Hvordan får vi en GRØN DAGSORDEN for Kommunalvalget 2017? Fælles møde på Christiansborg.  Alle upolitiske aktører er velkomne.

FOLKEAVIS om grøn omstilling i kommunerne
DET FÆLLES BEDSTE har inviteret 65 grønne foreninger til at mødes for at formulere indholdet til en Folkeavis om grøn omstilling i kommunerne, og dermed sætte en grøn dagsorden til kommunalvalget, november 2017.

Vi mener kommunalvalget er vigtigt, fordi man i kommunerne har rigtig mange muligheder for, at medvirke til den grønne omstilling, og skabe en folkelig involvering. Bæredygtig energi, transport, byhaver, fødevarefællesskaber, øko-bykvarterer, genbrug, fællesskaber, borgerinvolvering, økonomi og MEGET mere.

Vi har valgt, at mødes på Christiansborg for at markere, at vi tror på, at civilsamfundet både kan og skal spille en markant større rolle i fremtiden.

Vi beder alle om – så vidt muligt – at komme med 3-5 konkrete forslag til indhold til kommunevalget. Kort, præcist og gennemarbejdet.
Forslag om ting, man kan gøre i kommunerne for at starte omstillingen til bæredygtighed, helt konkret og i praksis.
Forslagene samler vi til en slags FOLKEAVIS, der skal bredt ud i alle kommuner, virtuelt og fysisk, så borgerne i de enkelte kommuner kan bruge den som input for deres møder om valget.

TILMELDING sker til:
Britta Edelberg bried@vejle.dk
Det Fælles Bedstes sekretariat, Grønt Forum i Vejle.

PRIS, FROKOST OG FORPLEJNING:
Deltagelse er gratis
, men man kan tilmelde sig sandwich til frokost, samt kaffe, te og kage til kun 65 kr.. Husk at skrive specielle ønsker som vegansk, vegetarisk eller glutenfri.

Bestil frokost senest d. 6. april via MobilePay 3150 3080.
HUSK MED NAVN, og om det fx skal være glutenfri, vegetarisk eller vegansk.

Venlig hilsen

Det Fælles Bedste

Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), Omstilling Danmark, Permakultur Danmark og Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

INVITATION og BAGGRUND
Invitation til alle grønne foreninger og omstillingskræfter til at mødes på:

Christiansborg lørdag den 8. april 2017 (11.30-16, landstingssalen)

HVAD og HVORFOR?
Vi har samlet en række grønne foreninger, som arbejder for omstilling til et velfungerende samfund, som er gearet til klimaudfordringen og passer på sine indbyggere, voksne som børn.

HISTORIE
DET FÆLLES BEDSTE har vi kaldt dette initiativ.
I 2011 blev der taget det første initiativ til at samle de grønne foreninger til et samarbejde om omstilling og bæredygtighed, i første omgang 5 foreninger. Målet var at dele viden, drømme og finde fælles mål, som ved samarbejde kunne få en større stemme og nå længere ud, give hinanden inspiration og håb. Repræsentanter for hver forening mødtes 3-4 gange om året og fandt hinanden på kryds og tværs om havebrug, byggeri, bosættelse, omstillingsinitiativer og permakultur.
Første fælles projekt blev Folketræffet på Samsø i marts 2014, hvor 400 glade og engagerede medlemmer fra Landsforeningerne for Økosamfund, Praktisk Økologi og Landsforeningen for Økologisk Byggeri mødtes med Permakultur og Omstilling Danmark med Økologisk Samsø som værter. Det blev 3 dage på cykel, vandrehjem og workshops, fællesspisning, oplæg, snakke og dans. Der blev delt viden om alt fra bier til gaveøkonomi, kompost og iværksætteri, økologiske byggematerialer og folkeaktier. Da folk stod af færgerne på vej hjem var der en salig stemning af ro, håb og fællesskab, som blev gnisten til en masse nye samarbejder og energi imellem og internt i foreningerne.

LEJRE/HVALSØ 2016
Det var allerede besluttet og annonceret på Samsø, at næste Folketræf blev i 2016 i Lejre kommune. Lejre var den første kommune, der havde erklæret sig “Økologisk”, så valget var klart.
Samarbejdet om dette startede i maj 2015, og et større og noget anderledes Folketræf løb af staben i april 2016 i Hvalsø, sparket i gang på Jordens Dag med ca 3.000 besøgende, internationale gæster og en masse musik. Ca. 800 mennesker blev indlogeret i telte, campingvogne og på lokale sofaer hos velvillige Hvalsøborgere, og kommunen stillede faciliteter til rådighed gratis, så alt blev gjort for kun ca. 500.000kr. Det hele klaret ved fonde, donationer og sponsorater.

VISIONEN FOR 2016
Formålet med Hvalsø var specifikt, at binde de forskellige foreninger lokalt endnu mere sammen på kryds og tværs, og give værktøjer og inspiration til de grønne bevægelsers omstillingsaktiviteter OG at sætte bæredygtighed og omstilling på dagsordenen til Kommunalvalget 2017 – altså i år.

ERFARINGERNE
Gennem de sidste 30 år er der i de grønne foreninger, i økosamfundsbevægelsen etc. oparbejdet en lang række erfaringer i, hvordan vi kan leve bæredygtigt. På alle områder af vores hverdagsliv – huse, fødevarer, energi, transport, tøj osv. Og hvordan vi samtidig kan leve med langt større fællesskab i det daglige, større livskvalitet og meget mere direkte indflydelse på alle vigtige beslutninger.

Dem vil vi forsøge at formidle bredt ud. Til kommunerne, som kan omstille på en lang række områder. Og til virksomheder. Til alle engagerede borgere. Til skolerne osv.

SYNLIGHED
Omstillingsbevægelsens erfaringer fra b.la. Italien og England viser, at de områder med flest initiativer omkring netop disse emner er mest synlige, og får mest indflydelse politisk, og dermed større succes.

I Italien, hvor bureaukrati og konservatisme har været en stor benspænder for mange projekter, har netop synlighed og de løsninger, som initiativerne har kunne tilbyde, betydet store skridt i den rigtige retning for arbejdet for bedre miljø, klimatilpasning og socialt engagement, helt op til regeringsniveau og sågar kontakt til Vertikanet.

I England har omstillingsbevægelsen haft stor succes. Den engelske by Frome er et fantastisk eksempel på, hvordan nærdemokratiet fik vendt byplanlægning fra egeninteresser og partipolitisk indflydelse, til borgerrepræsentation i yderste potens, hvor almindelige borgere på kun 2 valgperioder endte med at overtage hele byrådet, og netop planlægge efter det fælles bedste, herunder bæredygtighed,  i stedet for.

FÆLLES INDSATS OM DE 17 VERDENSMÅL
Der har længe været et ønske om, at række bredere ud i samarbejdet – efter bedste permakulturprincip – til flere foreninger og organisationer om et fælles mål om, at presse dette næste epokegørende kommunalvalgår i 2017 til, – som førsteprioritet – at omhandle, hvordan vi tackler klimaforandringer, uligheder og de økonomiske udfordringer. Det er det vi vil med mødet på Christiansborg: Starte en fælles indsats – i Danmark og mange andre lande, sammen med FN og deres globale 17 verdensmål – for en bæredygtig udvikling lokalt og globalt. Det haster. Men næste chance er først om 4 år, og med forskning der siger, der kun er ca. 10 “normalår” tilbage før klimakrisen for alvor sætter ind, er der ingen tid at spilde!

LOKALE AGENDAER
Hvordan får vi de lokale kræfter i spil, og giver menig kvinde/mand værktøjer til at forlange, at bl.a. de 17 Verdensmål fra FN bliver omdrejningspunktet i valgkampen, så det står klart for vælgerne, hvem de skal sætte deres kryds ved, for at få lokal resiliens? Københavns Miljø- og Teknikborgmester Morten Kabel har udtalt, at “der hvor regeringerne fejler (red: i at sætte ind overfor klimaforandringerne) må byerne tage over”, og det mener vi er rigtigt: Lokalt mærker man klimaudfordringen på tæt hold. Kommunerne har allerede nu måtte begynde at langtidsplanlægge klimastrategier, og nærdemokratiet har en pligt til at hjælpe de meste progressive og grønne kræfter på vej til, at kunne gøre det effektivt og hurtigt.

FOLKEAVIS
Derfor invitationen til højt og bredt, at mødes om at sætte ord og handling bag behovet, ønsket og nødvendigheden af valget. Lad os skabe en Folkeavis, som kan nå helt ud til alle med den information, der skal til for at klæde alle på til at stille krav og fokusere på det, der er mest presserende at få løst og forberedt os på – for vores fælles bedste. Lad os sammen formulere bidrag i form af korte artikler, der viser de fælles mål, de konkrete ting, der kan og skal gøres, viser vores ønsker og samarbejder, samlet i én avis, som med fakta og henvisninger kan medbringes til vælgermøder, hvor de kan præsenteres for og udfordre lokalpolitikerne i deres viden og engagement i projektet om at opbygge modstands- og bæredygtighed til Det Fælles Bedste: Arbejdet for vores sikkerhed, fællesskab og en bedre verden for de fremtidige generationer.

FÆLLES BEDSTE LØSNINGER
Hvad der er “Det Fælles Bedste” er der selvsagt ingen, der har patent på. Men vi tænker på dét, der er det bedste for de fleste. Det der binder os sammen og gør os livsduelige og sunde og som får samfundet til at fungere som et fællesskab uden at hindre forskellighed og personlig udfoldelse. Det, som skaber tryghed for de bedste løsninger på klimakrisen, som sikrer alle en gift- og forureningsfri mad- og energiforsyning og en fair fordeling af værdierne gennem fælles ressourcer, der ikke udpines.

Vi håber vi ses!
Det Fælles Bedstes “Fællesgruppe’’:

Landsforeningen for Økologisk Byggeri, Karen Abrahamsson

Landsforeningen for Økosamfund, Niels Aagaard

Permakultur Danmark, Laura Barnkop

Omstilling Danmark, Tanja Aertebjerg