DET FÆLLES BEDSTE handler om at udveksle tanker, varer, ideer, erfaringer og eksempler om omstilling, økologi, bæredygtighed til DET FÆLLES BEDSTE. Hvor er vi, hvor vil vi hen, hvad kan du, hvad kan jeg, hvad kan vi sammen?

DET FÆLLES BEDSTE kalder på en bred samtale i en bred kontekst. ALLE må byde ind med stort som småt, og med de færdigheder, kundskaber og timer man har. Du kan være med til at planlægge hele baduljen, stå for en workshop, lave en udstilling, arrangere en debat, rydde op, eller hvad med at være en del af “mødregruppen”, som er vores omsorgspersoner, der under folketræffet står klar med information, plaster og vejvisning? Ligegyldigt, hvad du kan, så er der en plads til dig.

Folketræffet er skabt for at give dig overskrifter og inspiration til, hvilke aktiviteter, workshops, popups, boder til markedspladserne eller kunstinstallationer – netop du – vil byde ind med til DET FÆLLES BEDSTE


 

Følgende er hovedoverskrifterne for de fælles undersøgelser, som vi gerne vil lave til folketræffet DET FÆLLES BEDSTE:

 1) Hverdagslivet med økologi, bærdygtighed, omstilling og GLÆDE

DET FÆLLES BEDSTE kalder på alle, de små og store løsninger, tanker, modeller, ideer og erfaringer, som gælder hverdagslivet. Hvordan skaffer vi alle de fornødenheder, som mennesker nu engang har brug for, for helt basalt at kunne overleve: Mad, vand, ly, varme – Hvordan kan en interesse i mode gøres mere bæredygtig, og hvordan få man et moderne familieliv til at hænge sammen uden nr. 15 fra den nærmeste pizzabar? …Og hvordan kommer vi af med pizzabakken igen på en måde, der ikke belaster kloden yderligere? Der er utallige muligheder og modeller til at skrue dit hverdagsliv sammen, så det leves i en grønnere nuance, MEN hvordan?

Vi kalder på alle, der mener at vide, eller der har tanker om alle aspekter af et glædeligt hverdagsliv med bæredygtighed, omstilling og økologi.

2) Individet og de sociale fællesskaber i et bæredygtigt liv

Individet skal have det godt og finde ud af med sig selv, hvordan vi hver især har evner, muligheder og lyst til at bidrage til en bæredygtig omstilling af vores liv. Der er mange metoder til, at du som individ kan undersøge og komme nærmere, hvor din brik passer ind i det store spil. Du er dig – og det skal du have lov til at være og du kan bidrage med noget unikt i vores fælles rejse ud i det grønne. Nogle arbejder bedst alene, andre bedst i større fællesskaber.

Og der er brug for fællesskaber for at skabe store fælles løsninger. Vi er nødt til at arbejde sammen lokalt og globalt. Vi kan skabe forandringer sammen, hvis vi er gode til at lave mange forskellige fællesskaber, vedligeholde dem og passe dem.

Derfor skal vi sammen undersøge og finde en balance mellem individ og fællesskaber, som fører til, at vi alle bedst muligt kan bidrage til en fælles løsning. Vi kalder på alle, som har lyst til at inspirere os til at blive bedre udgaver af os selv – for os selv.

Erfaringer, eksempler, tanker og metoder, som enten giver os større glæde ved at være et individ på vej til en grønnere klode ELLER hjælper os til at vedligeholde, skabe og styrke sociale fællesskaber, som skaber store grønne løsninger, og vi håber i at rigtig mange vil melde sig under fanerne til DET FÆLLES BEDSTE.

3) Bæredygtig Økonomi

Den måde pengestrømme flyder i en global verden, påvirker i høj grad kloden og menneskers fælles fremtid. Vi vil gerne opfordre alle, som har tanker om, hvordan vi kan påvirke og omstrukturere vores økonomiske system, så det bliver nemmere at træffe bæredygtige valg –  melder sig med workshops og aktiviteter til DET FÆLLES BEDSTE. Alle bud er velkomne, bare de udfordrer business as usual. Hvordan kan vi skrue et økonomisk system sammen, som sikrer fred og bæredygtighed – lokalt og globalt?

4) Et bærdygtigt livssyn

DET FÆLLES BEDSTE handler ikke kun om praktiske løsninger og dippedutter. At leve er også at tænke og filosofere for vores grønne klode. At udvikle etikker og værdier, og forsøge at skabe sammenhængen mellem økologi, økonomi og sociale fælleskaber

Vi forestiller os, at du byder ind med tanker og idéer om et livssyn, der gør os i stand til at se alle andre – lokalt og globalt – som medmennesker på en fælles klode. Som får os til i vores handlinger at respektere og sikre naturens overlevelse.

Skal vi udtænke et helt nyt skolesystem, der på den måde kan danne grobunden for en ny måde at anskue verden på og dermed hjælpe kommende generationer på vej, eller er det nok, at vi sætter dialogen i gang?

Et bæredygtigt livssyn er mange ting og har mange udtryksformer, nogle tager små skridt, andre vælger hele livsfilosofier. Vigtigst er ikke vejen, men at vi alle når der til, hvor respekten for og samhørigheden med naturen, og forståelsen for at vi alle bor på den samme klode – bliver hverdag

Alle, der har metoder og tanker – både de højtravende og de lavtflyvende, som kan inspirere mennesker til at udvikle et bæredygtigt livssyn, er yderst velkomne til at byde ind med spas, filosoferen og mere eller mindre kærlige puf.

5) Naturen – vores livskilde

Al viden om naturen, dens mekanismer, fuglene, frøerne og højmoserne – naturen bredt forstået – er yderst velkommen til DET FÆLLES BEDSTE.

Er du dybt optaget af fugleliv i byen eller ved en masse om skovbrug? Eller er du specialist i amøber? Så kom og del det med os andre! Naturen er ikke nødvendigvis en del af mange moderne menneskers hverdag, og derfor er den ofte fremmed for os, og vi glemmer at vores eksistens afhænger af et meget større kredsløb – end det ser er i vores vandrør.

Der er bred enighed om at de meget store naturændringer, der er sket i nyere tid er menneskeskabte, og derfor er et nært kendskab og en nærhed til naturen vigtig. Vi vil have naturen ind i hverdagen. Og hverdagen ind i naturen.

For at vi kan holde af naturen, er det vigtigt, at vi har viden om den, og kender dens storhed, kompleksitet, generøsitet og barskhed. Det kan bane vej for aktive handlinger, og dermed føre til at vi lever med naturen, ikke mod den. Vi er en del af naturen og vi glæder os til at få spredt mere viden om den, biodiversiteten og livet.

 


 

Hvis du stadig er i tvivl om, hvad DET FÆLLES BEDSTEs folketræf er for en størrelse, så skriv til os. Du finder vores kontaktpersoner her:

https://detfaellesbedste.dk/deltag/