer hope. Varighed : 90 mins
Rundvisning på speciallandbruget MuldAne HoffmeyerAne og Jens viser rundt på deres snart økologiske gård, hvor de dyrker så mange forskellige ingredienser til god mad, som overhovedet muligt. De kommer omkring emner som fødevarekvalitet, landbrug, biodiversitet, selvforsyning og dyrevelfærd. Adresse: Eriksholmvej 26, 4390 Vipperød, tlf 61663611Muldpaanettet.dk
Grøn spildevandsrensning med tagrør og gul irisRene KilianFormidling af et nyt type grøn spildevandsrensning, det beplantede filteranlæg. Det er et anlæg som kan rense på 16 m² alt spildevand fra en husstand. Yderligere fortælles om fordelene at gå sammen om et rensningsanlæg. i den forbindelse vises på de nyeste udvikling hvor man rense husstandens spildevand på kun 5 og afhængig af kommunens rensekrav sågar på 2,5 m² per husstand.http://www.kilianwater.com
Spagnumfri dyrkningJulie Priess HansenAt formidle om hvordan man kan anskaffe og lave spagnumfri pottemuld og såjord. Vi vil muligvis have nogle 30 liters sække med kompostbaseret pottemuld fra Farmergødning, som kan købes af deltagerne. Vi vil også fortælle om, hvilke udfordringer man skal være klar over når man dyrker i kompostbaseret jord.
KogræsserforeningerStella RandalUdbrede kendskabet til – og anvendelsen af – kogræsserforeningen som værktøj til udfasning af lavt dyrevelfærd i landbrugsindustriens kødproduktion.
Forskellige workshops og paneldebatterEnhedslisten v/Jørgen Holst1) økosocialisme 2) progressiv og økologisk landbrugspolitik 3) Rød/grøn omstilling af energi politikken 4) internationale kativiteter 5) andet
Korndyrkning og bearbejdning i småskalaDorte ErnstSkabe rum for erfaringsudveksling – viden om sorter, erfaring med dyrkning, majemetoder, tærskning, tørring, opbevaring og alt det man efterfølgende kan bruge dem til.
Introduktion til biodynamisk havebrug og sunde afgrøderLars MikkelsenKom og hør hvor let det er at dyrke sin have biodynamisk. Lær at bruge såkalenderen, hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Vi skal også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet og dette er videnskabeligt bevist/sansynliggjort.
1) Cultivating Permanence – Meditation through Permaculture Eyes. 2) Transformation of Consciousness 3) The Wisdom TreeDada Krsnasevananda1) 1) Cultivating Permanence – Meditation through Permaculture Eyes. a. Purpose: to discuss the importance of spirituality in a complete worldview such as permaculture and to share a powerful meditation technique described in terms of permaculture concepts. b. Content: Explanation, practice, discussion c. Time: 2 × 45 minutes d. Place: Preferably an indoor space where 20 people could sit in a circle but can do in a garden if the weather is nice and no space available indoors. e. Audience: Adolescents, adults f. Equipment: Flip Chart, cushions 2) 2) Transformation of Consciousness a. Purpose: To discuss the principles of consciousness transformation and how it expands our mind, strengthens our endurance and inspires compassionate behavior. To share some practical techniques for transformation of consciousness. b. Content: Explanation, practice, discussion c. Time: 2 × 45 minutes d. Place: Medium sized room e. Audience: Adolescents, adults f. Equipment: Projector, screen, chairs/cushions 3) 3) The Wisdom Tree a. Purpose: To share a Native American ritual for finding guidance in nature b. Content: Explanation, practice, discussion c. Time: 2 × 45 minutes d. Place: Park e. Audience: Adolescents, adults
Det nede på jorden, vi skal ud i naturenLuna Sofie Desezar FrederiksenIdeen med denne workshop er at få et tættere forhold til den natur og som ligger lige rundt om hjørnet, i grøftekanten under fusserne, kort sagt, naturen der hvor vi er! At vække interessen for selv eller sammen at gå på opdagelse, lære at botanisere, dvs. kende planter og urter fra hinanden, deres praktisk brug/medicinske brug. At lære af hinanden og lære af naturen.
NaturforbindelseHelle KibsgaardEn nøgle til ro og kærligt samarbejde med naturen Er du sådan en, der kan ses kramme træer på øde steder?! Kom og lær værktøjer som er bevaret gennem århundreder hos Inka folket i Andesbjergene. Værktøjer til at kontakte steder i naturen, udveksle energi og kommunikere med naturen direkte. Jeg har gennem mange år arbejdet med og undervist i disse værktøjer. Se eventuelt http://www.inkatraditionen.dkhttp://www.inkatraditionen.dk
Mobilisering til omstilling gennem kunst og forestillingerFrederikke OldinEn stor del af befolkningen kan ikke se, hvordan de i deres levede hverdagsliv skal kunne arbejde for omstillingen. Der mangler fortællinger, scenografier og indtryk, der kan gøre det muligt for dem at forestille sig deres hverdag i en omstilling. Fremtidsfabrikken vil derfor arbejde med erfaringer fra hverdagsliv i omstilling og forestillinger om hvordan livet under og efter omstillingen vil blive. Formatet ligger endnu ikke fast, men der bliver brug for, og plads til, både omstillere og ildsjæle, som vil dele deres erfaringer, og for kunstnere og kreative skabende, som vil bygge på disse erfaringer i deres skabende arbejde.
LeslåningJohan FastLære haveejere etc. at slå med le
Startpakke for økosamfund – do’s and don’ts!camilla Nielsen-EnglystDet handler om, hvordan man med udgangspunkt i andre økosamfunds gode og dårlige erfaringer kan starte processen på – og nå i mål.valsømaglevej 71
jeg har ikke bestemt mig endnu – Ursula, du hører nærmere:)Karen Abrahamsson Fornyet Energi
Økologiske byggematerialer – find vej i junglenLars JørgensenI dette oplæg, præsenteres spektret af økologiske byggematerialer i relation til funktion, indholdsstoffer samt en »gør-det-selv« vurdering af, hvornår et produkt er »økologisk«, ud fra livscyklus faserne, fra råstofudvinding til bortskaffelse/genbrug. Der ses ligeledes på fordele eller ulemper i forhold til de tilsvarende traditionelle materialer.
Borgerdag – 3. onsdag i månedenNicholas Nyrop Vinthen
Borgerdag – 3. onsdag i månedenPatrick Lundgren
Skole og grøn omstillingNadia R. RathjeDen Grønne Friskole på Amager og Skolen for livet fra Møn og Træstubben – urbant udviklingsværksted/omstillingsformidling for børn i alle aldre og Kærlighed til Bier. natural beekeeping samtØstergro – Danmarks eneste taghave flytter vores skoler og aktiviteter til folketræffet og slår lejr. Vi holder skole her i disse dage for at inspirere til – og lære noget om, hvordan skole, læring og grøn omstilling hænger sammen. På lejren holder vi åben skole: Vi samtaler, danser, lave mad over bål, syr, laver yoga, teaterlege, demokratiskole og meget mere. Kom forbi og kig, snak med os, eller måske er der plads til at du kan være med til noget på et værksted. Du kan også deltage I et af vores programsatte arrangementer. programsatte workshops: Fredag kl. 13.00: Peter Henriksen og Skolen for Livet afholder workshop om Natural Beekeeping. For Alle. fredag kl. 16–17: Børnesamtale. Børnene fra Den grønne Friskole og Skolen for livet taler med hinanden og andre børn, der er plads til i teltet, om, hvad grøn omstilling og god skole er for dem. lørdag kl 12: Cirkus Yoga – for så mange børn og voksne, der er plads til i vores telt. lørdag kl. 15: Historiefortælling. Kom og lyt til en fortællingdengroennefriskole.dk/ skolenforlivet.blogspot.dk/